Geboorten - grafiek Hermaakt 11/02/2010

Dit wilde ik al lang eens doen! Moet nog eens grondig bekijken, geschiedenisboeken raadplegen en mijn gegevens controleren, het lijkt me dat er na 1918 nog wat ontbreekt.
Maar je ziet al wel de pest. Dan een mooie stijger (Margareta Van Oostenrijk?) 1720-1780, dan de Franse revolutie en Napoleon, en ook een stijging na Napoleon tot 1854...wat gebeurde toen? En een nieuwe stijging naar de eeuwwisseling.
Dit zijn absolute cijfers - niet gerelateerd aan bevolkingsaantal en jaren met 0 (toevallig of geen gegevens opgenomen) liet ik wegvallen.

geboorten

Hieraan gerelateerd de levensverwachting bij geboorte: de donkere lijn, de rode lijn geeft de levensverwachting enkel voor degenen die de zestien gehaald hebben. Dit om de invloed van de kindersterfte te minderen. De nul bij 1634 is wiskundig: niemand van de borelingen haalt de 16j. Hier zie je ook weer die dip(extra veel kindersterfte van 1855 tot 1880: was dat een "arme(re)"periode?

verwachting

Sterften: de natuur had een grotere impact dan de oorlogen:
Opgelet: de piek in 1636(70) is in werkelijkheid 202, dus driemaal hoger! Als ik de grafiek zo uit exell haal dan wordt de rest van de grafiek te vlak.
Toch is er een dipje zichtbaar 1800 ? falende registratie? Geen zicht op de twee pieken rond 1780.

Overlijdens

Gemiddelde leeftijd van de overledenen telkens per jaar (donkere lijn). Voor de rode lijn zijn enkel de mensen geteld die boven de 16 geraakt zijn.
De piek neerwaarts in 1755 is simpel: 4 overlijdens: niemand boven de 16j. Heb maar gegevens opgenomen vanaf 1700 omdat ik daarvoor relatief weinig "zekere" geboortedata heb voor de gestorvenen. De rode lijn evolueert globaal van iets boven de 50 in 1700 naar een goeie 65. De zwarte (ook -16) stijgt van rond de 20 naar een dikke 40 ook weer in 1850 en blijft dan hangen tot in 1900, de eind-piek is veroorzaakt door onvolledige gegevens.

sterfleeftijd

Huwelijken: opvallend is de inhaalbeweging na het concordaat

Trouwers

 

Gemiddelde leeftijd: hier zie je ook weer de stijging tussen 1800 en 1850 gevolgd door een daling tot 1900.

Trouwleeftijd