**************** G ****

------------------------

04622x04623: Joannes VAN GANSEN(+03/02/1719-)->A(H.Geestmr in 1699(OGA583) ->°(blijkb. °1660 Lichtaart (H.Emm.) X Elisabeth REIJNDERS->A(mss14244 ->°(Renders + :x +:@

16279 17/11/1689-Gerardus Van Gansen (+--17/11/1689)

->°(of v roeger geboren, dit is +datum

++: ->+(+ouders infans geen zekere geboortedatum

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04624 13/12/1690-Gerardus Van Gansen ->Db( x 4649 Helena,Van Baten

04625 p: Martinus Claessens

09621 m: Anna Vos (+01/08/1710)->Db( x 6036 Andreas,Jacobs (alias Vincent)

04627 Loco m: Margareta Embrechts

04628 10/08/1693-Franciscus Van Gansen (+--29/10/1754)->Db( x 3478 Anna,Dierickx

01247 p: Jacobus Franssen Jacobuszoon (OGA347)->Db( x 8068 Maria,Nuijdens

04784 Loco p: Franciscus Nicolai (+27/10/1699) R.D.

04630 m: Catharina Pelsen

04621 + 26/08/1693-Joannes Van Gansen (+--26/08/1693)

->°(datum aangemaakt

++: ->+(ma= Elisabeth Verheyden? ++dysenterie?

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04631 14/02/1696-Catharina Van Gansen

->°(+ voor 10/08/1705

10717 p: Cornelius Vervoort (01/01/1657) (+22/06/1733) ink borgbrief uit Wortel 1687 datum geschat: moet nog opzoeken->Db( x 4636 Cornelia,Van den Bleeck

04632 Loco p: Petrus Goossens

04633 m: Elisabeth Van Trier (02/03/1657) (+26/01/1701) via Sebrechts->Db( x 6815 Cornelius,De Laet

04634 30/01/1698-Maria Van Gansen (+--09/06/1702)

++: ->+(+ ouders

04635 p: Georgius Van Eijck

04636 m: Cornelia Van den Bleeck (+04/05/1701) ink borgbrief uit Wuustwezel 1688 Gabrielsdochter->Db( x10717 Cornelius,Vervoort

08511 Loco m: Maria Leijsen

04637 14/07/1700-Adriana Van Gansen (+--18/02/1707)

10717 p: Cornelius Vervoort (01/01/1657) (+22/06/1733) ink borgbrief uit Wortel 1687 datum geschat: moet nog opzoeken->Db( x 4636 Cornelia,Van den Bleeck

04125 Loco p: Joannes (H)Embrechts (27/02/1639) bij ma staat "Maria uxoris"->Db( x 4132 Anna,Andriesen

04638 m: Adriana Cnaeps

14687 + 28/10/1702-Joannes Van Gansen (+--28/10/1702)

->°(datum aangemaakt

++: ->+(+ kv Joannes & Elisabeth Verheyden? ++Dysenterie

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04639 09/11/1702-Joannes Van Gansen (+--23/10/1764)->Db( x 3864 Elisabetha,Vermoijen

++: ->+(mss + 23/10/1764?

04640 p: Joannes Jacobus Van Duppen

04624 Loco p: Gerardus Van Gansen (13/12/1690)->Db( x 4649 Helena,Van Baten

04642 m: Anna Reijnders

04643 10/08/1705-Catharina Van Gansen

->°(+ voor 12/12/1707

02600 p: Joannes Waghemans

04644 m: Digna Embrechts

04645 13/12/1707-Catharina Van Gansen (+-TIELEN--21/02/1745)

++: ->+(via Sebrechts

04646 p: Joannes Renders

08103 m: Catharina Nuijdens (03/11/1673) (+09/06/1726)->Db( x 4394 Joannes,Eijskens

04647 26/09/1710-Anna Margareta Van Gansen ->Db( x 9528 Mattheus,Roefs

08471 p: Joannes Peeters (01/08/1657) (+24/08/1710)->Db( x 5415 Margareta,Van Trier

04648 m: Margareta Renders

------------------------

04624x04649: Gerardus VAN GANSEN (°13/12/1690-) X Helena VAN BATEN + :x +:@

04650 07/09/1712-Joannes Baptista Van Gansen

02086 p: Petrus Cornelissen (16/06/1683) (+16/06/1726) grafsteen - winkelier->Db( x 2163 Petronella,Bierens

04651 Loco p: Joannes Meulenberghs

04652 m: Anna Van Baten

------------------------

04628x03478: Franciscus VAN GANSEN (°10/08/1693-)(+29/10/1754-) X Anna DIERICKX (°17/04/1698-)

14280 18/03/1723- Huwelijk--

03479 get 1: Joannes Dierickx (23/03/1702) (+30/03/1790)->Db( x 2373 Maria,Wagemans

04622 get 2: Joannes Van Gansen (+03/02/1719) H.Geestmr in 1699(OGA583) blijkb. °1660 Lichtaart (H.Emm.)->Db( x 4623 Elisabeth,Reijnders

04653 07/02/1724-Joannes Van Gansen

04654 p: Jacobus Renders (+30/03/1726)

02106 m: Anna Meeus(en)->Db( x 3399 Gerardus,Dirickx

04655 02/10/1725-Joannes Gerardus Van Gansen

++: ->+(+ ouders "Gerardus"

03470 p: Gerardus Dierickx 3399? of 3376?

04623 m: Elisabeth Reijnders mss14244 Renders->Db( x 4392 Petrus,Eijskens x 4622 Joannes,Van Gansen

04656 03/07/1727-Maria Elisabeth Van Gansen (+--11/11/1731)

++: ->+(+ ouders "Maria"

03492 p: Joannes Van Oeckel (+14/11/1747)

04623 m: Elisabeth Reijnders mss14244 Renders->Db( x 4392 Petrus,Eijskens x 4622 Joannes,Van Gansen

04657 06/10/1729-Anna Catharina Van Gansen (+--07/10/1729)

++: ->+(+ ouders proles infans

03464 p: Petrus Loomans

04645 m: Catharina Van Gansen (13/12/1707) (+21/02/1745)

16280 04/11/1731-Gerardus Van Gansen (+--04/11/1731)

->°(gebdatum onbekend

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04658 14/05/1733-Anna Elisabeth Van Gansen (+--13/07/1733)

++: ->+(+ ouders "Elisabeth"

03479 p: Joannes Dierickx (23/03/1702) (+30/03/1790)->Db( x 2373 Maria,Wagemans

04623 m: Elisabeth Reijnders mss14244 Renders->Db( x 4392 Petrus,Eijskens x 4622 Joannes,Van Gansen

04659 06/07/1734-Gerardus Van Gansen

->°(me="Anna"

03471 p: Gerardus Dierickx (05/01/1692)

04647 m: Anna Margareta Van Gansen (26/09/1710)->Db( x 9528 Mattheus,Roefs

------------------------

04628x03043: Franciscus VAN GANSEN (°10/08/1693-)(+29/10/1754-) X Maria VERMEULEN(+06/02/1761-)

14407 09/07/1737- Huwelijk-- ->X(X man="weduwnaar"

09528 get 1: Mattheus Roefs (16/09/1703) (+26/02/1752) (Mathias)->Db( x 4647 Anna Margareta,Van Gansen

14408 get 2: Henricus Hanegraefs

04670 15/07/1738-Henricus Van Gansen

03492 p: Joannes Van Oeckel (+14/11/1747)

03039 m: Anna Vermeulen (14/09/1718) (+15/06/1772) via Sebrechts->Db( x 2961 Cornelius,Diels

04671 22/01/1742-Joannes Franciscus Van Gansen (+--26/10/1787)

++: ->+(+ongeh 76j?(46)

04639 p: Joannes Van Gansen (09/11/1702) (+23/10/1764)->Db( x 3864 Elisabetha,Vermoijen

07883 m: Elisabeth Vermeulen (+29/12/1767) :ex Lichtaert?->Db( x 5680 Adrianus,Hens x 7790 Jacobus,Neefs

------------------------

04639x03864: Joannes VAN GANSEN (°09/11/1702-)(+23/10/1764-) X Elisabetha VERMOIJEN (°03/12/1699-OOSTMALLE-)(+12/08/1778-) ->°(via H.Emm.

14331 08/02/1729- Huwelijk-- ->X(X vr: "Vermaeyen"

09625 get 1: Joannes Rombouts (25/10/1703) (+20/03/1772)->Db( x 6841 Anna Elisabetha,De Laet x 3750 Catharina,Docx

01314 get 2: Petrus Stappaerts

04661 16/05/1729-Joannes Baptista Van Gansen (+--27/02/1809)->Db( x 4672 Anna Catharina,Meeus

++: ->+(+80j wv AC Meeus mv Anna Teresia Ghijs

03492 p: Joannes Van Oeckel (+14/11/1747)

04662 m: Maria Barrevoets (+24/02/1732)

04663 08/04/1731-Anna Elisabeth Van Gansen (+--25/09/1784)

++: ->+(+ v/vJacobus Vingerhoets = via Sebrechts 10637

04664 p: Petrus Vermoeijen

04623 m: Elisabeth Reijnders mss14244 Renders->Db( x 4392 Petrus,Eijskens x 4622 Joannes,Van Gansen

04665 08/01/1733-Maria Theresia Van Gansen (+--15/04/1776)->Db( x 3713 Cornelius,Dox

++: ->+(+ v/v Cornelius Dockx ++ kinderbed met haar kind

06144 p: Jacobus Jacobs (25/10/1707) (+15/10/1786)->Db( x 7319 Elisabetha,Van Mechelen

04623 m: Elisabeth Reijnders mss14244 Renders->Db( x 4392 Petrus,Eijskens x 4622 Joannes,Van Gansen

04667 30/05/1735-Jacobus Franciscus Van Gansen (+-LICHTAART--31/08/1785)->Db( x 4678 Maria Margarita,Soontjens

06050 p: Joannes Jacobs (20/03/1656) (+31/07/1718) in OGA_585: Joannes Baptista vader van 06143.->Db( x10090 Dijmpna,Stappaerts x 8467 Elijzabetha,Peeters x 8327 Cornelia,Van den Oudenhuijsen

10143 m: Elisabetha Stappaerts (18/01/1713) (+02/10/1765) vlg Morm (PIN127914)/ trouwt ergens met een Nicolaes Roevens (PIN 135478) (24843) ook OGA_413->Db( x 8618 Cornelius,Peeters

04668 16/12/1740-Petrus Van Gansen (+--08/04/1784)

->°(me="Anna"

++: ->+(+ongeh

00398 p: Petrus De Backer (03/10/1696) (+29/12/1781)->Db( x 2944 Maria,Diels x 6843 Anna,De Laet

04647 m: Anna Margareta Van Gansen (26/09/1710)->Db( x 9528 Mattheus,Roefs

04669 02/04/1744-Joannes Gerardus Van Gansen (+--07/07/1806)->Db( x 4692 Maria Catharina,Peeters

->°(sv Maria Peeters

++: ->+(+ "Gerardus" sv Maria Peeters 63j &BS

09986 p: Joannes Gerardus Smolderen (17/08/1718) (+16/02/1773) z/v ? en Catharina Reijnders via Sebrechts->Db( x10876 Catharina Clara,De Vrijter x 3596 Catharina,Dionijs

03773 m: Emerentiana Dox (29/12/1715) (+27/11/1788)->Db( x 2508 Petrus,Deckers x 3856 Cornelius,Dockx

------------------------

04661x04672: Joannes Baptista VAN GANSEN (°16/05/1729-)(+27/02/1809-) X Anna Catharina MEEUS(+07/01/1783-)

14570 07/02/1754- Huwelijk--

14335 get 1: Adrianus Raijmakers (+26/06/1760) uit Wechelderzande

09412 get 2: Henricus Franciscus Raijmakers (03/11/1720) (+27/09/1807)->Db( x 8594 Anna Catharina,Peeters

04673 21/12/1754-Anna Catharina Van Gansen ->Db( x10563 Joannes,Trembach

04639 p: Joannes Van Gansen (09/11/1702) (+23/10/1764)->Db( x 3864 Elisabetha,Vermoijen

06417 m: Anna Grielens (+23/03/1760) ink borgbrief uit Vosselaar->Db( x 6416 Joannes,Jacobs x 7345 Cornelius,Meeus

04674 24/06/1757-Maria Teresia Van Gansen ->Db( x 752 Antonius,Bollen

04639 p: Joannes Van Gansen (09/11/1702) (+23/10/1764)->Db( x 3864 Elisabetha,Vermoijen

07352 m: Teresia Carolina Meeus (28/12/1716)

04676 02/06/1760-Joannes Baptista Van Gansen (+--23/05/1786)->Db( x 1305 Maria Anna,Borghmans

->°(m v MABorgmans

++: ->+(+ mv Maria A. Borgmans

01314 p: Petrus Stappaerts

02445 m: Adriana Janssen (+22/08/1814) in 1779 "habitans in Lille", verm zus van Adrianus ex Vosselaer->Db( x 2424 Joannes Franciscus,Daneels

------------------------

04661x05181: Joannes Baptista VAN GANSEN (°16/05/1729-)(+27/02/1809-) X Anna Teresia GIJS (°01/12/1737-)(+18/02/1822-)

14843 08/11/1786- Huwelijk-- ->X(X man weduwnr, vr weduwe

06443 get 1: Petrus Franciscus Jacobs (15/02/1754)

00779 get 2: Petrus Vervoort

08627 get 3: L Mermans vicepastor

------------------------

04667x04678: Jacobus Franciscus VAN GANSEN (°30/05/1735-)(+31/08/1785-LICHTAART-)->A(trekt naar Lichtaart X Maria Margarita SOONTJENS (°25/10/1741-LICHTAART-)(+29/03/1808-LICHTAART-) ->°(ex Lichtaert dat via Lichem

14680 09/02/1768- Huwelijk--

14681 get 1: Nicolaus Van der Veken

04686 get 2: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

04679 1 22/08/1768-Franciscus Van Gansen (+--25/08/1768)

++: ->+(+ ouders

04661 p: Joannes Baptista Van Gansen (16/05/1729) (+27/02/1809)->Db( x 4672 Anna Catharina,Meeus

11223 m: Catharina Delen

04680 2 23/08/1768-Maria Van Gansen (+--28/08/1768)

->°(baptisata est sub conditione eundem parentum

++: ->+(+ tweelingzusje van vorige

04655 p: Joannes Gerardus Van Gansen (02/10/1725)

04712 m: Maria Staes

04681 03/09/1769-Joannes Baptista Van Gansen (+-POEDERLEE--23/02/1848)

++: ->+(via JJ w/v Christina Loockx (°15/04/1778 Zoersel + Oostmalle 25/12/1843)

04682 p: Joannes Baptista Soontjens

03864 m: Elisabetha Vermoijen (03/12/1699) (+12/08/1778) via H.Emm.->Db( x 4639 Joannes,Van Gansen

04683 27/05/1771-Petrus Van Gansen

11036 p: Joannes Cornelius Woestenborghs (30/09/1742)

04668 Loco p: Petrus Van Gansen (16/12/1740) (+08/04/1784) me="Anna"

09992 m: Maria Teresia Smolderen (11/01/1750) (+06/10/1786)->Db( x 3522 Joannes Franciscus,Dierckx

04685 06/11/1773-Carolus Van Gansen (+-LICHTAART--18/10/1827)

++: ->+(via Lichem x Joanna Bervoets

04686 p: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

04687 m: Dimpna Mattheusen

04688 1 07/04/1777-Franciscus Van Gansen

04689 p: Petrus Soontjens

04692 m: Maria Catharina Peeters (10/02/1747) (+20/02/1821) via Sebrechts->Db( x 4669 Joannes Gerardus,Van Gansen

04690 2 07/04/1777-Cornelius Van Gansen

04686 p: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

04691 m: Maria Faes ex Thielen

------------------------

04669x04692: Joannes Gerardus VAN GANSEN (°02/04/1744-)(+07/07/1806-)->A(vermoedelijk naar Tielen ->°(sv Maria Peeters X Maria Catharina PEETERS (°10/02/1747-TIELEN-)(+20/02/1821-) ->°(via Sebrechts

14733 20/06/1774- Huwelijk--

04686 get 1: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

08619 get 2: Petrus Josephus Peeters (25/03/1744) (+01/05/1829) X Buts Maria °Wiekevorst 15/09/1775+29/11/1841 Emblem woonde ook Broechem filius illegitimus

04693 02/06/1775-Elisabetha Van Gansen (+--06/08/1775)

++: ->+(+ ouders infans

04686 p: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

04694 m: Anna Elisabeth Vermoeijen

04695 19/10/1776-Joanna Maria Van Gansen (+-TIELEN--15/08/1811)

++: ->+(via Lichem x Tielen 07/11/1805 Joannes Smolderen (°Tielen 20/12/1779)

04696 p: Cornelius Peeters

04697 m: Joanna Martina Nuijens (+21/05/1789) x Martinus Dionijs (03594)

04698 19/04/1779-Petrus Van Gansen (+--03/05/1779)

++: ->+(+14d vader & "Anna Maria Peeters"

04668 p: Petrus Van Gansen (16/12/1740) (+08/04/1784) me="Anna"

04699 m: Maria Cornelia Raeijmaekers (06/12/1758) (+03/05/1828) (°-Lichem-+) via Lichem

04700 26/03/1780-Carolus Van Gansen (+-TIELEN--08/01/1829)

->°(ma= "Anna Maria Peeters ex Thielen"

++: ->+(via Lichem - schaapherder

04686 p: Carolus Van Gansen (+22/10/1794) zie 04700 of 04685->Db( x 4705 Petronilla,Wuijts

04701 m: Cornelia Raeijmaekers habitans in Thielen

04702 18/05/1783-Petrus Van Gansen (+--27/04/1853)->Db( x 5194 Joanna,Gijs

++: ->+(viduus "Joanna Gys" 71j &BS ° ouders w/v ; Venzijde

01414 p: Petrus Neefs in 1783 ex Thielen

04703 m: Elisabeth Uijdens in 1783 ex Oostmalle 1784 habitans in West-Mal

04704 04/08/1786-Anna Maria Van Gansen (+--17/06/1787)

++: ->+(+10m vader & "Anna Maria Peeters"

04661 p: Joannes Baptista Van Gansen (16/05/1729) (+27/02/1809)->Db( x 4672 Anna Catharina,Meeus

03823 m: Anna Maria Dockx (19/12/1757) (+12/10/1826)->Db( x 1871 Petrus,Van Cleuvenberghen

------------------------

04676x01305: Joannes Baptista VAN GANSEN (°02/06/1760-)(+23/05/1786-) ->°(m v MABorgmans X Maria Anna BORGHMANS (°12/10/1757-)(+13/04/1814-TIELEN-)

14794 11/06/1781- Huwelijk-- ->X(X beide -jarig toest. vader resp. voogd

01318 get 1: Petrus Franciscus Borghmans (13/02/1751) (+05/03/1832)

06447 get 2: Jonas Jacobs (26/01/1761) (+06/04/1809) via JJ: -> Walburgis Antw. 26/03/1795 poorter Antw. brouwersgast->Db( x24573 Anna Catharina,Maes

04710 28/03/1782-Maria Van Gansen (+-TIELEN--24/09/1794)

->°(pe=avus prolis

++: ->+(via Sebrechts

04661 p: Joannes Baptista Van Gansen (16/05/1729) (+27/02/1809)->Db( x 4672 Anna Catharina,Meeus

01296 m: Maria Theresia Borghmans (04/02/1749) (+23/08/1804) +56j vv PJ Cornelissen->Db( x 2186 Petrus Josephus,Cornelissen

04711 04/04/1784-Petrus Van Gansen (+--12/10/1786)

++: ->+(+30m ouders

11102 p: Petrus Wouters (Van Oirle) (07/09/1697) (+15/01/1750) in 1783 Habitans in Lille voster? pa en me "Van Oirle"->Db( x 5169 Anna Elisabetha,Gijs

01296 m: Maria Theresia Borghmans (04/02/1749) (+23/08/1804) +56j vv PJ Cornelissen->Db( x 2186 Petrus Josephus,Cornelissen

------------------------

04700x15212: Carolus VAN GANSEN (°26/03/1780-)(+08/01/1829-TIELEN-) ->°(ma= "Anna Maria Peeters ex Thielen" X Maria Barbara THOUVENIN(+21/03/1835-TIELEN-)->A(ex "Pont-Mousson" prope Metz &BS dept de la Meurthe

18030 13/04/1807- Huwelijk-- ->X(hij habitans Oostmalle, zij: nata Mussiponti hic habitans &BS: ouders

15067 get 1: Nicolaius Josephus Bouchez "de Corgereux" "Iuseiphus?? - jonker??"->Db( x15068 Maria Josepha Henrica,Armand "De Curlus"

18004 get 3: Constantus Lagarenne

------------------------

04702x05194: Petrus VAN GANSEN (°18/05/1783-)(+27/04/1853-) X Joanna GIJS (°24/05/1792-)(+18/05/1847-)->A( in 1813"Geys" 1814 "Geys" later Ghijs,Gys

18075 x 25/08/1812- Huwelijk-- ->X(&BS

05190 get 1: Adrianus Gijsen (+12/11/1813) ex Rijkevorsel 01/02/1813 peter "Geys"?? ex Rijkevorsel->Db( x 6907 Anna Elisabeth,De Laet

04700 get 3: Carolus Van Gansen (26/03/1780) (+08/01/1829) ma= "Anna Maria Peeters ex Thielen"

15487 01/02/1813-Anna Maria Van Gansen (+--16/06/1877)->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

->°(ma="Geys" &BS "Marie"

++: ->+(vidua Francisci Willemsen 64j &BS ° ouders w/v ; nabij de kosterstraat

05190 p: Adrianus Gijsen (+12/11/1813) ex Rijkevorsel 01/02/1813 peter "Geys"?? ex Rijkevorsel->Db( x 6907 Anna Elisabeth,De Laet

04692 m: Maria Catharina Peeters (10/02/1747) (+20/02/1821) via Sebrechts->Db( x 4669 Joannes Gerardus,Van Gansen

15553 18/10/1814-Maria Christina "Anna Maria Justina" Van Gansen (+--23/08/1912)->Db( x15461 Joannes Josephus,Wouters

->°(&BS, ma=Ghys, naam=Anne Marie Justine

++: ->+(98j, ouders, gebdat, w/v Joannes Josephus Wouters

04700 p: Carolus Van Gansen (26/03/1780) (+08/01/1829) ma= "Anna Maria Peeters ex Thielen"

06907 m: Anna Elisabeth De Laet (19/12/1754) (+25/04/1807)->Db( x 5190 Adrianus,Gijsen

15641 05/03/1817-Joannes Baptista Van Gansen (+--31/01/1887)->Db( x15710 Maria,Van Hooghten

->°(&BS

++: ->+(viduus Maria Van Hoogten 70j &BS ° ouders, w/v ; Venzij

15361 p: Joannes Der Muyden

08235 Loco p: Gerardus Van Oeckel (05/03/1754) (+24/11/1826) "instituteur"; in 1783 custos hujus ecclesiae ex Lille in BS(X): z/v Pierre & Marie Matheusen w/v °dat via PR Lille d/v (idem)->Db( x 4077 Joanna Elisabetha,Van Duppen

15212 m: Maria Barbara Thouvenin (+21/03/1835) ex "Pont-Mousson" prope Metz &BS dept de la Meurthe

15739 16/06/1819-Franciscus Van Gansen (+-GENT--20/08/1840)

->°(&BS

++: ->+(enkel BS + Gent soldaat 1ste Cie, 3 Bon, 2de Rgt jagers te voet

15740 p: Cornelius Servaes fam-naam moeilijk leesbaar; Hoogstratiensis

08826 Loco p: Franciscus De Peuter (30/10/1776) (+19/08/1830)->Db( x 8833 Anna Maria,Van de Broeck

15741 m: Maria Elisabetha Verlinden "van hier" - er is er nochtans geen geboren?

15810 05/05/1821-Angelina Van Gansen

->°(&BS ma="Ghys"

07100 p: Joannes Cornelius Verlinden (09/07/1769) (+11/09/1827)->Db( x 6677 Anna Maria,Janssen

03906 m: Anna Catharina Dockx (13/08/1774)

15897 15/08/1823-Joseph Van Gansen (+--14/09/1904)->Db( x16019 Sophia,Vermeiren

->°(me= Maria Anna onleesbaar ! zoeken

++: ->+(81j, ouders, gebdat, m/v Sophia Vermeiren

14505 p: Joannes Van Gansen

08235 Loco p: Gerardus Van Oeckel (05/03/1754) (+24/11/1826) "instituteur"; in 1783 custos hujus ecclesiae ex Lille in BS(X): z/v Pierre & Marie Matheusen w/v °dat via PR Lille d/v (idem)->Db( x 4077 Joanna Elisabetha,Van Duppen

15898 m: Maria Ghijs

01879 Loco m: ? ?

15999 19/03/1826-Catharina Van Gansen (+--02/07/1914)->Db( x16006 Franciscus,Agemans

->°(&BS

++: ->+(88j, ouders, gebdat, w/v Franciscus Agemans

16000 p: Joannes Smolderen ex Thielen

15138 m: Anna Catharina Verlinden (06/09/1805) (+08/07/1838) &BS->Db( x10814 Josephus,Vervoort

16084 21/03/1828-Felix Van Gansen

->°(bij me staat "Catharina ex Gierle" dit is de beste &BS

07112 p: Franciscus Verlinden (25/11/1786) (+09/01/1857)

10020 m: Maria Catharina Smolders (21/10/1773)

16202 20/02/1831-Melchior Van Gansen (+-TIELEN--17/12/1925)->Db( x18640 Catharina (Joanna),Borghmans

->°(&BS

++: ->+(w/v Anna Catharina Borghmans

07112 p: Franciscus Verlinden (25/11/1786) (+09/01/1857)

15487 m: Anna Maria Van Gansen (01/02/1813) (+16/06/1877) ma="Geys" &BS "Marie"->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

16388 21/02/1835-Ludovicus Van Gansen (+-TIELEN--26/05/1905)

->°(&BS

++: ->+(via Lichem

15641 p: Joannes Baptista Van Gansen (05/03/1817) (+31/01/1887) &BS->Db( x15710 Maria,Van Hooghten

04317 m: Anna Maria Van Eijck (14/02/1783) (+15/02/1847)->Db( x 8827 Josephus,De Peuter

------------------------

04686x04705: Carolus VAN GANSEN(+22/10/1794-LILLE-)->A(zie 04700 of 04685 X Petronilla WUIJTS ->°(ex Viersel + :->+(+ Lille Jaak Jacobsx +:@

04706 04/07/1783-Maria Catharina Van Gansen (+--29/07/1783)

++: ->+(+1m ouders

04668 p: Petrus Van Gansen (16/12/1740) (+08/04/1784) me="Anna"

04707 m: Maria Bervoets ex Santhoven

04708 27/06/1784-Cornelius Van Gansen

04709 p: Cornelius Wuijts in 1784 habitans in Wecheltersande

04703 m: Elisabeth Uijdens in 1783 ex Oostmalle 1784 habitans in West-Mal

------------------------

15641x15710: Joannes Baptista VAN GANSEN (°05/03/1817-)(+31/01/1887-) ->°(&BS X Maria VAN HOOGHTEN (°07/12/1818-)(+21/05/1885-) ->°(&BS

18370 x 12/02/1849- Huwelijk-- ->X(disp 4de gr. get2="Joannes" &BS

04702 get 1: Petrus Van Gansen (18/05/1783) (+27/04/1853)->Db( x 5194 Joanna,Gijs

05566 get 3: Joannes Gerardus Verhooghten (02/01/1791) (+23/11/1867)->Db( x10770 Anna Elisabeth,Vervoort

17012 04/11/1849-Catharina Van Gansen ->Db( x18987 Franciscus,Hermans

05566 p: Joannes Gerardus Verhooghten (02/01/1791) (+23/11/1867)->Db( x10770 Anna Elisabeth,Vervoort

15999 m: Catharina Van Gansen (19/03/1826) (+02/07/1914) &BS->Db( x16006 Franciscus,Agemans

17095 30/04/1851-Theresia Van Gansen

->°(&BS

04702 p: Petrus Van Gansen (18/05/1783) (+27/04/1853)->Db( x 5194 Joanna,Gijs

15624 m: Theresia Verhooghten (03/10/1816) &BS->Db( x15158 Joannes,Vanhooghten

17200 05/12/1853-Josephus Van Gansen (+--01/04/1927)->Db( x11336 Theresia,Matheussen x20350 Maria Catharina,Wagemans

->°(&BS

++: ->+(gebdat maritus enkel Maria Wagemans

05569 p: Josephus Verheuchten (21/08/1797) (+19/10/1812)

15487 m: Anna Maria Van Gansen (01/02/1813) (+16/06/1877) ma="Geys" &BS "Marie"->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

17390 08/06/1857-Rosalia Van Gansen (+-TIELEN--30/03/1893)->Db( x17399 Augustinus,Vervoort

->°(doop 09/06 &BS

++: ->+(via Lichem X Augustinus Vervoort

15897 p: Joseph Van Gansen (15/08/1823) (+14/09/1904) me= Maria Anna onleesbaar ! zoeken->Db( x16019 Sophia,Vermeiren

16190 m: Justina Van Hooghten (27/08/1830) pe en me vergeten in te schrijven? &BS->Db( x17481 Joannes Baptista,Peeters

------------------------

15897x16019: Joseph VAN GANSEN (°15/08/1823-)(+14/09/1904-) ->°(me= Maria Anna onleesbaar ! zoeken X Sophia VERMEIREN (°16/06/1826-)(+09/11/1906-) ->°(&BS

18409 x 20/02/1854- Huwelijk-- ->X(&BS grootouders vermeld

16006 get 1: Franciscus Agemans (06/04/1826) (+28/02/1879) &BS->Db( x15999 Catharina,Van Gansen

15599 get 3: Franciscus De Peuter (21/12/1815) (+15/06/1878) &BS->Db( x17424 Maria Justina,Gavrain

17239 04/07/1854-Franciscus Van Gansen (+--05/03/1928)

->°(&BS

++: ->+(ouders gebdat

7390 p: Petrus Vermeiren (22/07/1785) (+24/12/1858) schoenmaeker

15999 m: Catharina Van Gansen (19/03/1826) (+02/07/1914) &BS->Db( x16006 Franciscus,Agemans

17396 29/06/1857-Anna Maria Van Gansen (+--04/07/1935)->Db( x 1879 ?,?

->°(&BS

++: ->+(gebdat & prentje

07390 p: Petrus Vermeiren (22/07/1785) (+24/12/1858) schoenmaeker

15487 m: Anna Maria Van Gansen (01/02/1813) (+16/06/1877) ma="Geys" &BS "Marie"->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

17511 22/05/1859-Amelia Van Gansen ->Db( x18578 Carolus,Vervoort

->°(&BS

15641 p: Joannes Baptista Van Gansen (05/03/1817) (+31/01/1887) &BS->Db( x15710 Maria,Van Hooghten

16546 m: Maria De Peuter (29/11/1838) &BS

18754 21/06/1866-Melchior Van Gansen (+--21/05/1954)->Db( x18818 (Joanna) - Maria,Agemans

->°(bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954"

++: ->+(bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954" kaartje w/v Joanna Agemans

16202 p: Melchior Van Gansen (20/02/1831) (+17/12/1925) &BS->Db( x18640 Catharina (Joanna),Borghmans

16192 m: Catharina Vermeiren (05/09/1830) &BS

16546 Loco m: Maria De Peuter (29/11/1838) &BS

------------------------

16202x18640: Melchior VAN GANSEN (°20/02/1831-)(+17/12/1925-TIELEN-) ->°(&BS X Catharina (Joanna) BORGHMANS (°10/08/1837-VOSSELAAR-)->A(ex Vosselaer X in Gierle ->°(via BS(X) ° Vosselaar d/v Franciscus & Maria Wouters won. Vosselaer

20923 13/04/1863- Huwelijk-- ->X(hij gebdat, ex Gierle, zij gebdat, ex Vosselaar &BS

16006 get 1: Franciscus Agemans (06/04/1826) (+28/02/1879) &BS->Db( x15999 Catharina,Van Gansen

20924 get 3: Franciscus Borgmans

18639 17/01/1864-Joannes Van Gansen (+-BEERSE--11/09/1951)

->°(pe staat "Joannes", wij nemen JB-broer &BS

++: ->+(w/v Catharina Borghmans & m/v Cornelis Ludovica Van Breda

15641 p: Joannes Baptista Van Gansen (05/03/1817) (+31/01/1887) &BS->Db( x15710 Maria,Van Hooghten

18641 m: Maria Anna Borghmans ex Vosselaer

18753 20/06/1866-Franciscus Van Gansen (+--25/08/1866)

->°(&BS

++: ->+(filius Melchioris 2m 2d &BS ° ouders ; Venzijde

15469 p: Franciscus Borghmans (13/10/1812) nooddoop door Fr. Vendelmans &BS

15487 m: Anna Maria Van Gansen (01/02/1813) (+16/06/1877) ma="Geys" &BS "Marie"->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

18813 12/07/1867-Carolina Van Gansen (+-TIELEN--18/11/1968)

->°(&BS

++: ->+(kaartje w/v Frans Dierckx

15897 p: Joseph Van Gansen (15/08/1823) (+14/09/1904) me= Maria Anna onleesbaar ! zoeken->Db( x16019 Sophia,Vermeiren

18814 m: Carolina Borghmans ex Vosselaer

18956 31/10/1870-Carolus Van Gansen (+-TIELEN--02/04/1951)

->°(&BS

++: ->+(kaartje X Maria Philomena Canters

18957 p: Carolus Borghmans

15487 m: Anna Maria Van Gansen (01/02/1813) (+16/06/1877) ma="Geys" &BS "Marie"->Db( x16407 Joannes Franciscus,Willemsen

19164 20/09/1874-Ludovicus Van Gansen

->°(&BS

16388 p: Ludovicus Van Gansen (21/02/1835) (+26/05/1905) X Victoria Avonts in Tielen 29/04/1859 (Lichem) &BS

19165 m: Philomena Borgmans ex Vosselaer

19348 27/04/1878-Josephus Van Gansen (+-TURNHOUT--29/06/1953)

->°(pe staat "joannes" &BS

++: ->+(w/v Contantia Daneels - ongeval

15641 p: Joannes Baptista Van Gansen (05/03/1817) (+31/01/1887) &BS->Db( x15710 Maria,Van Hooghten

15999 m: Catharina Van Gansen (19/03/1826) (+02/07/1914) &BS->Db( x16006 Franciscus,Agemans

22616 22/08/1879-Anonyma Van Gansen (+--22/08/1879)

->°(enkel BS

++: ->+(enkel BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

19488 26/11/1880-Adrianus Augustinus Van Gansen

->°(pastoor is meter vergeten &BS pr= "Augustinus"

++: ->+(gestorven pre 1962..

19489 p: Adrianus Janssen (+01/08/1780) ex vosselaer

16833 Loco p: Paulus Van Cleuvenberghen (14/09/1845) (+21/05/1914) bijschrift: + 21/05/1914 &BS->Db( x16904 Theresia,Raymakers

01879 m: ? ?

19678 17/05/1884-Maria Sophia Van Gansen (+-TIELEN--12/10/1973)

->°(doop 18/05 &BS

++: ->+(via Lichem x Tielen 06/05/1907 Aloysius Avonds

16714 p: Joannes Wouters (18/12/1842) nooddoop L. Somers &BS

16019 m: Sophia Vermeiren (16/06/1826) (+09/11/1906) &BS->Db( x15897 Joseph,Van Gansen

------------------------

19396x16806: Franciscus VAN GANSEN (°08/05/1853-TIELEN-)->A(ex Thilen ->°(misschien 1859 via BS(X): ° Tielen z/v Petrus (+ Tielen 10/02/1856) & Isabella Wouters X Theresia VAN CLEUVENBERGHEN (°14/01/1845-)

19397 x 28/01/1878- Huwelijk-- ->X(&BS

18855 get 1: Joannes Van Cleuvenberghen (07/06/1868) (+02/02/1927) bijsch: "Boomkweker huwt 29/10/1912 Celina Proost hier geboren 2/12/1881, getuigen...&BS->Db( x19537 Celina Maria,Proost

19398 get 3: Joannes Baptista Renders

19399 01/02/1879-Josephus Joannes Van Gansen

->°(&BS

19400 p: Wilhelmus Louwers ex Vosselaer

19401 m: Isabella Wouters ex Thilen

------------------------

17200x11336: Josephus VAN GANSEN (°05/12/1853-)(+01/04/1927-) ->°(&BS X Theresia MATHEUSSEN (°22/09/1856-LILLE-)(+09/02/1896-)->A(ex Lille X in Lille ->°(via BS(+) ° Lille d/v Jan Frans & Gavraing(?) Maria Anna + :->+(gebdat maritus enkel Maria Wagemansx +:@->+(39j v/v Josephus Van Gansen &BS ° ouders v/v ; Hemeldonk wijk B nr 01

20144 02/01/1884-LILLE-Maria Van Gansen (+--08/06/1894)

->°(via BS(+) ° Lille d/v Jozef & Mattheusen Theresia

++: ->+(10j ++ ouders niet in °-reg &BS ° ouders

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

19661 04/01/1884-Joannes Baptista Van Gansen

->°(&BS

18639 p: Joannes Van Gansen (17/01/1864) (+11/09/1951) pe staat "Joannes", wij nemen JB-broer &BS

17158 m: Maria Garousse ook Maria Theresia (1859) ex Lille, junctorum in Lille->Db( x17156 Franciscus,Dockx

19888 1 04/05/1889-Thomas Josephus Van Gansen (+--22/06/1890)

->°(doop 05/05 &BS

++: ->+(filius Josephi et Theresia mattheeuwsen 14m &BS ° ouders

17853 p: Thomas Mattheeuwsen ex Oostmalle

17390 m: Rosalia Van Gansen (08/06/1857) (+30/03/1893) doop 09/06 &BS->Db( x17399 Augustinus,Vervoort

19889 2 04/05/1889-Melchior Van Gansen (+--21/01/1890)

->°(doop 05/05 &BS

++: ->+(filius Josephi et Theresia Mattheuwsen 8m &BS ° ouders ; Hemeldonk

17316 p: Melchior Wouters (23/02/1856) (+02/03/1944) &BS->Db( x19403 Maria Elisabetha,Matheussen

17857 m: Carolina Mattheeuwsen (06/03/1867) (+29/06/1959) ex Lille

19935 10/09/1890-Franciscus Ludovicus Van Gansen (+-ANTWERPEN--05/10/1953)

->°(me::ex Gierle - is geen; bijschr: huwt in Lille Ludovica Mar. Van den Eynde ° Heist- o/d berg 09/03/1890 &BS

++: ->+(m/v Maria Van den Eynde

19233 p: Franciscus Ludovicus Matheussen (02/12/1876) (+28/11/1960) ex Lille legitimatus per subs mm

16408 m: Justina Van Gansen

19996 10/03/1892-Josephus Van Gansen (+--20/03/1892)

->°(doop 11/03 &BS

++: ->+(filius Josephi et Theresia Mattheeuwsen 9d &BS ° ouders ; Hemeldonk

15839 p: Josephus Verhooghten (17/02/1822) (+27/08/1912) bijgeschreven: (+ 1912) &BS->Db( x15680 Justina,Eijskens

15157 m: Carola Matheussen ex Lille

20072 09/02/1894-Sophia Van Gansen (+--11/05/1978)->Db( x19948 Josephus Joannes Baptista,Janssens

->°(bijschr: 07/05/1914 huwt hier Joseph Janssens °hic 10/01/1891 &BS

++: ->+(in °-reg: "def 11/05/1978" & prentje w/v Jozef Janssens

15336 p: Joannes Baptista Matheussen ex Lille

16019 m: Sophia Vermeiren (16/06/1826) (+09/11/1906) &BS->Db( x15897 Joseph,Van Gansen

------------------------

17200x20350: Josephus VAN GANSEN (°05/12/1853-)(+01/04/1927-) ->°(&BS X Maria Catharina WAGEMANS (°14/07/1863-TURNHOUT-) ->°(via BS(X) ° Turnhout d/v Lodewijk(+ Lichtaert 25/09/1879) & Vandingenen Anna Catharina (+Lichtaert 12/06/1895)

20349 18/05/1897- Huwelijk-- ->X(hij ex Gierle 43j, zij Turnhout 34j &BS

15839 get 1: Josephus Verhooghten (17/02/1822) (+27/08/1912) bijgeschreven: (+ 1912) &BS->Db( x15680 Justina,Eijskens

18937 get 3: Josephus Wagemans ex Lille

20351 23/07/1898-Franciscus Van Gansen (+-MORTSEL--15/08/1931)

->°(&BS ; wijk B

++: ->+(in °-reg: "+Mortsel 15/08/1931"

18639 p: Joannes Van Gansen (17/01/1864) (+11/09/1951) pe staat "Joannes", wij nemen JB-broer &BS

20352 m: Maria Justina Wagemans

20686 03/03/1903-Josephus Van Gansen (+-?--14/04/1969)->Db( x23219 Maria Melania,Laenen

->°(bijschr: 18/06/1927 huwt Melania Laenen

++: ->+(+ Cordoba Argentinië bedankt

20688 p: Josephus Wagemans

20687 m: Maria Livina Van Gansen (15/05/1887) Lille->Db( x19395 Carolus Cornelius,Meeus

21893 13/05/1906-Maria Catharina Van Gansen (+-LILLE--28/09/1970)

->°(pa Gierle, ma Turnhout X Gierle; bijschr: huwt Gierle 15/2/36 Augustinus Peeters

++: ->+(kaartje v/v Joannes August Peeters

19164 p: Ludovicus Van Gansen (20/09/1874) &BS

21894 m: Catharina Wagemans

------------------------

18754x18818: Melchior VAN GANSEN (°21/06/1866-)(+21/05/1954-) ->°(bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954" X (Joanna) - Maria AGEMANS (°08/09/1867-)(+04/04/1935-) ->°(pastoor heeft gedoopt Maria 08/09 &BS 28/11 "Joanna Maria"

20869 31/01/1900- Huwelijk-- ->X(&BS

17239 get 1: Franciscus Van Gansen (04/07/1854) (+05/03/1928) &BS

17279 get 3: Joannes Agemans (23/03/1855) ma="Catharina" &BS

20868 15/01/1906-Joseph Joannes Baptista Gerardus Van Gansen (+--11/03/1976)->Db( x22095 Julia Theresia,Willemsens

->°(doop 19/01; bijschr huwt Gierle 09/09/1938 Julia Willemsen

++: ->+(zerk X Julia Willemsens

16284 p: Joannes Baptista Agemans (07/03/1833) (+01/06/1916) me=ex Gierle; bijgeschreven: "obiit (1) juni 19(1)6 &BS->Db( x18819 Amelberga,Geerts

16019 m: Sophia Vermeiren (16/06/1826) (+09/11/1906) &BS->Db( x15897 Joseph,Van Gansen

21934 07/08/1907-Franciscus Ludovicus Gerardus Van Gansen (+-TURNHOUT--02/07/1983)

->°(pa-ma-X Gierle; bijschr: huwt Gierle 09/09/1933 Maria van Helleputten

++: ->+(m/v Maria Van Helleputte

17239 p: Franciscus Van Gansen (04/07/1854) (+05/03/1928) &BS

18819 m: Amelberga Geerts (13/12/1833) (+06/04/1915) ex Vlimmeren pastoor schrijft meestal Cornelia BS Emeliana via BS(X) °Vlimmeren 10/12/1833, won. Gierle d/v Livinus & Sophia Dehouwere->Db( x16284 Joannes Baptista,Agemans

------------------------

20686x23219: Josephus VAN GANSEN (°03/03/1903-)(+14/04/1969-?-)->A(Oorlogsburgemeester: emigreerde naar Argentinië ->°(bijschr: 18/06/1927 huwt Melania Laenen X Maria Melania LAENEN (°20/03/1906-OLEN-)(+13/01/1987-?-)

23218 13/06/1927- Huwelijk--

21741 get 1: Ludovicus Van Gansen

22267 get 3: Julius (Augustien Juliaan) Laenen (07/09/1894) (+22/11/1972) olen via +->Db( x23575 Leonia,Mols

23557 23/10/1927-Julianus Josephus Maria Van Gansen

->°(Vormsel Hoogstraten

22267 p: Julius (Augustien Juliaan) Laenen (07/09/1894) (+22/11/1972) olen via +->Db( x23575 Leonia,Mols

20350 m: Maria Catharina Wagemans (14/07/1863) via BS(X) ° Turnhout d/v Lodewijk(+ Lichtaert 25/09/1879) & Vandingenen Anna Catharina (+Lichtaert 12/06/1895)->Db( x17200 Josephus,Van Gansen

------------------------

20868x22095: Joseph Joannes Baptista Gerardus VAN GANSEN (°15/01/1906-)(+11/03/1976-) ->°(doop 19/01; bijschr huwt Gierle 09/09/1938 Julia Willemsen X Julia Theresia WILLEMSENS (°14/09/1911-)(+01/10/1965-) ->°(bijschr: huwt Gierle 09/09/1933 Joseph Van Gansen

23851 09/09/1933- Huwelijk--

18754 get 1: Melchior Van Gansen (21/06/1866) (+21/05/1954) bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954"->Db( x18818 (Joanna) - Maria,Agemans

20337 get 3: Cornelius Ludovicus Proost (09/04/1898) (+12/10/1977) "Ludovicus" bijschr: 23/09/1920 huwt Maria Van de Velde ° Hersselt 31/10/1896: huwt Josephin Janssen 16/01/1965 &BS ; wijk E->Db( x23152 Maria,Van de Velde

24463 + 18/07/1934-Maria Van Gansen (+-HERENTALS--24/05/2010)

->°(bij: x Gierle 19/02/1956 Joseph Van Houtven

++: ->+(w/v Jozef Van Houtven xNade Van Peer

22282 p: Josephus Albertus Willemsens (26/07/1916) (+07/12/1989) bijschr: huwt Lille Regina Paulina Elisabeth Pluym op 13/09/1941

18818 m: (Joanna) - Maria Agemans (08/09/1867) (+04/04/1935) pastoor heeft gedoopt Maria 08/09 &BS 28/11 "Joanna Maria"->Db( x18754 Melchior,Van Gansen

24462 + 02/10/1935-Helena Maria Van Gansen (+-TURNHOUT--20/03/1995)

->°(me staat "Maria", Vormsel Gierle2/7/47, bijs: x Kael Lenaerts 08/08/1954

++: ->+("Lena" v/v Karel Lenaerts

18754 p: Melchior Van Gansen (21/06/1866) (+21/05/1954) bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954"->Db( x18818 (Joanna) - Maria,Agemans

22035 m: Maria Theresia "Mit" Willemsens (06/03/1910) (+16/03/1985) bijschr: huwt op 04/05/1935 Alphonsus Wynants in Gierle

------------------------

21934x22080: Franciscus Ludovicus Gerardus VAN GANSEN (°07/08/1907-)(+02/07/1983-TURNHOUT-) ->°(pa-ma-X Gierle; bijschr: huwt Gierle 09/09/1933 Maria van Helleputten X Maria Amelia Carolina VAN HELLEPUTTE (°14/05/1911-) ->°(pa Borgerhout, ma en X Gierle, pe staat enkel "Amelia"; bijschr erkend door huwelijk (22/09/1911) (later: )huwt Gierle 09/09/1933 Franc. Van Gansen

23852 09/09/1933- Huwelijk--

18754 get 1: Melchior Van Gansen (21/06/1866) (+21/05/1954) bijschrift "obiit Gierle 21/5/1954"->Db( x18818 (Joanna) - Maria,Agemans

20337 get 3: Cornelius Ludovicus Proost (09/04/1898) (+12/10/1977) "Ludovicus" bijschr: 23/09/1920 huwt Maria Van de Velde ° Hersselt 31/10/1896: huwt Josephin Janssen 16/01/1965 &BS ; wijk E->Db( x23152 Maria,Van de Velde

------------------------

13393x05144: Gerardus VAN GANSEVENNE X Elisabetha GRIELENS (°13/07/1636-)

13395 02/06/1658- Ondertr.--

13394 get 1: Gerardus Claes

05141 get 2: Joannes Grielens (07/06/1634) (+11/11/1700)

13396 18/06/1658- Huwelijk--

05141 get 1: Joannes Grielens (07/06/1634) (+11/11/1700)

05742 get 2: Andreas Verhoeven (22/07/1635) (+23/03/1685) in 1671 inwoner Antwerpen dus +dat hoort mss bij 05756?

00112 get 3: Catharina Jacobs

------------------------

04715x04717: Gerardus GARDEMIJN(+29/01/1733-)->A(ondervoster 1705 X Helena JACOBS->A(=4716

14010 18/02/1696- Ondertr.--

02958 get 1: Petrus Jacobs

05302 get 2: Joannes Veremeldonck (25/06/1670)

14011 01/03/1696- Huwelijk--

02958 get 1: Petrus Jacobs

05302 get 2: Joannes Veremeldonck (25/06/1670)

04718 16/12/1696-Maria Gardemijn

05613 p: Petrus Heijns (29/04/1643) (+06/10/1695)->Db( x 856 Gertrudis,Vermeulen

11539 Loco p: Walterus Staes

06003 m: Catharina Jacobs (12/08/1640)->Db( x 1199 Antonius,Borghmans

04719 06/11/1698-Elisabetha Gardemijn (+--06/09/1744)->Db( x 4713 Guilelmus,Van den Bolck

01590 p: Petrus Claes (24/01/1687) (+14/12/1745)->Db( x 1606 Adriana,Van Coeckhoven

04787 m: Elisabeth Geerts (22/02/1680) pe=filius Joanni->Db( x 834 Joannes,Bosch

04720 03/05/1702-Petrus Gardemijn (+--21/06/1702)

++: ->+(+ ouders ma="Allegundis Jacobs"

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

09075 Loco p: Joannes Proost (19/06/1641) (+08/12/1668)->Db( x 4238 Maria,Van Eijck

06003 m: Catharina Jacobs (12/08/1640)->Db( x 1199 Antonius,Borghmans

04721 24/07/1703-Petrus Gardemijn (+--27/03/1725)

->°(Turnhouti "Germi"

++: ->+(+adolescens

23915 p: Nicolaus Loyens

02958 Loco p: Petrus Jacobs

04902 m: Magdalena Diels

------------------------

04715x06043: Gerardus GARDEMIJN(+29/01/1733-)->A(ondervoster 1705 X Aleijdis JACOBS (°21/06/1664-)->A(Vincents + :x +:@

04722 18/05/1707-Joannes Gardemijn

05640 p: Leonardus Heijns ink. borgbrief met X uit Brecht 1706->Db( x 5641 Anna,Van Nijen

01039 Loco p: Johannes Broecx (06/12/1598) (+27/06/1646)->Db( x 1043 Maria,Nuijdens x 1680 Maria,Bussers

03592 m: Elisabeth Jacobs->Db( x 4965 Joannes,Van Gompel

------------------------

04723x04724: Joannes GARDEMIJN X Maria HAVERHORST(+11/11/1768-)->A(ook "Joanna Maria" ->°(ex Gertrudenberg + :x +:@->+(+ "Joanna Maria"

04725 03/09/1761-Henrica Gardemijn (+--05/09/1761)

++: ->+(+ ouders

04726 p: Joannes Gerardus Gardemijn

02159 m: Catharina Cornelissen (08/01/1704) pe= pater Catharinae

04727 15/08/1762-Joannes Baptista Gardemijn (+--01/08/1767)

++: ->+(+proles ouders

00981 p: Joannes Baptista Jacobs

04728 m: Maria Catharina Wouters (+12/01/1815) Beerse ex Beerse->Db( x 8622 Cornelius Franciscus,Peeters

04729 30/08/1764-Henricus Gardemijn (+--23/12/1764)

++: ->+(+ ouders

06667 p: Henricus Janssen ex Vosselaer->Db( x 6668 Maria,Druijts

06300 m: Maria Catharina Jacobs (18/01/1729) (+04/08/1788)->Db( x 5803 Joannes Franciscus,Verhoeven

04730 18/04/1766-Joannes Franciscus Gardemijn (+--23/03/1768)

++: ->+(+ ouders

04722 p: Joannes Gardemijn (18/05/1707)

01966 m: Maria Barbara Valgarens (+28/08/1777)->Db( x 1962 Joannes Baptist,Coninckx

04732 09/08/1768-Joanna Gardemijn (+--10/10/1768)

++: ->+(+ "Joanna" ouders

03038 p: Cornelius Diels (17/08/1748) (+11/10/1805) enkel BS->Db( x 3111 Anna Elisabeth,De Backer

00683 m: Joanna Rebecca Morioux (+15/08/1799) "Majoors" Moriaux->Db( x 5664 Petrus,Heijns

------------------------

21781x20275: Petrus Carolus GAROUSSE (°24/06/1896-LILLE-)->A(Lille X Maria Carolina BOCKX (°17/08/1897-)(+13/03/1976-LILLE-) ->°(bijschr: 06/05/1922 huwt Carolus Garousse ° Lille 24/06/1896 &BS; wijk A

21782 x 06/05/1922- Huwelijk-- ->X(hij z/v Thomas Victor & Maria Peeters ° Lille 24/06/1896, zij Gierle, gebdat

19920 get 1: Ludovicus Peeters (04/05/1890) (+27/09/1960) bijschr 24/01/1922 huwt Hortensia Proost °hic 30/06/1891 &BS->Db( x19950 Hortensia Teresia,Proost

19643 get 3: Joannes Ludovicus Bockx (12/06/1883) (+17/04/1964) bijschr: huwt 27/05/1916 Maria Florentina Proost ° Lille 18/041889 &BS->Db( x22317 Maria Florentina,Proost

------------------------

04733x04734: Sebastianus VAN GASTEL(+13/09/1763-) X Anna Catharina RUDDEN (RUTTEN)(+14/01/1778-)->A(ook Catharina ->°(ook Didden en Rutten(+) + :x +:@->+(+wv S.V.Gastel

04735 12/09/1744-Petrus Van Gastel (+--25/09/1744)

++: ->+(+ ouders

04736 p: Georgius Bosch

04737 m: Catharina Van Gastel

04738 20/10/1747-Joannes Van Gastel (+--23/10/1747)

->°(ma="Anna Rutten"

++: ->+(+ "J.B." ouders

04739 p: Petrus Bosch

04740 m: Dimpena Rutten

04741 19/07/1748-Anna Catharina Van Gastel (+--21/07/1748)

++: ->+(+ ouders

10887 p: Henricus Van der Weirden (+29/12/1767) koster-schoolmeester->Db( x10888 Sophie Teresia,Deckers

04254 m: Anna Van Eijck (15/12/1680) (+14/05/1756)->Db( x 3584 Petrus,Dionijs

04743 21/05/1752-Sebastianus Van Gastel

10887 p: Henricus Van der Weirden (+29/12/1767) koster-schoolmeester->Db( x10888 Sophie Teresia,Deckers

04744 Loco p: Sebastianus Van der Strick R.D.

04613 m: Magdalena Francken (30/07/1701) (+03/05/1783)->Db( x 9497 Joannes,Roefs

04745 15/04/1754-Henricus Van Gastel (+--17/04/1754)

++: ->+(+ proles ouders

10887 p: Henricus Van der Weirden (+29/12/1767) koster-schoolmeester->Db( x10888 Sophie Teresia,Deckers

04746 m: Anna Lemmens

------------------------

15385x15386: Petrus Franciscus GAVRAIN (°05/10/1776-WEZEMAAL-)(+03/05/1856-LILLE-)->A(ex Wesemaale -> Lille X Catharina TRUIJEN->A(ex Lille -> Lille + :->+(X Cath Truyenx +:@

15389 V 21/11/1810-Maria Angelica Gavrain (+-LOENHOUT--29/09/1847)

->°(&BS

++: ->+(ouders X Gerardus Van den Broeck (RA)

15387 p: Jacobus Janssen (20/12/1779) (+05/03/1838) ex Wecheltersande in 1813 blijkbaar een s opzettelijk geschrapt "Jansen" in 1814: "Boulanger" - Bakker(1820) via BS(+) ° Wechel z/v Cornelius & Maria Delen->Db( x15496 Anna Maria,Hermans

15388 m: Anna Maria Geysels ex Vorsselaer

------------------------

06839x08893: Adrianus GEENTIENS (°26/01/1633-WECHELDERZANDE-)(+31/03/1669-WECHELDERZANDE-)->A(Diercxszoon ->°(via Gerd Geentjens X Anna POELS (°06/04/1640-)(+31/12/1706-WECHELDERZANDE-) ->°(ma= hier duidelijk "Catharina Peermans" schrijffout?

13467 29/09/1663- Ondertr.-- ->X(X in Antwerpen biduum post; 01/10/1663 na dispensatie van een roep

10845 get 1: Cornelius De Vrijter (+17/05/1702) 1653: Baerle (OGA581) lakenhandelaar schout->Db( x 8369 Maria (Anna),Pauwels(Pauli)

07517 get 2: Joannes Vermeulen (07/04/1642) naar Antwerpen? °datum via H.Emm.->Db( x 8067 Catharina,Nuijdens

------------------------

13826x13827: Cornelius GEENTKENS (°26/08/1653-WECHELDERZANDE-)(+01/02/1690-WECHELDERZANDE-) ->°(via Gerd Geentjens X Margaretha GEENTKENS (°12/11/1659-LILLE-)

13828 10/01/1685- Huwelijk-- ->X(X disp 3de gr bloedverw. v Johannes Ferdinandus bisschop v Antwerpen, en v d 3 roepen

05635 get 1: Rumoldus Geentiens

03413 get 2: Petrus Geentiens

11508 get 3: Nicolaus Martinus Flamen (25/10/1634) (+01/11/1732) pastoor van 21/10/1668->1716 geboren te Rijsel (Van Rooy p.21)

------------------------

24552x05522: Jan Frans GEENTJENS (°13/08/1736-LILLE-) X Anna Maria VERHOOGHTEN (°23/04/1741-)->A(via JJ: X 03/05/1773 Mechelen Jan Frans Geentjes ° Lille +/- 1736 10/05/1774 kind Peter Bernard dedoopt is St. Walburgis Antwerpen

24553 03/05/1773- Huwelijk--MECHELEN-

01881 get 1: /X/

01881 get 2: /X/

24554 10/05/1774-ANTWERPEN-Pieter Bernard Geentjens

->°(Walburgis Antw.

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

21254x17132: Joannes Baptista GEENTJENS (°17/02/1851-BEERSE-)(+22/01/1933-TURNHOUT-)->A(ex Beersse ->°(via BS(X) ° Beerse z/v Joannes & Elisabeth Proost won Beerse X Constantina PROOST (°11/08/1852-)(+21/04/1917-TURNHOUT-) ->°(&BS

21255 x 26/04/1880- Huwelijk-- ->X(hij Beersse 17/02/1851, woont daar, zij gierle, gebdat, woont hier &BS

20570 get 1: Petrus Geentjens

17251 get 3: Joannes (Baptista) Proost (20/09/1854) (+07/11/1933) &BS->Db( x17475 Theresia,Diels

------------------------

11471x17220: Victor GEENTJENS (°21/11/1851-VOSSELAAR-)(+04/06/1934-)->A(ex Vosselaer(X habitans in Lille) ->°(via BS(X) ° Vosselaar won. Lille z/v Josephus(+Lille 24/01/1882) & Le Duc Abba Maria (+Lille 01/09/1877 X Maria MARIEN (°10/03/1854-)(+13/01/1918-) ->°(&BS

19672 x 30/01/1883- Huwelijk-- ->X(&BS

11472 get 1: Ludovicus Geentjens

17942 get 3: Cosma(n)s (Josephus Cosmas) Marien (03/08/1811) (+09/12/1887) bij huwelijk: "Josephus Cosmas" Turnholtanus via BS(X) °Turnhout, natuurl. z/v Joanna Maria Marien (+Lille 20/01/1848)->Db( x15412 Maria Justina,Thys

19673 25/03/1884-Maria Justina Geentjens (+--23/11/1962)->Db( x19347 Josephus Franciscus,Neefs

->°(bijschr 08/06/1916 huwt Josephus Franc. Neefs °hic 12/04/1878 &BS

++: ->+(bijschrift °reg: "+23/11/1962" kaartje w/v Jozef Neefs

11473 p: Franciscus Geentjens ex vosselaer

15412 m: Maria Justina Thys (29/04/1811) (+07/05/1884) &BS; ma is van Tielen->Db( x17942 Cosma(n)s (Josephus Cosmas),Marien

19749 08/12/1885-Josephus Geentjens (+-MORTSEL--22/07/1960)->Db( x19727 Catharina Julia,Proost

->°(doop 09/12; bijschr: 12/04/1921 huwt Julia Proost °hic 25/06/1885 &BS

++: ->+(bijschr °reg: "+22/07/1960" kaartje m/v Julia Proost

17942 p: Cosma(n)s (Josephus Cosmas) Marien (03/08/1811) (+09/12/1887) bij huwelijk: "Josephus Cosmas" Turnholtanus via BS(X) °Turnhout, natuurl. z/v Joanna Maria Marien (+Lille 20/01/1848)->Db( x15412 Maria Justina,Thys

17696 m: Philomena Geentiens ex Lille

19847 15/04/1888-Maria Theresia Geentjens (+--12/02/1973)->Db( x19938 Franciscus,Piedfort

->°(nooddoop, bijschr huwt 28/04/1914 Franciscus Piedfort °hic 20/10/1890 &BS

++: ->+(w/v Frans Piedfort

17813 p: Ludovicus Geentjens ex VoRsselaer

15853 m: Maria Thijs (12/06/1822) (+02/01/1897) &BS->Db( x15730 Joseph,Vervoort

19915 24/02/1890-Carolus Geentjens (+--22/03/1961)->Db( x20044 Maria Catharina,Driesen

->°(nooddoop; bijschr: 22/10/1922 huwt Maria Driesen °hic 01/08/1893 &BS

++: ->+(kaartje w/v Maria Driesen

17918 p: Carolus Geentiens (24/12/1854) Wecheltersande via BS(X) ° Wechelderzande z/v Franciscus (Wechelderzande 19/08/1873) & Weyers (blijkb. vergeten)

18786 m: Maria Thijs (03/02/1867) (+15/09/1920) pa staat hier "franciscus e Lille" &BS->Db( x20401 Cornelius Franciscus,Scheltjens

20146 30/07/1895-Joannes Ludovicus Geentjens (+--26/11/1917)

->°(&BS

++: ->+("Ludovicus Joannes ", gebdat, ouders

18958 p: Joannes Ludovicus Geentjens ex Lille

16104 m: Elisabetha Jacobs (20/08/1828) (+10/10/1907) naaister &BS->Db( x15702 Joannes Baptista,Thijs

------------------------

17918x21271: Carolus GEENTIENS (°24/12/1854-WECHELDERZANDE-)->A(Wecheltersande ->°(via BS(X) ° Wechelderzande z/v Franciscus (Wechelderzande 19/08/1873) & Weyers (blijkb. vergeten) X Anna Catharina STAPPAERTS (°11/11/1854-TIELEN-)->A(Thielen ->°(via BS(X) ° Tielen d/v Joannes & Elisabeth Geerts

21269 x 30/11/1882- Huwelijk-- ->X(hij Wecheltersande 24/12/1854, woont daar, zij °Thielen 11/11/1854 woont hier &BS ook grootouders

21260 get 1: Joannes Stappaerts

21270 get 3: Joannes Geentjens

------------------------

19749x19727: Josephus GEENTJENS (°08/12/1885-)(+22/07/1960-MORTSEL-)->A(Oudstrijder WO I ->°(doop 09/12; bijschr: 12/04/1921 huwt Julia Proost °hic 25/06/1885 &BS X Catharina Julia PROOST (°25/06/1885-)(+25/02/1978-) ->°(bijschr: huwt op 12/04/1921 Jos.Geuntjes ° hic 08/12/1885 &BS

21736 x 12/04/1921- Huwelijk-- ->X(beide Gierle, gebdat, ouders, zij hier: Julia Catharina"

19915 get 1: Carolus Geentjens (24/02/1890) (+22/03/1961) nooddoop; bijschr: 22/10/1922 huwt Maria Driesen °hic 01/08/1893 &BS->Db( x20044 Maria Catharina,Driesen

20368 get 3: Emilius Carolus Proost (04/09/1898) (+04/09/1972) &BS ; wijk A

22425 10/06/1922-Victor Catharina Geentjens (+--26/02/1989)

->°(bijschr. huwt 1/5/1948 Mathilda Mattheeussen in Lille

++: ->+(doodsbrief m/v Mathilda Matheussen

11471 p: Victor Geentjens (21/11/1851) (+04/06/1934) ex Vosselaer(X habitans in Lille) via BS(X) ° Vosselaar won. Lille z/v Josephus(+Lille 24/01/1882) & Le Duc Abba Maria (+Lille 01/09/1877->Db( x17220 Maria,Marien

17186 m: Catharina Vervoort (14/07/1853) (+09/04/1929) &BS->Db( x12515 Joannes,Proost

------------------------

19915x20044: Carolus GEENTJENS (°24/02/1890-)(+22/03/1961-) ->°(nooddoop; bijschr: 22/10/1922 huwt Maria Driesen °hic 01/08/1893 &BS X Maria Catharina DRIESEN (°01/08/1893-)(+22/10/1945-TURNHOUT-) ->°(bijschr huwt 22/04/1921 Carolus geentjens °hic 24/02/1890 &BS

21780 x 22/04/1922- Huwelijk-- ->X(beide Gierle, gebdat, ouders

16749 get 1: Theresia Peeters (02/05/1843) (+02/02/1920) zuster Josepha ma staat "Justina" &BS (idem)

20623 get 3: Joannes Nepomuceus Driesen (27/05/1902) bijschr: huwt 01/06/1935 Maria Wynants->Db( x22711 Maria,Wynants

23209 m 13/02/1923-Victor Josephus Geentjens

->°(bijs: huwt 15/04/1953 Vosselaar Maria Wellens

11471 p: Victor Geentjens (21/11/1851) (+04/06/1934) ex Vosselaer(X habitans in Lille) via BS(X) ° Vosselaar won. Lille z/v Josephus(+Lille 24/01/1882) & Le Duc Abba Maria (+Lille 01/09/1877->Db( x17220 Maria,Marien

18708 m: Philomena Vervoort (05/05/1865) (+16/03/1953) filia posthuma &BS->Db( x19972 Cornelius (Josephus Cornelius),Driesen

23351 13/09/1924-Maria Angelina Cornelia Geentjens (+-TURNHOUT--04/07/2010)

->°(bijs: huwt Turnhout 06/05/1953 J-L Janssens

++: ->+(w/v Jan janssens

19972 p: Cornelius (Josephus Cornelius) Driesen (16/01/1862) (+12/05/1945) ex Vosselaer (Kees Driesen) via BS(X) ° Vosselaar z/v Cornelis (+Vosselaer 03/03/1876) & Vanoeckelen Anna Catharina (+ Vosselaer 19/12/1866)->Db( x18708 Philomena,Vervoort

19673 m: Maria Justina Geentjens (25/03/1884) (+23/11/1962) bijschr 08/06/1916 huwt Josephus Franc. Neefs °hic 12/04/1878 &BS->Db( x19347 Josephus Franciscus,Neefs

23425 30/09/1925-Mathildis Josepha Maria Geentjens (+-TURNHOUT--02/05/2006)

->°(bijs: huwt Jaak Roes 09/08/1965?

++: ->+(w/v Fons Roes

19749 p: Josephus Geentjens (08/12/1885) (+22/07/1960) Oudstrijder WO I doop 09/12; bijschr: 12/04/1921 huwt Julia Proost °hic 25/06/1885 &BS->Db( x19727 Catharina Julia,Proost

20150 m: Mathildis Maria Driesen (20/08/1895) (+31/10/1983) bijschr: huwt 18/06/1932 in Gierle met Augusto Peeters ex Wechelterzand &BS

22458 m 12/11/1926-Joannes Josephus Geentjens (+-TURNHOUT--31/01/2009)

->°(bijschr: Conf Gierle 29/9/1938, Huwt Gierle 9/1/1953 Celina Olieslagers

++: ->+(doodsbrief w/v

20623 p: Joannes Nepomuceus Driesen (27/05/1902) bijschr: huwt 01/06/1935 Maria Wynants->Db( x22711 Maria,Wynants

19847 m: Maria Theresia Geentjens (15/04/1888) (+12/02/1973) nooddoop, bijschr huwt 28/04/1914 Franciscus Piedfort °hic 20/10/1890 &BS->Db( x19938 Franciscus,Piedfort

23587 15/05/1928-Leona Maria Josepha Geentjens (+-LIER--03/02/2010)

->°(bijs: huwt Gierle 23/04/1955 Ludovicus Lauwers

++: ->+(v/v Louis Lauwers

19347 p: Josephus Franciscus Neefs (12/04/1878) (+19/03/1960) doop 12/04, bijschr huwt 8/6/1916 met Maria Justina Geentjes ° Gierle 25/3/1884 ; &BS->Db( x19673 Maria Justina,Geentjens

20237 m: Leonia Philomena Driesen (27/10/1896) (+10/08/1986) &BS ; wijk B->Db( x20571 Josephus,Van Peel

23677 m 30/08/1929-Julia Josepha Maria Geentjens (+-TURNHOUT--24/09/2003)

->°(Vormsel Gierle

20859 p: Joseph Driesen

20196 m: Julia Catharina Proost (12/05/1896) (+18/01/1930) zuster mater Maria Angela &BS

22718 1 07/03/1931-Josepha Julia Francisca Geentjens (+-TURNHOUT--06/02/2007)

->°(bijs:huwt A.M. Willems St.Pieter Turnhout 1959

++: ->+(kaartje v/v Henri Willems

19938 p: Franciscus Piedfort (20/10/1890) (+10/09/1958) me staat "Coleta", bijschr: huwt 28/04/1914 Theresia Geentjens °hic 15/04/1888 &BS->Db( x19847 Maria Theresia,Geentjens

20305 m: Julia Maria Driesen (21/11/1897) nooddoop &BS ; wijk D

22719 2 07/03/1931-Amilius Josephus Irma Geentjens (+-?--29/05/2019)

->°(bijs huwt Lichtaart Leona franck 16/04/1955

22005 p: Emilius Joseph Maria Driesen (09/09/1909) bijschr huwt Gierle 05/08/1939 Maria Neefs ex Gierle

20404 m: Irma Ludovica Maria Driesen (13/05/1899) bijschr: huwt in Gierle 26/10/1929 Aug. Canters &BS wijk B->Db( x22627 Jozefus Augustinus,Canters

------------------------

21776x21779: Carolus GEENTJENS (°31/08/1891-POEDERLEE-)(+17/06/1970-WESTERLO-)->A(Poederlé X Maria Catharina NUYTS (°05/02/1899-TIELEN-)(+30/07/1962-TURNHOUT-)->A(Thielen

21778 x 21/01/1922- Huwelijk-- ->X(hij z/v Josephus & Elisabeth Van der Linden ° Poederlé 31/08/1891, zij d/v Franciscus Josephus & Maria Coleta Dierckx ° Thielen 05/02/1899

21777 get 1: Augustinus Geentjens

21669 get 3: Franciscus Dierckx

23199 p 26/11/1922-Franciscus Josephus Geentjens (+-TURNHOUT--07/08/1994)

->°(bijs: huwt Gierle 19/05/1954 Maria Van Hooghten

++: ->+("Jos" m/v Maria van Hooghten

11473 p: Franciscus Geentjens ex vosselaer

11830 m: Coleta Diercx ex Thielen

23340 26/05/1924-Franciscus Geentjens (+--12/08/2001)

->°(Vormsel 08/07/1935

++: ->+(m/v Martha Vissers

23341 p: Franciscus Nuyts

23342 m: Elisabeth Verlinden

23520 20/05/1927-Gustavus Martinus Margareta Geentjens (+--27/05/2009)

->°(bijs: huwt Vorselaar 16/06/1957 Clementina Pluym

++: ->+("Witte" m/v Tina Pluym

23521 p: Martinus Verstraelen

22910 m: Margareta Petronella Nuijts (24/04/1900) (+03/10/1957) X JB Wils Tielen geg via Lichem

23618 p 09/12/1928-Ludovicus Josephus Maria Geentjens (+--31/10/2011)

->°(bijs: huwt Gierle 28/04/1954 Maria Van den Broeck

++: ->+(m/v Maria Van den Broeck

23619 p: Josephus Nuijts

20569 m: Maria Geentjens

23771 p 12/09/1930-Maria Mathildis Augustinus Geentjens

->°(bijs: huwt Gierle 08/10/1952 Gerard Van Rooy

21777 p: Augustinus Geentjens

22911 m: Mathilda Elisabeth Nuyts (24/05/1904) (+01/04/1934) via Lichem->Db( x24205 Aloysius,Heijns

22717 p 20/04/1935-Joannes Baptista Rosalia Geentjens (+-OLEN--23/10/1963)

->°(bijschr: Huwt in Lille op 30/04/1958

++: ->+(kaartje: St. Jozef Olen m/v Paula Van Echelpoel

20360 p: Joannes Baptista Wils (23/08/1898) (+22/01/1989) bijschr: huwt Gierle 05/09/1931 Anna Marg. Nuyts &BS ; wijk A of H

22714 m: Rosalia Oostvogels

23999 16/05/1940-Julianus Antonius Maria Geentjens (+-TURNHOUT--08/02/1945)

->°(pa ex Poederlee ma ex Tielen

++: ->+(kaartje

23340 p: Franciscus Geentjens (26/05/1924) (+12/08/2001) Vormsel 08/07/1935

24000 m: Julia Nuijts

------------------------

23122x23123: Constantinus Julianus Josephus GEERNAERT (°14/04/1903-SINT-AMANDS-) ->°(via X: z/v Constantinus & Maria Daelemans X Constantina Maria Coleta WYNANTS (°13/12/1903-TURNHOUT-) ->°(via X: d/v Petrus & Anna Govaerts

23126 06/11/1926- Huwelijk--

23124 get 1: Josephus Wynants

23125 get 3: Cyrillus Geernaert

------------------------

04755x04756: Waltherus GEERTS(+01/07/1601-) X Gertrudis PEETERS + :x +:@

04757 12/11/1595-Adrianus Geerts

04758 p: Henricus Balemans

01655 m: Magdalena Wuijts 12/11/1595: "Magdalena Jan"

04760 02/08/1598-Petrus Geerts

->°(+ voor 06/10/1599

04761 p: Jacobus Franssen

04762 m: Machtildus Sybs

04763 06/10/1599-Petrus Geerts

04764 p: Jan Ansen Taskoen

03191 m: Maria Diricx (filia?) P. Diricx-Peter's

------------------------

04766x04767: Joannes GEERTS X Elisabetha WILLEMS(+25/04/1639-)

12762 01/08/1615- Ondertr.-- ->X(x get1 "De Laer"

12763 get 1: Gerardus Van Laer

08011 get 2: Joannes Peeters (+22/01/1622) zoon v Henricus

12764 11/08/1615- Huwelijk-- ->X(X in choro

12765 get 1: Adrianus Potters

03181 get 2: Adriaen Jacobs

04768 22/03/1623-Maria Geerts

07032 p: Joannes Leijs (+19/06/1626)->Db( x 7033 Catharina,Schaluijnen

04769 m: Cornelia Goris Adriaen

------------------------

04770x03264: Gerardus GEERTS(+03/08/1659-)->A(Janszoon (o.a. OGA 581) X Maria DIONIJS(+18/09/1655-)->A(d/v Petrus (1200)

13312 21/10/1650- Ondertr.--

01200 get 1: Petrus Dionijs (+16/08/1659) OGA 581 d'oude; Corneliuszoon ook "Peter"->Db( x 1920 Elisabeth,Broecx

09019 get 2: Franciscus Proost (13/05/1630) (+27/12/1670) RAA 582p25 verso: "weert"->Db( x 5751 Catharina,Verhoeven

13313 16/11/1650- Huwelijk--

01200 get 1: Petrus Dionijs (+16/08/1659) OGA 581 d'oude; Corneliuszoon ook "Peter"->Db( x 1920 Elisabeth,Broecx

05390 get 2: Johannes Hermans (02/05/1599)

04771 25/09/1651-Elijsabeth Geerts

06814 p: Gaspaer De Laet (+25/05/1703) schepen 1701(OGA583) + bij instorten van zijn huis->Db( x 5153 Anna,Grieles

05493 m: Aleijdis Adriaenssen->Db( x 5484 Cornelius,Van Heuchten

04773 22/12/1654-Adrianus Geerts

01911 p: Antonius Cleeren (+17/09/1657)->Db( x 1044 Elisabeth,Broecx

01146 m: Maria Hermans->Db( x 1145 Cornelius,Broecx

------------------------

04770x04779: Gerardus GEERTS(+03/08/1659-)->A(Janszoon (o.a. OGA 581) X Anna WUIJTS (WOUTERS)->A(OGA581: "Wouters" + :x +:@

04780 07/01/1659-Gerardus Geerts

11085 p: Cornelius Wouters (Van oirle) (+18/02/1681) blijkbaar getrouwd (geweest met dochter van 08410x03180 ?Maria? Peeters RA,KAGierle 119 alias Van Oirle->Db( x 2409 Cornelia,Claes(sens)

04229 m: Margareta Van Eijck (25/09/1627) (+04/02/1704) "Van Cuyck"-"Van Eyck" ->Db( x 5391 Cornelius,Hermans

------------------------

04774x07707: Egidius GEERTS(+17/03/1668-) X Elisabetha NEEFS (°08/09/1616-)(+27/12/1684-)

13339 26/11/1654- Huwelijk--

07732 get 1: Melchior Neefs (+16/02/1664) (ook zv Joannes?)->Db( x 1645 Catharina,Van Cluvenberghen

13340 get 2: Nicolaus Geerts

04776 02/09/1656-Nicolaus Geerts (+--13/04/1720)->Db( x 2868 Clara,Diels

07708 p: Cornelius Neefs (22/12/1622) RAA Gem Gierle nr 402 blz 130-132->Db( x 5284 Maria,Veremeldonck x 5129 Maria,Grielens x 1002 Adriana,Van Loenhout

10044 m: Maria Stappars (01/09/1595) (+19/12/1668) geb-dag onzeker->Db( x 7717 Petrus,Neefs

04778 18/05/1659-Elisabetha Geerts

07732 p: Melchior Neefs (+16/02/1664) (ook zv Joannes?)->Db( x 1645 Catharina,Van Cluvenberghen

07711 m: Dijmpna Neefs (08/11/1633)->Db( x 7676 Jacobus,Moelants

------------------------

04776x02868: Nicolaus GEERTS (°02/09/1656-)(+13/04/1720-)->A(kapelmtr Rooien in1698 (OGA583) Laet van Poederlee(OGA_355} X Clara DIELS (°11/03/1652-)(+29/10/1693-)

13756 01/01/1679- Ondertr.--

06004 get 1: Joannes Jacobs (03/08/1642) (+08/07/1706) ook bij Sebrechts schepen in 1701 (OGA583) Cardinael (OGA347)->Db( x 5147 Catharina,Grielens

08471 get 2: Joannes Peeters (01/08/1657) (+24/08/1710)->Db( x 5415 Margareta,Van Trier

13757 28/01/1679- Huwelijk--

06004 get 1: Joannes Jacobs (03/08/1642) (+08/07/1706) ook bij Sebrechts schepen in 1701 (OGA583) Cardinael (OGA347)->Db( x 5147 Catharina,Grielens

08471 get 2: Joannes Peeters (01/08/1657) (+24/08/1710)->Db( x 5415 Margareta,Van Trier

04787 22/02/1680-Elisabeth Geerts ->Db( x 834 Joannes,Bosch

->°(pe=filius Joanni

03396 p: Joannes Dirickx (27/12/1663)

09018 m: Catharina Proost (22/03/1628)

08459 Loco m: Catharina Peeters (08/03/1654) (+15/11/1724)->Db( x 814 Abraham,Bosch

04788 12/04/1682-Egidius Geerts (+--23/02/1688)

++: ->+(+ ouders infans

07246 p: Joannes Luisterborch (27/07/1625) als ma staat hier "Clara" Huysmans->Db( x 5395 Elisabetha,Hermans

07748 m: Dijmpna Neefs (02/08/1665) x Anthonij Dickens

07749 Loco m: Maria Neefs (09/02/1668)

04790 21/01/1685-Joannes Geerts (+--13/08/1758)->Db( x10160 Catharina,Stappaerts x 3687 Catharina,Dox

02854 p: Everardus Diels (25/06/1636) (+11/12/1713)

02860 Loco p: Joannes Diels (25/11/1640) (+26/11/1729)

01002 m: Adriana Van Loenhout (21/08/1631) (+15/02/1707) d/v Jacobus en Anna Strevens->Db( x 7708 Cornelius,Neefs

04792 16/03/1689-Egidius Geerts (+--10/05/1715)

++: ->+(+adolescens

05598 p: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

02866 Loco p: Augustinus Diels (17/03/1648) trekt richting Mechelen (OGA_355) Bleeker

02853 m: Margareta Marien->Db( x 2785 Johannes,Diels

04793 30/03/1691-Cornelius Geerts

07708 p: Cornelius Neefs (22/12/1622) RAA Gem Gierle nr 402 blz 130-132->Db( x 5284 Maria,Veremeldonck x 5129 Maria,Grielens x 1002 Adriana,Van Loenhout

01047 m: Maria Broecx (19/10/1631) (+11/05/1696)->Db( x 3639 Mattheus,Dox

------------------------

04782x09750: Willebrordus GEERTS X Catharina SAS (°25/01/1631-)(+21/11/1665-)->A(x Willebrord.Geerts

13431 26/06/1660- Ondertr.--

07502 get 1: Nicolaus Vermeulen (18/06/1628) (+26/08/1703)->Db( x 8448 Catharina,Peeters

01234 get 2: Abraham Reijns (+02/11/1687) Jacobuszoon

13432 07/07/1660- Huwelijk--

09694 get 1: Franciscus Sas (23/01/1600) (+19/05/1639)->Db( x 1137 Catharina,Bruels

09742 get 2: Joannes Sas (15/09/1636) (+08/10/1676) pa= Leonardus' zoon

04783 10/05/1661-Maria Geerts

04784 p: Franciscus Nicolai (+27/10/1699) R.D.

13094 Loco p: Martinus Van Eijck (+18/04/1672) RAA Gierle nr 402 blz 130-132, schepen->Db( x 6807 Anna,Knaeps

09737 m: Elisabetha Sas (13/10/1626) X Adriaen Mensch ->Geel

04785 23/04/1664-Margareta Geerts

04786 p: Joannes Van Gompel (+05/08/1665)->Db( x 9723 Maria,Sas

05736 m: Adriana Verhoeven (10/11/1626) (+30/09/1668)->Db( x 9705 Michael,Sas

------------------------

04790x03687: Joannes GEERTS (°21/01/1685-)(+13/08/1758-) X Catharina DOX (°13/07/1685-) + :x +:@

04798 m 09/03/1722-Joannes Geerts (° Dockx) (+--03/11/1724)

->°(filius illegitimus (vader vermeld bij +)

++: ->+(+ infans illegitimus moeder ? solitus

01879 p: ? ?

06782 m: Maria Kiebooms (21/10/1671) (+23/03/1741)->Db( x 4817 Cornelius,Van Gelder

------------------------

04790x10160: Joannes GEERTS (°21/01/1685-)(+13/08/1758-) X Catharina STAPPAERTS (°29/06/1692-)(+19/07/1767-)->A(mss is de vrouw van Jan Geerts beter 10133 + :x +:@

04794 2 07/07/1724-Maria Geerts (+--11/07/1724)

++: ->+(+ ouders

10158 p: Petrus Stappaerts (14/06/1685)->Db( x 4256 Maria,Van Eijck

10156 Loco p: Joannes Stappaerts (+05/04/1725) ?zoon van Quirinus? of van Joannes (OGA347) heeft een broer Petrus->Db( x 8470 Maria,Peeters

04256 m: Maria Van Eijck (20/01/1683) (+04/06/1725)->Db( x10158 Petrus,Stappaerts

04795 1 07/07/1724-Clara Geerts (+--17/07/1724)

++: ->+(+"Anna"filia infans; is het Clara? tweelingzus sterft ook

07780 p: Gerardus Neefs (04/12/1683) (+07/03/1760) Nog een voorkind "Maria" In Lille->Db( x 6211 Adriana,Wijnen x 7662 Maria,Van de Mierhoop

03043 m: Maria Vermeulen (+06/02/1761)->Db( x 4628 Franciscus,Van Gansen

04796 27/11/1725-Maria Clara Geerts (+--10/10/1726)

++: ->+(+ ouders

07780 p: Gerardus Neefs (04/12/1683) (+07/03/1760) Nog een voorkind "Maria" In Lille->Db( x 6211 Adriana,Wijnen x 7662 Maria,Van de Mierhoop

04797 m: Catharina Kerssemans (+21/06/1739) "Korsmans"->Db( x 8096 Augustinus,Nuijdens x 8094 Nicolaus Gisbertus,Nuijdens

04801 Loco m: Adriana Proost

04799 11/01/1727-Maria Clara Geerts (+--13/11/1741)

++: ->+(++dysenterie

10158 p: Petrus Stappaerts (14/06/1685)->Db( x 4256 Maria,Van Eijck

10159 Loco p: Theodorus Stappaerts (17/11/1687) (+16/12/1765)

01398 m: Catharina De Wolf (26/06/1678) (+20/09/1758) ink borgbrief uit Tielen 1702 via sebrechts d/v Jacobus & Hedwigis de Peuter->Db( x 4253 Martinus,Van Eijck x 8331 Joannes,Van den Oudenhuijsen

00439 Loco m: Elisabeth Poels ex Thielen x 01.05.1769 Antwerpen St.Jacob->Db( x 418 Cornelius,De Backer

04800 22/07/1729-Maria Catharina Geerts (+--03/03/1771)->Db( x 443 Henricus,De Backer

++: ->+(+v/v H.De Backer

08331 p: Joannes Van den Oudenhuijsen (18/11/1676) (+10/06/1707)->Db( x 1398 Catharina,De Wolf

07768 m: Maria Neefs (22/01/1671)->Db( x 997 Michael,Van de Broeck

04802 23/11/1732-Anna Maria Geerts (+--01/05/1812)->Db( x 8340 Joannes Baptista,Van den Oudenhuijsen

++: ->+(+80j vv JBVdOuenhuijsen &BS v/v ouders

06250 p: Joannes Baptista Jacobs (22/09/1712) (+28/06/1785)->Db( x 5672 Anna Catharina,Raeijmakers

00862 m: Anna Maria Bosch (30/10/1711) (+27/02/1782)

04803 17/10/1735-Anna Elisabetha Geerts (+--16/03/1817)->Db( x 8342 Theodorus,Van den Oudenhuijsen

++: ->+(+82j vv Theod V Oudenhuijsen 1j vr jubileum &BS ouders v/v , aan de kerk

07373 p: Laurentius Vermeeren (+24/12/1772) armmeester in 1736->Db( x 3663 Emerentiana,Dox

10424 m: Anna Storms (24/12/1691) (+12/06/1774)->Db( x 8495 Theodoor,Peeters

------------------------

17800x17410: Joannes Ludovicus GEERTS (°20/11/1855-BEERSE-)(+02/11/1919-)->A(° In Beersse en er wonend ->°(via BD(X) ° Beersse z/v Joannes Cornelius (+Beerse 11/07/1866) & Maria Theresia Wouters (won. Beerse) X Carolina VAN MEERBEEK (°27/09/1857-)(+19/02/1935-) ->°(&BS

19834 x 11/02/1884- Huwelijk-- ->X(&BS

17801 get 1: Augustinus Geerts (28/01/1861) ex Beersse via BS(X) ° Beerse z/v Jan Cornelis (+Beerse 10/07/1867) & Wouters Maria Theresia won. Beerse

16846 get 3: Joannes Van Meerbeek (19/02/1846) (+30/04/1922) bijschrift + 03/04/1922 &BS

21568 x 01/07/1885-BEERSE-Josephus Franc. Joan. Jos.Rumoldus Geerts ->Db( x19724 Eugenia Joanna Maria,Peeters

->°((milit) z/v Jan Lodewijk (°Beerse) & Carolina Van Meerbeeck (°Gierle)

01881 p: /X/

01881 m: /X/

19835 28/10/1887-Stanislaus Joannes Geerts ->Db( x19780 "Celina"-Carolina Maria Augusta Celin,Peeters

->°(bijschr: huwt 05/05/1917 Celina Peeters °Gierle 20/09/1886 &BS

16846 p: Joannes Van Meerbeek (19/02/1846) (+30/04/1922) bijschrift + 03/04/1922 &BS

17312 m: Maria Wouters ex Beersse

19898 04/08/1889-Camillus Augustinus Geerts

->°(bijschr: 27/06/1923 huwt Angelina Heyns in Thielen &BS (enkel "Camiel)

16921 p: Augustinus Van Meerbeek (07/09/1847) (+26/05/1920) pe staat enkel "Josephus" &BS

17869 m: Maria Geerts ex Beersse

20086 27/03/1894-Maria Philomena Josepha Geerts (+--14/02/1965)->Db( x20020 Remigius Theresia Marianus Joannes,Megens

->°(bijschr: huwt 06/07/1921 Remigius Geerts °hic 31/12/1892 &BS

++: ->+(kaartje w/v Remy Megens

17258 p: Josephus Geerts ex Gierle: is geen

16984 m: Philomena Van Meerbeek (20/02/1849) (+20/03/1932) doop 21/2, va staat J.Francisci (vergissing?) bijschr: + gierle 20/3/1932 &BS

20176 10/02/1896-Augusta Catharina Geerts (+--21/02/1973)->Db( x20483 Ludovicus Joannes,De Donker

->°(doop 11/02 &BS

++: ->+(kaartje v/v Louis De Doncker

17801 p: Augustinus Geerts (28/01/1861) ex Beersse via BS(X) ° Beerse z/v Jan Cornelis (+Beerse 10/07/1867) & Wouters Maria Theresia won. Beerse

17120 m: Catharina Van Meerbeek (28/11/1851) (+26/01/1925) bijschr.:+ 26/01/1925 &BS

20491 1 18/09/1900-Franciscus Aloysius Lambertus Geerts (+--14/10/1900)

->°(&BS ; wijk A

++: ->+(27d ++ouders &BS ° ouders ; wijk A nr 16

20429 p: Franciscus Geerts (09/02/1864) ex Lille via BS(X) ° Lille z/v Albert & Hendrickx Carolina->Db( x20430 Maria,Proost

19405 m: Maria Neefs (18/03/1879) (+24/05/1933) &BS

20492 2 18/09/1900-Arthur Josephus Carolus Geerts (+--14/10/1946)->Db( x23240 Maria Ludovica Augusta,Neefs

->°(bijschr: huwt 11/07/1920 Maria Neefs &BS ; wijk A

++: ->+(gebdat & kaartje m/v Maria Neefs

19534 p: Josephus Raeymaekers (25/09/1881) (+01/06/1973) Witte van vaëren bijschr: 05/10/1918 huwt Maria Lambrechts ° Oostmalle 27/01/1892 &BS->Db( x21452 Maria Josephina,Lambrechts

20493 m: Carolina Nuyts

------------------------

21352x18784: Josephus GEERTS (°07/03/1859-BEERSE-)->A(Beersse ->°(via BS(X) ° Beerse z/v Jan Cornelis (+ Beerse 10/07/1867) & Maria Theresia Wouters X Juliana PROOST (°01/01/1867-) ->°(ma= hier Catharina, vorige keer Carolina?? me staat hier "Juliana" &BS "Julia"

21353 x 08/05/1895- Huwelijk-- ->X(hij 36j, ex beersse, zij 29j ex Gierle &BS

20971 get 1: Emilius Joseph Geerts (14/03/1867) °Beersse->Db( x19641 Juliana Maria Theresia,De Jong

18720 get 3: Joseph Proost (22/02/1837) (+08/05/1931) ex Lille via BS(X) ° Lille z/v Joannes Cornelius (+Lille 07/04/1838) & Elisabeth Wouters won. Lille->Db( x16420 Catharina (Carolina),Vervoort

------------------------

17801x18500: Augustinus GEERTS (°28/01/1861-BEERSE-)->A(ex Beersse ->°(via BS(X) ° Beerse z/v Jan Cornelis (+Beerse 10/07/1867) & Wouters Maria Theresia won. Beerse X Paulina VAN MEERBEEK (°01/01/1861-)(+18/07/1941-) ->°(filia Felicis e Gierle & Catharina Wouters e Gierle, junctorum in Gierle (later bijschrift + 18 juli 1941) &BS

21332 x 21/06/1892- Huwelijk-- ->X(hij 31j, ex beersse, zij Gierle, 31j &BS

17840 get 1: Ludovicus Geerts ex Beersse (17800??)

16846 get 3: Joannes Van Meerbeek (19/02/1846) (+30/04/1922) bijschrift + 03/04/1922 &BS

------------------------

20429x20430: Franciscus GEERTS (°09/02/1864-LILLE-)->A(ex Lille ->°(via BS(X) ° Lille z/v Albert & Hendrickx Carolina X Maria PROOST (°24/08/1872-VOSSELAAR-)->A(ex Vosselaer ->°(via BS(X) ° Vosselaer d/v Jan & Carolina Borgmans

20431 07/01/1896- Huwelijk-- ->X(hij 32j ex Lille, zij 23 j ex Vosselaer &BS

19202 get 1: Joannes Proost (02/05/1846) ex Vosselaer->Db( x11389 Carolina,Berchmans

20432 get 3: Henricus Geerts

20433 21/09/1899-Henricus Geerts

->°(doop 22/09; bijschr 30/04/1921 huwt Julia Marinius ° Vosselaer 09/12/1901 &BS "Jozef Hendrik" ; wijk D

20432 p: Henricus Geerts

18814 m: Carolina Borghmans ex Vosselaer

------------------------

20971x19641: Emilius Joseph GEERTS (°14/03/1867-BEERSE-)->A(°Beersse X Juliana Maria Theresia DE JONG (°23/05/1883-)(+10/06/1934-) ->°(bijschr: huwt 03/02/1910 met Emilius Jozef Geerts ° Beersse 14/03/1867 &BS

20972 03/02/1910- Huwelijk-- ->X(hij ° Beersse 14/03/1867 z/v Joannes & Maria Th. Wouters, zij gebdat, ouders

20973 get 1: Josephus Geerts

17175 get 3: Eduardus De Jong (14/04/1853) (+10/09/1921) kleermaker BS(X) bijschr: + 10/09/1921 &BS->Db( x17079 Catharina,Raymakers

20974 03/02/1910-Eduardus Carolus Geerts (+--20/02/1910)

->°(pa Beersse, ma en X Gierle

++: ->+(ouders, gebdat

20973 p: Josephus Geerts

17410 m: Carolina Van Meerbeek (27/09/1857) (+19/02/1935) &BS

22088 19/07/1911-Arthur Eduardus Geerts

->°(bijschr: huwt Tielen 03/02/1940 cum X? Pauwels ex Tielen

17175 p: Eduardus De Jong (14/04/1853) (+10/09/1921) kleermaker BS(X) bijschr: + 10/09/1921 &BS->Db( x17079 Catharina,Raymakers

22089 m: Maria Theresia Geerts

21053 25/07/1914-Franciscus Aloysius Geerts (+--25/07/1914)

++: ->+(ouders, gebdat

20429 p: Franciscus Geerts (09/02/1864) ex Lille via BS(X) ° Lille z/v Albert & Hendrickx Carolina->Db( x20430 Maria,Proost

19523 m: Maria Begga De Jong (13/07/1881) bijschr: huwt 13/04/1924 joannes Glassée in Lier &BS

22311 29/03/1917-Josephus Geerts

->°(pa Beersse, bijschr huwt Deurne 26/10/1946 Victrina De Looze uit Grembergen (°01/08/1924)

19711 p: Josephus Theodorus De Jong (09/01/1885) Bijschr: huwt met Maria Neefs &BS->Db( x19417 Maria Theresia,Neefs

18500 m: Paulina Van Meerbeek (01/01/1861) (+18/07/1941) filia Felicis e Gierle & Catharina Wouters e Gierle, junctorum in Gierle (later bijschrift + 18 juli 1941) &BS

22388 25/04/1919-Maria Francisca Julia Geerts ->Db( x24308 Albertus,Govaerts

->°(bijschr: huwt Gierle 06/05/1939 Albertus Govaerts ex Tielen

20433 p: Henricus Geerts (21/09/1899) doop 22/09; bijschr 30/04/1921 huwt Julia Marinius ° Vosselaer 09/12/1901 &BS "Jozef Hendrik" ; wijk D

19523 m: Maria Begga De Jong (13/07/1881) bijschr: huwt 13/04/1924 joannes Glassée in Lier &BS

21309 12/07/1921-Infans masc. sexus Geerts (+--12/07/1921)

++: ->+(baptisatus in utero

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

21338 30/05/1922-Leona Maria Geerts (+--30/05/1922)

17462 p: Franciscus (-Cornelius) Van Cauwenbergh (13/06/1858) (+15/04/1942) &BS->Db( x18703 Maria,De Jongh

21352 Loco p: Josephus Geerts (07/03/1859) Beersse via BS(X) ° Beerse z/v Jan Cornelis (+ Beerse 10/07/1867) & Maria Theresia Wouters

19417 m: Maria Theresia Neefs (09/09/1879) (+19/07/1952) &BS->Db( x19711 Josephus Theodorus,De Jong

21369 + 11/04/1923-Leona Geerts (+--22/09/1923)

++: ->+(ouders, gebdat

19971 p: Ludovicus Paulus De Jongh (19/07/1891) &BS

17869 m: Maria Geerts ex Beersse

23547 23/08/1927-Nora Maria Josepha Geerts (+--11/05/1940)

->°(Vormsel Gierle

++: ->+(gebdat oorlogsslachtoffer (bombardement samen met Emilius en Julia De Jongh)

20973 p: Josephus Geerts

19523 m: Maria Begga De Jong (13/07/1881) bijschr: huwt 13/04/1924 joannes Glassée in Lier &BS

------------------------

21568x19724: Josephus Franc. Joan. Jos.Rumoldus GEERTS (°01/07/1885-BEERSE-)->A(Beersse ->°((milit) z/v Jan Lodewijk (°Beerse) & Carolina Van Meerbeeck (°Gierle) X Eugenia Joanna Maria PEETERS (°21/05/1885-)(+18/04/1969-SCHOTEN-)->A(huwt (Herentals- Lichem) Frans Geerts ->°(doop 22/05, bijschr: huwt 15/01/1910 Josef Geerts °Beerse 01/07/1885 &BS "Eugenia M J"

21569 x 15/01/1910- Huwelijk-- ->X(hij Beerse ° 01/07/1885 z/v Joannes Ludovicus & Carolina Van Meerbeeck zij Gierle, ouders, gebdat

17840 get 1: Ludovicus Geerts ex Beersse (17800??)

19178 get 3: Stanislaus Joannes Ludovicus Peeters (24/12/1874) (+02/01/1914) pe staat "Joannes" &BS

22286 x 23/08/1916-Albertus Franciscus Maria Josephus Geerts

->°(Borgerhout Xxxx

21458 p: Franciscus Aloysius Meynen (27/01/1877) (+22/12/1926) Casterlé, meester Meynen Dorp 38->Db( x19264 Hortensia Maria Carolina Josepha,Peeters

17869 m: Maria Geerts ex Beersse

22376 x 25/01/1919-Josephus Maria Gerardus Geerts

17062 p: Joseph Peeters (16/10/1850) (+15/03/1932) veldwachter (BS° 1879) bijschr: + 15/03/1932->Db( x17080 Maria,Kersemans

19409 m: Maria Theresia Lucia Carolina Peeters (06/04/1879) (+29/12/1929) bijschr: huwt 9/09/1909 mt Petrus Remigius Meeus °Lubbeek 17/11/1876 &BS

------------------------

19835x19780: Stanislaus Joannes GEERTS (°28/10/1887-) ->°(bijschr: huwt 05/05/1917 Celina Peeters °Gierle 20/09/1886 &BS X "Celina"-Carolina Maria Augusta Celin PEETERS (°20/09/1886-) ->°(doop 21/09 - nooddoop, bijschr 05/03/1917 huwt Stanislas Peeters ° in Gierle 28/10/1887 &BS

21637 x 05/05/1917- Huwelijk-- ->X(beide gierle, ouders, gebdat

17800 get 1: Joannes Ludovicus Geerts (20/11/1855) (+02/11/1919) ° In Beersse en er wonend via BD(X) ° Beersse z/v Joannes Cornelius (+Beerse 11/07/1866) & Maria Theresia Wouters (won. Beerse)->Db( x17410 Carolina,Van Meerbeek

21458 get 3: Franciscus Aloysius Meynen (27/01/1877) (+22/12/1926) Casterlé, meester Meynen Dorp 38->Db( x19264 Hortensia Maria Carolina Josepha,Peeters

22348 16/06/1918-Armandus Ludovicus Maria Gerardus Geerts (+-MORTSEL--28/08/1964)

->°(pe staat enkel "Ludovicus"; bijschr: huwt 15/09/1946 Antwerpen Godelieve Van den Broeck ex Oud-Vossemeer (Honnandia)

++: ->+(doodsprentje.be X Vandenbroeck

17800 p: Joannes Ludovicus Geerts (20/11/1855) (+02/11/1919) ° In Beersse en er wonend via BD(X) ° Beersse z/v Joannes Cornelius (+Beerse 11/07/1866) & Maria Theresia Wouters (won. Beerse)->Db( x17410 Carolina,Van Meerbeek

16815 m: Maria De Backer (21/04/1845) (+13/12/1918) &BS->Db( x17068 Joseph,Peeters

------------------------

20461x18637: Joannes Franciscus GEERTS->A(ex Beersse X Maria RAYMAEKERS (°07/01/1864-)(+07/12/1903-) ->°(&BS + :x +:@->+(40j v/v Joannes Fr. L. Geerts, ouders, gebdat

20462 15/02/1900-Ludovicus Franciscus Geerts

->°(bijschr: huwt 10/06/1926 Aug. Diels in Pulderbosch &BS ; wijk A

17800 p: Joannes Ludovicus Geerts (20/11/1855) (+02/11/1919) ° In Beersse en er wonend via BD(X) ° Beersse z/v Joannes Cornelius (+Beerse 11/07/1866) & Maria Theresia Wouters (won. Beerse)->Db( x17410 Carolina,Van Meerbeek

17120 m: Catharina Van Meerbeek (28/11/1851) (+26/01/1925) bijschr.:+ 26/01/1925 &BS

------------------------

20492x23240: Arthur Josephus Carolus GEERTS (°18/09/1900-)(+14/10/1946-) ->°(bijschr: huwt 11/07/1920 Maria Neefs &BS ; wijk A X Maria Ludovica Augusta NEEFS (°27/03/1907-BRUSSEL-)->A(ex Laeken ->°(via X ° Laeken d/v Ludovicus & Maria Embrechts

23239 11/07/1928- Huwelijk--

20973 get 1: Josephus Geerts

23241 get 3: Luciano Trambuy

23737 17/05/1930-Simonne Louise Carolina Maria Geerts (+-HERENTALS--23/08/1983)

->°(bijs: huwt Gierle 19/04/1947 Renatus Proost

++: ->+(w/v René Proost

23738 p: Ludovicus Neefs

17410 m: Carolina Van Meerbeek (27/09/1857) (+19/02/1935) &BS

------------------------

21845x20837: Arthur Maria Ludovicus GEERTS (°16/04/1901-BEERSE-)->A(Beersse X Ludovica Francisca LEMMENS (°29/06/1905-)(+23/06/1988-HERENTALS-)

21846 x 01/03/1924- Huwelijk-- ->X(hij ° Beersse 16/04/1901, z:v Josephus & Joanna Nuyts, zij, Gierle, gebdat, ouders

21847 get 1: Carolus Van Hal

20572 get 3: Alphonsus Josephus Lemmens (07/08/1901) (+25/01/1986) doop 08/08, vader staat: "Carolus Josephus"?;bijschr: huwt 06/03/1924 Maria ??? Berckvens ° 21/11/1901 // 2de 06/09/1928 Julia Berckvens ->Db( x20590 Maria Anna Justina,Berkvens x20726 Julia Maria,Berkvens

------------------------

04805x01662: Adrianus VAN GELDER(+12/04/1686-) X Helwidis VAN CLUVENBERGHEN (°11/02/1629-)(+30/11/1664-)

13326 07/01/1653- Huwelijk--

02024 get 1: Simon Van Gelder (+26/09/1680)

01717 get 2: Joannes Van Clovenberghen (+01/09/1662) Gijsbrechtszoon(OGA583)->Db( x 5764 Margareta,Caers Geurs

04806 14/11/1653-Catharina Van Gelder

01637 p: Joannes Van Cluvenberghen (+21/05/1622) "de jonge" (bij X 04/02/1613)->Db( x 1638 Catharina,Ceusters

06807 m: Anna Knaeps (29/06/1621) (+27/04/1674) verwarring met 06811->Db( x13094 Martinus,Van Eijck

04807 16/01/1661-Lambertus Van Gelder

05591 p: Jacobus Heijns (+17/01/1675) koster magister notaris->Db( x 993 Joanna,Proost

02024 Loco p: Simon Van Gelder (+26/09/1680)

04229 m: Margareta Van Eijck (25/09/1627) (+04/02/1704) "Van Cuyck"-"Van Eyck" ->Db( x 5391 Cornelius,Hermans

04808 26/10/1664-Mathias Van Gelder

08931 p: Franciscus Proost (10/11/1602) (+29/11/1666)->Db( x 8768 Catharina,Peter-Arts

02015 m: Adriana Vermeulen (+12/09/1687) verm.Gabrielsdochter(07510)

09071 Loco m: Maria Proost (14/10/1637) (+25/01/1665)->Db( x 1711 Gijsbertus,Van Cleuvenberghen

------------------------

04805x11540: Adrianus VAN GELDER(+12/04/1686-) X Anna OOMS(+25/02/1684-)

13502 22/08/1665- Ondertr.--

02024 get 1: Simon Van Gelder (+26/09/1680)

07511 get 2: Simon Vermeulen (03/04/1639)->Db( x10084 Anna,Stappaerts

13503 01/09/1665- Huwelijk--

04809 get 1: Georgius Van Gelder (Joris)->Db( x 1152 Catharina,Broecx

09701 get 2: Petrus Sas (05/03/1613) (+18/05/1677)->Db( x 2578 Magdalena,Janssen

04827 20/09/1666-Maria Van Gelder (+-TIELEN--11/02/1740)->Db( x 135 Adrianus,Adriaenssens

++: ->+(Sebrechts

09755 p: Franciscus Sas (22/11/1637) dakdekker? KA118 ma=Margareta uxor->Db( x 3452 Maria,Scheijltiens x 9790 Catharina,Peutinx

04231 m: Barbara Van Eijck (Cuyck) (08/11/1633) (+19/07/1671)->Db( x 1659 Petrus,Van Cluvenberghen

04828 11/11/1669-Petrus Van Gelder

05391 p: Cornelius Hermans (+21/07/1687) blijkb Andreaszoon->Db( x 5392 Adriana,Geerts x 4229 Margareta,Van Eijck

04816 m: Anna Hendrickx Jansdochter(OGA583)->Db( x 8275 Joannes,Ooms

04830 28/12/1671-Joannes Van Gelder (+--16/02/1707)->Db( x 148 Catharina,Van Laer

04830 p: Joannes Van Gelder (28/12/1671) (+16/02/1707) vlg borgbrief: Adriaenssoone->Db( x 148 Catharina,Van Laer

05480 m: Maria Van Heuchten (25/11/1629) Verheuchten

04832 11/12/1674-Franciscus Van Gelder

09907 p: Petrus Schenckels (31/05/1647) (+02/05/1679) OGA581 vader stelt zich borg; filius naturalis->Db( x 4238 Maria,Van Eijck

01152 m: Catharina Broecx (29/08/1638) (+20/12/1700) Cathalijn->Db( x 4809 Georgius,Van Gelder

11529 + 08/10/1678-Adrianus Van Gelder (+--08/10/1678)

->°(datum gemaakt

++: ->+(+kind v Adrianus en Anna Ooms - niet in geblijst

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

------------------------

04809x01152: Georgius VAN GELDER ->°((Joris) X Catharina BROECX (°29/08/1638-)(+20/12/1700-)->A(Cathalijn

13420 10/01/1660- Ondertr.--

13421 10/01/1660- Huwelijk-- ->X(x huwdatum nt vermeld

01711 get 1: Gijsbertus Van Cleuvenberghen (30/08/1634)->Db( x 9071 Maria,Proost

02024 get 2: Simon Van Gelder (+26/09/1680)

13409 get 3: Norbertus Daniels vicarius pastor; in 1665 pastor te Ghierle

04810 10/12/1660-Maria Van Gelder (+--19/12/1676)

->°(+ voor 26/06/1678

08036 p: Cornelius Nuijdens (+02/11/1666) onzeker: Volders (OGA347) Joanneszoon->Db( x 1686 Maria,Vaeijendries

01652 m: Joanna Buijssers (+25/09/1668) Bussers?De Busser->Db( x 1651 Mathias,Van Cluvenberghen

04811 26/07/1662-Joannes Van Gelder (+--15/02/1686)

03639 p: Mattheus Dox (08/11/1629) (+23/02/1707) ?junior? ° via Elmer p: Gaspaer Delian, m: Jenneken Vos->Db( x 1047 Maria,Broecx

04229 m: Margareta Van Eijck (25/09/1627) (+04/02/1704) "Van Cuyck"-"Van Eyck" ->Db( x 5391 Cornelius,Hermans

04812 05/04/1664-Anna Van Gelder

01711 p: Gijsbertus Van Cleuvenberghen (30/08/1634)->Db( x 9071 Maria,Proost

04384 m: Elisabetha Cocx (+02/01/1679) Cockx

04813 08/07/1665-Lambertus Van Gelder (+--21/05/1699)->Db( x 2907 Catharina,Verheijen

11078 p: Henricus Wauters schrijnwerker?->Db( x11017 Anna,Wouter-Wils

04231 m: Barbara Van Eijck (Cuyck) (08/11/1633) (+19/07/1671)->Db( x 1659 Petrus,Van Cluvenberghen

04815 01/08/1667-Catharina Van Gelder

03696 p: Joannes Goos (18/02/1616) (+07/02/1698) x zv Cornelius vlg Daniel Goos -bedankt->Db( x 8908 Catharina,De Peuter

04816 m: Anna Hendrickx Jansdochter(OGA583)->Db( x 8275 Joannes,Ooms

01047 Loco m: Maria Broecx (19/10/1631) (+11/05/1696)->Db( x 3639 Mattheus,Dox

04817 16/12/1669-Cornelius Van Gelder (+--13/06/1736)->Db( x 6782 Maria,Kiebooms

08264 p: Petrus Ooms (22/08/1604) (+08/11/1680) blijkb x Dimpena Eelen->Db( x 9698 Maria,Sas

08023 m: Margarita Nuijdens (29/12/1619) (+13/01/1669) ma= "Barbara"->Db( x10682 Joannes,Vloers

04819 01/10/1671-Elisabetha Van Gelder

07302 p: Henricus Van Mechelen (+27/01/1692) Franszoon->Db( x 7303 Elisabetha,Dionijs

04820 m: Anna Faes

04821 08/11/1673-Joanna Van Gelder (+--02/03/1738)

++: ->+(in vita filia devota "hujus" ecclesia(e)

04805 p: Adrianus Van Gelder (+12/04/1686)->Db( x 1662 Helwidis,Van Cluvenberghen x11540 Anna,Ooms

08908 m: Catharina De Peuter (18/08/1619) (+08/10/1678)->Db( x 3696 Joannes,Goos

08045 Loco m: Elijsabeth Nuijdens (16/11/1637)

04822 02/04/1676-Adriana Van Gelder

04830 p: Joannes Van Gelder (28/12/1671) (+16/02/1707) vlg borgbrief: Adriaenssoone->Db( x 148 Catharina,Van Laer

05404 m: Catharina Hermans (20/11/1659) (+29/11/1739)->Db( x 6002 Guilielmus,Jacobs

04823 26/06/1678-Maria Van Gelder (+--08/01/1679)

->°(moeder vergeten in doopakt

++: ->+(+filia infans ouders

01659 p: Petrus Van Cluvenberghen (15/10/1625) (+10/11/1682)->Db( x 4231 Barbara,Van Eijck (Cuyck)

04984 m: Anna Goos (12/09/1640)->Db( x 6957 Joannes,Lenaerts

04825 27/03/1680-Maria Van Gelder (+--17/12/1745)

07050 p: Adrianus Verlinden (27/04/1641) (+16/11/1703) ink borgbrief (met X) uit Lille 1678 Laureyszoon->Db( x 5633 Catharina,Knaeps

04816 m: Anna Hendrickx Jansdochter(OGA583)->Db( x 8275 Joannes,Ooms

------------------------

04813x02907: Lambertus VAN GELDER (°08/07/1665-)(+21/05/1699-) X Catharina VERHEIJEN(+10/03/1720-)->A(mss 22985

13800 10/05/1681- Ondertr.--

06039 get 1: Petrus Jacobs(Vincents) (05/01/1656) (+01/08/1726) OGA 347: Costerstraat Jacobs Vincent->Db( x 4247 Elijsabeth,Van Eijck

06016 get 2: Cornelius Jacobs (24/12/1655) (+24/10/1702) "Broekzij"->Db( x 6101 Digna,Peeters

13801 03/06/1681- Huwelijk--

06039 get 1: Petrus Jacobs(Vincents) (05/01/1656) (+01/08/1726) OGA 347: Costerstraat Jacobs Vincent->Db( x 4247 Elijsabeth,Van Eijck

06016 get 2: Cornelius Jacobs (24/12/1655) (+24/10/1702) "Broekzij"->Db( x 6101 Digna,Peeters

04833 06/04/1682-Helena Van Gelder

02911 p: Petrus Verheijden (+10/12/1751)

01795 m: Catharina Proost

04834 22/12/1685-Adrianus Van Gelder (+--04/01/1766)->Db( x 4852 Margareta,Uit den Ham x 4860 Digna,Leijsen

03349 p: Franciscus Diercx (26/06/1660) (+27/02/1743)

02902 m: Maria Verheijen (+09/02/1713)->Db( x 2901 Joannes,Diels

04835 07/04/1689-Cornelius Van Gelder

05598 p: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

01904 Loco p: Cornelius Proost

04827 m: Maria Van Gelder (20/09/1666) (+11/02/1740)->Db( x 135 Adrianus,Adriaenssens

04837 26/02/1692-Maria Van Gelder (+--04/05/1692)

->°(me2="Margareta" geen famnaam

++: ->+(+ ouders

05598 p: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

05200 Loco p: Petrus Staes (11/10/1663) (+08/03/1701) . pe=junior-janszoon

03960 m: Maria Staes (09/02/1648) (+01/12/1709) Via C.Druyts d/v Petrus & Anna Nuijts->Db( x 1244 Joannes,Druijts

04815 Loco m: Catharina Van Gelder (01/08/1667)

------------------------

04817x06782: Cornelius VAN GELDER (°16/12/1669-)(+13/06/1736-) X Maria KIEBOOMS (°21/10/1671-)(+23/03/1741-)

14089 25/10/1701- Huwelijk--

03644 get 1: Petrus Dox (01/04/1673) (+22/05/1736) pa= Mattheus junior->Db( x 1246 Margareta,Borghmans

04394 get 2: Joannes Eijskens (17/06/1678)->Db( x 8103 Catharina,Nuijdens

04844 07/02/1702-Anonyma Van Gelder (+--14/02/1702)

++: ->+(+ ouders ++doodgeboren datums fout

03635 p: Joannes Dox (18/06/1651) (+16/08/1703) vader onz.Docx? ma= "Cornelia uxoris"->Db( x 8319 Catharina,Van den Oudenhuijsen

04822 m: Adriana Van Gelder (02/04/1676)

04845 06/10/1702-Joannes Van Gelder (+--01/06/1758)->Db( x 4875 Anna,Schellens x 4888 Elisabetha,Vertommen x 4891 Maria,Bollen

03635 p: Joannes Dox (18/06/1651) (+16/08/1703) vader onz.Docx? ma= "Cornelia uxoris"->Db( x 8319 Catharina,Van den Oudenhuijsen

04822 m: Adriana Van Gelder (02/04/1676)

15010 + 07/10/1702-Anonyma Van Gelder (+--07/10/1702)

++: ->+(+proles anonya ouders

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04846 22/04/1705-Franciscus Van Gelder (+--05/03/1731)

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

03946 Loco p: Adrianus Dreijsseleer(s) (+11/10/1728)->Db( x 6769 Maria,Kiebooms

04819 m: Elisabetha Van Gelder (01/10/1671)

04847 14/09/1707-Joanna Catharina Van Gelder (+--30/01/1712)

++: ->+(+ ouders

06787 p: Adrianus Kiebooms (+02/04/1717) verm: ==06781->Db( x 6788 Maria,Goijaerts

04821 m: Joanna Van Gelder (08/11/1673) (+02/03/1738)

11525 + 05/03/1710-Anonyma Van Gelder (+--05/03/1710)

++: ->+(+ouders ++doodgeboren

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04848 05/12/1713-Jacobus Van Gelder (+--06/12/1774)

01247 p: Jacobus Franssen Jacobuszoon (OGA347)->Db( x 8068 Maria,Nuijdens

04821 m: Joanna Van Gelder (08/11/1673) (+02/03/1738)

04825 Loco m: Maria Van Gelder (27/03/1680) (+17/12/1745)

04849 27/03/1716-Maria Van Gelder (+--31/03/1716)

++: ->+(+ infans ouders

10717 p: Cornelius Vervoort (01/01/1657) (+22/06/1733) ink borgbrief uit Wortel 1687 datum geschat: moet nog opzoeken->Db( x 4636 Cornelia,Van den Bleeck

04850 Loco p: Jonas Wouters

06780 m: Elisabeth Kiebooms (11/10/1673) (+22/06/1742) moeder hier (verkeerdelijk)? genoteerd als Maria Jacobs zijzelf is 1717 nog ongeh. (OGA_355)

------------------------

04830x00148: Joannes VAN GELDER (°28/12/1671-)(+16/02/1707-)->A(vlg borgbrief: Adriaenssoone X Catharina VAN LAER(+03/08/1728-)->A(ink borgbrief uit Turnhout 1699

14063 15/09/1698- Huwelijk-- ->X(X 3 roepen; toelating aan onderpast. Oud-Turnhout daar te trouwen

04838 get 1: Petrus Van Laer

04832 get 2: Franciscus Van Gelder (11/12/1674) mss Poorter Turnhout 1704 X Catrina Verstappen Geel

04839 23/05/1700-Petrus Van Gelder

10497 p: Guilielmus Tiberius (06/06/1660) (+04/02/1702)

04828 Loco p: Petrus Van Gelder (11/11/1669)

02907 m: Catharina Verheijen (+10/03/1720) mss 22985->Db( x 4813 Lambertus,Van Gelder

04840 14/07/1701-Cornelius Van Gelder (+--10/10/1704)

++: ->+(+ ouders

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

04841 Loco p: Andreas Van Dinghenen

01754 m: Anna Van Cluevenberghen (22/05/1651) (+08/01/1721)->Db( x 5423 Cornelius,Hermans

04842 11/01/1703-Joannes Baptista Van Gelder (+--27/04/1703)

++: ->+(+ ouders

09781 p: Walterus Sas (30/08/1678) (+29/11/1736) Wouter->Db( x 7779 Catharina,Neefs

04822 m: Adriana Van Gelder (02/04/1676)

04843 02/03/1704-Joannes Baptista Van Gelder

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

04838 Loco p: Petrus Van Laer

02674 m: Maria Dens (29/01/1674) (+24/09/1711)->Db( x 8479 Joannes,Peeters

11524 + 27/12/1705-Anna Van Gelder (+--06/02/1707)

->°(geboortegegevens verkeerdelijk in +register ingeschreven

++: ->+(ouders

07780 p: Gerardus Neefs (04/12/1683) (+07/03/1760) Nog een voorkind "Maria" In Lille->Db( x 6211 Adriana,Wijnen x 7662 Maria,Van de Mierhoop

06782 m: Maria Kiebooms (21/10/1671) (+23/03/1741)->Db( x 4817 Cornelius,Van Gelder

13427 Loco m: Elisabeth Van Laer->Db( x 6615 Joannes,Janssens

------------------------

13774x04816: Joannes VAN GELDER->A(?11579? X Anna HENDRICKX->A(Jansdochter(OGA583)

13775 28/09/1679- Ondertr.--

04990 get 1: Cornelius Goos (30/05/1649) (+16/08/1721)->Db( x 3689 Catharina,Van den Bleek x 408 Joanna,Poels

05200 get 2: Petrus Staes (11/10/1663) (+08/03/1701) . pe=junior-janszoon

13776 10/10/1679- Huwelijk--

04990 get 1: Cornelius Goos (30/05/1649) (+16/08/1721)->Db( x 3689 Catharina,Van den Bleek x 408 Joanna,Poels

05200 get 2: Petrus Staes (11/10/1663) (+08/03/1701) . pe=junior-janszoon

------------------------

13820x13821: Joannes VAN GELDER X Anna PROOST

13822 27/10/1683- Ondertr.--

13774 get 1: Joannes Van Gelder ?11579?

09472 get 2: Adrianus Roefs (25/07/1640) (+23/08/1711)->Db( x 8041 Aleijdis,Nuijdens

13823 03/11/1683- Huwelijk--

09472 get 1: Adrianus Roefs (25/07/1640) (+23/08/1711)->Db( x 8041 Aleijdis,Nuijdens

05598 get 2: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

------------------------

04834x04852: Adrianus VAN GELDER (°22/12/1685-)(+04/01/1766-) X Margareta UIT DEN HAM(+22/03/1720-) + :x +:@

04855 + / / -?-Adrianus Van Gelder (+--17/12/1718)

++: ->+(+ouders niet in geblijst

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04853 1 27/05/1717-Cornelius Van Gelder (+--19/05/1720)

++: ->+(+ ouders

04835 p: Cornelius Van Gelder (07/04/1689)

01754 m: Anna Van Cluevenberghen (22/05/1651) (+08/01/1721)->Db( x 5423 Cornelius,Hermans

04854 2 27/05/1717-Franciscus Van Gelder (+--07/05/1717)

++: ->+(+ ouders

08391 p: Joannes Van Peer (+14/08/1733) ink borgbrief uit Turnhout 1707->Db( x10162 Catharina,Janssens

03656 m: Maria Dox (03/09/1678) (+05/07/1753) Blijkbaar x Willebrordus Eijckens->Db( x 9488 Joannes,Roefs

04856 25/10/1718-Georgius Van Gelder (+--25/05/1779)->Db( x 5027 Adriana,Goossens

++: ->+(+mv A.Goossens

04857 p: Joannes Leijsen

04821 m: Joanna Van Gelder (08/11/1673) (+02/03/1738)

04858 08/03/1720-Carolus Philippus Van Gelder (+--16/04/1722)

->°(filius septimus (kan zijn)

++: ->+(+infans ouders

01879 p: ? ?

02967 m: Joanna Catharina Kerssemans Kersmans

------------------------

04834x04860: Adrianus VAN GELDER (°22/12/1685-)(+04/01/1766-) X Digna LEIJSEN(+07/01/1756-) + :x +:@

04861 06/07/1721-Joannes Battista Van Gelder (+--18/11/1731)

++: ->+(+ ouders

03706 p: Joannes Baptista Dockx (28/07/1689)

01617 m: Hedwigis Nuijdens

04862 10/06/1723-Gerardus Van Gelder (+--27/07/1723)

++: ->+(Ma=Digna Lysen

01826 p: Joannes Van Cleuvenberghen

02363 m: Catharina Jacobs (+09/07/1731) (06093 of 06102?)->Db( x 2362 Petrus,Daems

04863 19/10/1725-Joanna Maria Van Gelder (+--25/01/1730)

->°(ma=Luycx(+)

++: ->+(+ ouders filia infans

09625 p: Joannes Rombouts (25/10/1703) (+20/03/1772)->Db( x 6841 Anna Elisabetha,De Laet x 3750 Catharina,Docx

01793 m: Joanna Van Cleuvenberghen (25/06/1671) (+23/02/1735)->Db( x 6072 Joannes,Jacobs

04865 27/11/1727-Anna Barbara Van Gelder (+--15/03/1732)

++: ->+(+ ouders

02362 p: Petrus Daems (+24/04/1743)->Db( x 2363 Catharina,Jacobs

04866 m: Maria Pelkmans (+22/10/1771)

04867 21/06/1729-Cornelius Van Gelder (+--15/06/1770)->Db( x 4893 Jacoba,Laurentius

01804 p: Cornelius Van Cleuvenberghen (13/03/1672) (+24/11/1737)->Db( x 1902 Joanna,Verheijden

02904 m: Elisabeth Diels (16/07/1671) (+20/02/1741)->Db( x 9626 Hendricus,Rombouts

04868 23/07/1732-Adrianus Van Gelder

11100 p: Adrianus Wouters (09/07/1695) (+19/04/1770)->Db( x11111 Maria,Van Cleuvenberghen

03039 m: Anna Vermeulen (14/09/1718) (+15/06/1772) via Sebrechts->Db( x 2961 Cornelius,Diels

04869 13/09/1734-Petrus Van Gelder (+--10/03/1742)

++: ->+(+ ouders

04870 p: Petrus De Coninck

06068 m: Anna Jacobs (26/03/1682) (+25/08/1724)->Db( x 4388 Cornelius,Eijskens

04871 05/09/1736-Maria Van Gelder

04845 p: Joannes Van Gelder (06/10/1702) (+01/06/1758)->Db( x 4875 Anna,Schellens x 4888 Elisabetha,Vertommen x 4891 Maria,Bollen

02553 m: Maria Leijsen (+25/01/1722) Geertsdochter in 1695> Antwerpen x 06/09/1718->Db( x 2562 Jacobus,Delen

04872 15/09/1738-Anna Van Gelder

04861 p: Joannes Battista Van Gelder (06/07/1721) (+18/11/1731)

03039 m: Anna Vermeulen (14/09/1718) (+15/06/1772) via Sebrechts->Db( x 2961 Cornelius,Diels

04873 25/01/1742-Anna Elisabeth Van Gelder

02371 p: Joannes Daems (07/10/1721) (+10/06/1749)->Db( x 1839 Anna Maria,Van Cleuvenberghen

04874 m: Anna Delen (+04/11/1775) x Adriaen Verhoeven

------------------------

04845x04875: Joannes VAN GELDER (°06/10/1702-)(+01/06/1758-) X Anna SCHELLENS(+12/09/1738-) + :x +:@

04876 18/08/1738-Anna Maria Van Gelder (+--10/02/1783)->Db( x 8600 Cornelius,Peeters (°Jacobs)

++: ->+(+ vv Corn.Peeters

04848 p: Jacobus Van Gelder (05/12/1713) (+06/12/1774)

03672 m: Elisabetha Dox (19/04/1682) mss==11461 Docx?->Db( x 6964 Egidius,Lenaerts x11150 Cornelius,Wuijts

04877 Loco m: Maria Schellens

------------------------

04845x04888: Joannes VAN GELDER (°06/10/1702-)(+01/06/1758-) X Elisabetha VERTOMMEN(+16/03/1745-)

14414 12/04/1739- Huwelijk-- ->X(X coram pastor de Ghierle de consensu RD VdWeyer, pastor Vorselaar

03745 get 1: Cornelius Docx (16/09/1715) (+13/12/1786) 13/12/1786 weduwnaar???->Db( x 5446 Anna,Hermans

04848 get 2: Jacobus Van Gelder (05/12/1713) (+06/12/1774)

04889 12/03/1745-Joannes Petrus Van Gelder

05167 p: Petrus Gijs (11/05/1702) (+21/12/1791)->Db( x 2713 Catharina,Luijts

04890 m: Maria Vertommen

------------------------

04845x04891: Joannes VAN GELDER (°06/10/1702-)(+01/06/1758-) X Maria BOLLEN(+18/11/1746-)

14469 28/05/1745- Huwelijk--

04848 get 1: Jacobus Van Gelder (05/12/1713) (+06/12/1774)

00720 get 2: Petrus Bollen (22/11/1715) (+18/04/1789) z/v Rudolphus & Elisabeth Peeters broer v 06421->Db( x 6263 Anna Maria,Jacobs

04892 09/11/1746-Petrus Theodorus Van Gelder (+--27/07/1753)

++: ->+(+ ouders "Petrus"

00720 p: Petrus Bollen (22/11/1715) (+18/04/1789) z/v Rudolphus & Elisabeth Peeters broer v 06421->Db( x 6263 Anna Maria,Jacobs

04821 m: Joanna Van Gelder (08/11/1673) (+02/03/1738)

------------------------

04848x08540: Jacobus VAN GELDER (°05/12/1713-)(+06/12/1774-) X Anna Maria PEETERS (°15/07/1722-)(+06/02/1772-)

14647 11/04/1763- Huwelijk--

08622 get 1: Cornelius Franciscus Peeters (31/05/1746) (+24/05/1795) ex Beerse->Db( x 4728 Maria Catharina,Wouters

08600 get 2: Cornelius Peeters (°Jacobs) (03/12/1743) (+19/01/1802) Illegit. Proles hoc legitimata est per subsequens matrimonium sign.erat Moermans Pastor->Db( x 4876 Anna Maria,Van Gelder x 8719 Anna Elisabeth,Verheijen

------------------------

04856x05027: Georgius VAN GELDER (°25/10/1718-)(+25/05/1779-) X Adriana GOOSSENS (°30/07/1709-)(+04/06/1779-)->A(dikwijls "Adriana Vincent"

14428 02/05/1741- Huwelijk--

02195 get 1: Petrus Jacobs

14429 get 2: Adrianus Renders

04882 16/11/1741-Cornelius Van Gelder (+--04/07/1822)->Db( x 4897 Joanna Maria,Verduren - Verdeuren

++: ->+(+80j wv AM Verduren &BS 80j, ouders, w/v ;Loozijde

03742 p: Joannes Baptista Docx (04/05/1712)

03736 m: Anna Docx (31/08/1716) (+14/04/1721)

04883 02/02/1743-Anna Maria Van Gelder (+--12/10/1747)

++: ->+(+proles Georgius Van Gelder en Adriana Vincent

04834 p: Adrianus Van Gelder (22/12/1685) (+04/01/1766)->Db( x 4852 Margareta,Uit den Ham x 4860 Digna,Leijsen

03789 m: Anna Elisabeth Dox (07/06/1724) (+28/10/1779)->Db( x 1268 Petrus,Borghmans

04884 03/09/1744-Isabella Van Gelder (+--10/11/1747)

++: ->+(+ ouders ma= "Adriana Goossens" ++dysenterie

03713 p: Cornelius Dox (11/11/1706) (+22/09/1782)->Db( x10141 Anna,Stappaerts x 4665 Maria Theresia,Van Gansen

04879 m: Maria Isabella Goossens (x+)

04885 12/09/1746-Anna Catharina Van Gelder (+--27/09/1747)

->°(ma staat "Adriana Vincent"

++: ->+(+ "Anna" ouders; ma= "Adriana Vincent"

01385 p: Petrus Caluwaerts (+14/06/1777) ?01382? trouwt 08/11/1724 in Lier met Joanna Vingerhoets, hebben daar geen kinderen. -Gerardus?->Db( x 1386 Joanna,Vingeroets

03697 m: Maria Dox (25/03/1699) (+06/04/1746)->Db( x 3786 Joannes,Goris

04886 30/08/1748-Petrus Van Gelder (+-ANTWERPEN--11/01/1804)

->°(ma staat "Adriana Vincent"

++: ->+(55j ouders (Adrienne Vincent) X Anna Marie Raets (RA)

03796 p: Cornelius Docx (12/03/1730) (+08/09/1814)->Db( x 1295 Cornelia,Caers

01386 m: Joanna Vingeroets (25/11/1705) (+18/03/1771) d/v Anselmus x Maria Avels via Sebrechts->Db( x 1385 Petrus,Caluwaerts

04887 11/02/1754-Joanna Van Gelder ->Db( x24535 Joannes Baptista,Van Dael

->°(ma staat "Adriana Vincent"

03713 p: Cornelius Dox (11/11/1706) (+22/09/1782)->Db( x10141 Anna,Stappaerts x 4665 Maria Theresia,Van Gansen

01295 m: Cornelia Caers (30/08/1715) vlg Sebrechts -> Antwerpen via Sebrechts d/v Walter & Margareta Avonts->Db( x 3796 Cornelius,Docx

------------------------

04867x04893: Cornelius VAN GELDER (°21/06/1729-)(+15/06/1770-) X Jacoba LAURENTIUS(+14/10/1783-) + :x +:@->+(+Jacoba Laurentius ex "De graaf" wv Cornelius Van Gelder

11530 + / / -?-Machtildis Van Gelder (+--14/08/1763)

++: ->+(+proles ouders niet in geblijst

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

04894 20/02/1759-Dimpna Van Gelder

04834 p: Adrianus Van Gelder (22/12/1685) (+04/01/1766)->Db( x 4852 Margareta,Uit den Ham x 4860 Digna,Leijsen

04871 m: Maria Van Gelder (05/09/1736) later kinderen in Poederlee(JJ)

04895 24/07/1762-Anna Elisabetha Van Gelder (+--15/03/1787)

->°(me="Elisabetha"

++: ->+(+25j ongeh. ?

04834 p: Adrianus Van Gelder (22/12/1685) (+04/01/1766)->Db( x 4852 Margareta,Uit den Ham x 4860 Digna,Leijsen

04873 m: Anna Elisabeth Van Gelder (25/01/1742)

------------------------

04882x04897: Cornelius VAN GELDER (°16/11/1741-)(+04/07/1822-)->A(kreeg blijkbaar nog kinderen in Lille X Joanna Maria VERDUREN - VERDEUREN(+02/02/1811-)->A("Verdeuren" ->°(ex Antwerpen

14676 02/03/1767- Huwelijk-- ->X(X :vr duidelijk "Van Deun"

03035 get 1: Joannes Jacobs

11699 get 2: Petrus Janssens

04898 02/04/1775-Joannes Cornelius Van Gelder (+--12/03/1776)

++: ->+(+ ouders

04845 p: Joannes Van Gelder (06/10/1702) (+01/06/1758)->Db( x 4875 Anna,Schellens x 4888 Elisabetha,Vertommen x 4891 Maria,Bollen

08598 m: Maria Elisabeth Peeters (11/01/1745) (+28/11/1820)->Db( x 6687 Franciscus,Janssens

------------------------

20639x20641: Remigius Ivonis GENIETS X Clementina Francisca DERENBACH->A(ook Gent X Gent + :x +:@

20640 08/09/1902-Mauritius Polydorus Stanislaus Geniets

->°(doop 10/02; bijschr 05/06/1926 huwt Alina Van de Keere in Destelbergen

20643 p: Polydorus Deruyck

18783 Loco p: Stanislas Megens (30/12/1866) (+19/09/1938) bij (X), gemeenteontvanger - orgelist &BS->Db( x17916 Hortentia Paulina,Adriaenssens

20642 m: Maria Geniets

20732 29/01/1904-Alphonsus Augustus Leo Geniets

->°(doop 31/01; bijschr: 18/12/1926 huwt Albertina Lovaert in Gent

20733 p: Alphonsus Geniets

19594 m: Leonia Justina Francisca Van Gorp (29/08/1882) ma staat V. oudenhuyzen (vergissing?) bijschr: huwt 11/04/1907 Ludovicus Meeuws ° hic 05/02/1884->Db( x19665 Ludovicus Cornelius,Meeus

------------------------

06741x00574: Joannes JORIS X Adriana PEETERS(+20/09/1783-) ->°(28/02/1765: "cujus nescitur origo" + :x +:@->+(+ex ... vv Joannes De Meyer

06743 06/06/1758-Anna Elisabeth Joris (°Peeters)

->°(filia illegitima; sic attestata est Anna Margarita van Nieuwenhuijs - obstetrix

10887 p: Henricus Van der Weirden (+29/12/1767) koster-schoolmeester->Db( x10888 Sophie Teresia,Deckers

03509 m: Elisabetha Dierckx (04/04/1732)

------------------------

17593x09435: Adrianus JORIS (°26/08/1765-WECHELDERZANDE-)(+27/05/1837-) ->°(via BS(+) ° Wechelderzande z/v Joris & Anna Elisabeth Palmans X Margarita RAIJMAKERS (°09/11/1777-)(+27/09/1847-)

18154 x 24/03/1823- Huwelijk-- ->X(trouwden in WechelterZande hij viduus Catharina Mercelis zij Adriani filia ex Gierle

01879 get 1: ? ?

01879 get 3: ? ?

------------------------

14783x09217: Petrus JORIS (GORIS)->A(X ex Lille X Anna Francisca PROOST (°13/09/1747-)(+03/04/1801-LILLE-)->A(volgt blijkbaar echtgenoot naar Lille (Jaak Jacobs)

14784 30/10/1780- Huwelijk-- ->X(X man uit Lille

09227 get 1: Petrus Franciscus Proost (03/02/1752) (+16/03/1829) in Lille gewoond?? zie 9291 opm->Db( x 3062 Anna Catharina,Diels

14785 get 2: Joannes Baptista Vingeroets

------------------------

13712x13713: Dierick GEERAERTS X Maria HAEST->A(mss 23950

13714 06/09/1676- Ondertr.--

01234 get 1: Abraham Reijns (+02/11/1687) Jacobuszoon

05858 get 2: Hendricus Huijsmans (+25/01/1732)->Db( x 7306 Elisabetha,Van Mechelen

13715 30/09/1676- Huwelijk--

05858 get 1: Hendricus Huijsmans (+25/01/1732)->Db( x 7306 Elisabetha,Van Mechelen

03632 get 2: Cornelius Dox (07/03/1647)->Db( x 3647 Margareta,Daelen

------------------------

04747x06486: Cornelius GEERAERTS ->°(ex Rijthoven X Anna Catharina JACOBS (°03/08/1765-)(+19/01/1832-TIELEN-)->A(volgt echtgenoot naar Lille: in 1800: habitans in Lille

14869 14/10/1788- Huwelijk-- ->X(X man ex Rijthoven, vr -jarig met toestemming ouders, getuigen broers vd bruid

06482 get 1: Joannes Baptista Jacobs (16/06/1760) (+01/10/1837)->Db( x 6528 Catharina,De Cort

06492 get 2: Joannes Cornelius Jacobs (31/01/1771) (+21/11/1790)

04748 30/01/1790-Maria Anna Geeraerts

->°(sub conditione

07631 p: Joannes Michielsen (+08/12/1810) vlg May Michielsen: wv Maria Cecilia Vermeiren (x24/10/1756 Gierle),mvAM Wagemans (x 25/11/1783) ex Vlimmeren, vlg May Michielsen *13/04/1729 zv Christiaenus Michielsen x Petronella Willems) ->Db( x 7380 Maria Cecilia,Vermeiren x12370 Anna Maria,Wagemans

07381 m: Maria Anna Vermeeren (09/09/1732) (+25/02/1804)->Db( x 6350 Cornelius,Jacobs

04751 20/09/1792-Cornelius Geeraerts

->°(sub conditione

06350 p: Cornelius Jacobs (21/08/1732) (+12/07/1811)->Db( x 7381 Maria Anna,Vermeeren

07638 m: Anna Catharina Michielsen (22/10/1765) (+15/11/1837) "Catharina"

24940 19/04/1796-LILLE-Joannes Baptista Geeraerts

01881 p: /X/

01881 m: /X/

24941 18/04/1800-LILLE-Maria Geeraerts

01881 p: /X/

01881 m: /X/

04753 27/07/1801-Joanna Catharina Geeraerts

->°(&BS; vlg BS: vader verblijft momenteel in Berlaer

01879 p: ? ?

04754 m: Joanna Catharina Peetermans (04/03/1759) (+24/04/1840) in BS "Jeanne Catharine"; in 1796: ex Tongerlo Westerlo via BS(+) ° Westerlo d/vAdrianus & Elisabeth Kaggi->Db( x10317 Joannes (Evangelista),Verstappen

24938 15/02/1805-TIELEN-Franciscus Geeraerts

01881 p: /X/

01881 m: /X/

24939 03/12/1810-TIELEN-Jacques Geeraerts

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

23163x21095: Joannes Josephus GEERAERTS X Maria Elisabetha VAN DER VELDE->A(ex Lille + :x +:@

23164 10/03/1922-Maria Josephina Josepha Julia Celina Geeraerts (+-DUFFEL--15/09/1999)

->°(pe="Carolus" bijs: huwt (onleesb.) 19/08/1943 met Jos Voet

++: ->+(w/v jos Voet

20765 p: Carolus Constantinus Van De Velde (15/05/1904)->Db( x23495 Regina Mathildis,Hermans

23165 m: Josephina Govers

------------------------

21742x19959: Felix GERITS (°16/03/1895-?-) X Maria Teresia CANTERS (°02/04/1891-)(+21/12/1969-GROBBENDONK-) ->°(doop 03/04; bijschr 02/06/(jaar vergeten) huwt met Felix Gerits nato in Pulderbosch 14/03/1895 &BS + :x +:@->+(v/v Felix Gerits

23001 01/01/1920-Josephina Jacoba Gerits (°Canters)

->°(legitim per ss matr. 02/06/1921; bijs: huwt Grobbendonk 21/06/1941 Julius Van Mele ex Antwerpen (22/07/1910)

19827 p: Joannes Canters (07/10/1887) (+25/02/1954) me staat E, ik neem deze ; &BS

20285 m: Josepha Justina Canters (23/09/1897) (+27/03/1986) doop 24/09. 04/08/1917 huwt Franc. Berkvens) hic 09/05/1894 &BS ; wijk H->Db( x20088 Petrus Franciscus,Berkvens

21743 x 02/06/1921- Huwelijk-- ->X(hij z/v Adrianus Ludovicus & Carolina Christina Cuylaerts ° Pulderbosch 16/03/1895 zij, Gierle, gebdat, ouders

21744 get 1: Ludovicus Gerits

19827 get 3: Joannes Canters (07/10/1887) (+25/02/1954) me staat E, ik neem deze ; &BS

------------------------

11765x17113: Henricus VAN GESTEL (°22/05/1838-?-)->A(ex Hilvarenbeek, wnt Turnhout ->°(via BS(X) ° Hilvarenbeek z/v Peter(+Hilv.. 27/12/1866) & De Graaf Hendrina (+ Hilv... 05/02/1842) X Amelia MATHEUSSEN (°17/07/1851-)(+26/05/1942-) ->°(doop 18/07; pa en ma junctorum in Thielen &BS

21328 x 08/07/1890- Huwelijk-- ->X(hij ° hilvarenbeek 22/05/1838, w/v Joanna Catharina Van Gompel, wnt Turnhout, zij gebdat, wnt hier &BS

15337 get 1: Josephus Matheussen (11/09/1809) (+03/03/1893) &BS->Db( x16735 Catharina,Van Roy

18812 get 3: Josephus Canters (24/09/1850) (+02/11/1928) ex Lille °data uit X-reg via BS(X) ° Lille z/v Petrus Frxx a Anna Elisabeth Diels->Db( x16999 Theresia,Matheussen

------------------------

04959x14050: Nicolaus GOEIJENS (GUYDENS)(+20/07/1703-) X Anna PROOST(+14/08/1703-) + :x +:@->+(wv Nicolaes Guydens

04960 24/09/1698-Joannes Franciscus Goeijens

05598 p: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

06926 Loco p: Franciscus Lambrechts (12/02/1684)

08459 m: Catharina Peeters (08/03/1654) (+15/11/1724)->Db( x 814 Abraham,Bosch

04962 03/04/1700-Petrus Goeijens (+--08/05/1700)

++: ->+(+ ouders

10114 p: Franciscus Stappaerts (08/11/1683) (+06/03/1706)

00830 Loco p: Simon Stappaerts

01377 m: Maria Jacobs

04964 20/05/1701-Cornelia Goeijens (+--15/06/1701)

++: ->+(ouders

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

08327 m: Cornelia Van den Oudenhuijsen (16/11/1667) (+26/04/1753)->Db( x 6050 Joannes,Jacobs

------------------------

14250x14249: Matthias GEUENS X Adriana VAN OECKEL

14251 02/05/1720- Huwelijk--

04773 get 1: Adrianus Geerts (22/12/1654) blijkb: (OGA_355) x Cath.Raeymaeckers Kasterlee, blijkb ook een "Adriana"?-zuster (00375?)

14252 get 2: Joannes Geuens

------------------------

02490x10186: Franciscus GEVERS (°06/06/1728-TURNHOUT-)(+31/03/1795-) ->°(ex Turnhout (via H.Emm.) X Digna STAPPAERTS (°14/07/1726-)(+12/08/1805-)

14537 19/05/1750- Huwelijk-- ->X(X man "Gevarts"; get1:"Bastianus"

04914 get 1: Sebastianus Janssens

14535 get 2: Gerardus Bertels

04903 09/04/1751-Anna Maria Gevers (+--16/04/1823)->Db( x 2432 Jacobus Hubertus,Daneels

++: ->+(72j 7d, w/v Jacob Daneels &BS 70j, spinster, ouders, w/v ; Schorstraat

10154 p: Petrus Stappaerts (23/05/1688) (+07/01/1760)->Db( x10184 Catharina,Rombouts

06241 m: Maria Van Laer

04905 03/08/1753-Joannes Gevers (+--29/03/1810)->Db( x 4287 Anna Catharina,Van Eijck

++: ->+(+57j mv AC VanEyck &BS ouders m/v

04906 p: Wilhelmus Gevers Gievors?

10188 m: Anna Stappaerts (25/05/1732) (+13/08/1738)

04907 26/10/1755-Petrus Franciscus Gevers (+--17/08/1781)->Db( x12370 Anna Maria,Wagemans

++: ->+(+mv Anna Maria Wagemans

04908 p: Joannes Baptista Luijckx

10155 m: Emerentiana Stappaerts (01/07/1692) (+21/01/1780)

04910 24/01/1758-Joanna Catharina Gevers

10151 p: Nicolaus Stappaerts (01/07/1682) (+18/04/1771) pa="junior"

04912 m: Anna Margrita Gevers

04913 13/10/1760-Maria Elisabeth Gevers (+--17/06/1762)

++: ->+(+proles ouders

04914 p: Sebastianus Janssens

04915 m: Elisabetha Luijts

04916 01/11/1762-Joannes Josephus Gevers (+--17/04/1822)->Db( x 624 Anna Elisabeth,Leijsen x 8681 Joanna,Peeters

++: ->+(+59j wv AE Leysen wv Joanna Peeters &BS, 60j, ouders, w/v1, w/v2 ; Loozijde

11534 p: Jan Gevers (+30/03/1782)

10188 m: Anna Stappaerts (25/05/1732) (+13/08/1738)

04917 Loco m: Maria Rombouts

04918 31/03/1765-Carolina Gevers (+--10/04/1765)

++: ->+(+ ouders

05520 p: Joannes Gerardus Verheuchten (31/12/1729) (+09/02/1811)->Db( x 5541 Anna,Stappaerts

06300 m: Maria Catharina Jacobs (18/01/1729) (+04/08/1788)->Db( x 5803 Joannes Franciscus,Verhoeven

04920 11/08/1766-Teresia Gevers (+--21/11/1777)

++: ->+(+12j ouders

04908 p: Joannes Baptista Luijckx

04921 m: Petronilla Jacobs

04922 19/02/1770-Cornelius Gevers (+--17/11/1848)->Db( x 8654 Catharina,Peeters

++: ->+(maritus C.Peeters 79j &BS ° ouders, m/v ; Loyzijde

04923 p: Franciscus Luijckx

04903 m: Anna Maria Gevers (09/04/1751) (+16/04/1823)->Db( x 2432 Jacobus Hubertus,Daneels

------------------------

04905x04287: Joannes GEVERS (°03/08/1753-)(+29/03/1810-) X Anna Catharina VAN EIJCK (°25/10/1749-)(+17/01/1829-)

14748 21/10/1776- Huwelijk--

04288 get 1: Joannes Baptista Van Eijck (05/02/1753) (+20/03/1826)->Db( x10756 Maria Joanna,Vervoort

04907 get 2: Petrus Franciscus Gevers (26/10/1755) (+17/08/1781)->Db( x12370 Anna Maria,Wagemans

04924 18/09/1777-Joannes Franciscus Gevers (+--16/10/1783)

++: ->+(+6j ouders

02490 p: Franciscus Gevers (06/06/1728) (+31/03/1795) ex Turnhout (via H.Emm.)->Db( x10186 Digna,Stappaerts

04405 m: Maria Eijskens (14/01/1719) (+23/01/1791)->Db( x 4268 Petrus,Van Eijck

04925 26/06/1779-Elisabetha Gevers (+--09/10/1783)

++: ->+(+4j ouders

04288 p: Joannes Baptista Van Eijck (05/02/1753) (+20/03/1826)->Db( x10756 Maria Joanna,Vervoort

10186 m: Digna Stappaerts (14/07/1726) (+12/08/1805)->Db( x 2490 Franciscus,Gevers

04926 21/11/1781-Maria Cecilia Gevers (+--30/08/1823)

++: ->+(+43j ongeh &BS 42j, dienstmeyt, jonge dochter, ouders ; Middelveld

06333 p: Cornelius Jacobs (07/01/1737)

04289 m: Maria Elisabeth Van Eijck (13/10/1755) (+14/12/1831)->Db( x11140 Joannes,Wouters

04927 30/09/1783-Teresia Gevers (+--11/08/1841)->Db( x15865 Henricus,Der Kinderen (Kindermans)

++: ->+(vidua Henricus Kindermans 58j &BS °, ouders, w/v; decosterstraat

04916 p: Joannes Josephus Gevers (01/11/1762) (+17/04/1822)->Db( x 624 Anna Elisabeth,Leijsen x 8681 Joanna,Peeters

04290 m: Teresia Van Eijck (15/05/1758) (+12/03/1819)->Db( x 910 Petrus Franciscus,Bosch

04928 20/10/1785-Franciscus Gevers (+-TIELEN--20/07/1836)

++: ->+(via Lichem X Tielen 09/06/1814 Francisca Driesen

02490 p: Franciscus Gevers (06/06/1728) (+31/03/1795) ex Turnhout (via H.Emm.)->Db( x10186 Digna,Stappaerts

04266 m: Elisabetha Van Eijck (29/01/1714) (+16/01/1791)

04929 20/11/1787-Cornelius Gevers (+--17/11/1833)

++: ->+(ongeh. filius Joannes 45j 11m 27d &BS °, ouders ; Royen Wijk 5 Nr. 8

04922 p: Cornelius Gevers (19/02/1770) (+17/11/1848) Rademaeker->Db( x 8654 Catharina,Peeters

10756 m: Maria Joanna Vervoort (09/11/1760) (+18/04/1810)->Db( x 4288 Joannes Baptista,Van Eijck

04932 17/05/1790-Anna Catharina Gevers (+--16/07/1836)->Db( x10330 Petrus,Verstappen

++: ->+(uxor Petri Verstappen &BS °, ouders, v/v ; in de plaets Wijk 1 Nr 1; elders

11140 p: Joannes Wouters (20/08/1761) (+02/10/1832) in 1786: habitans in Lille->Db( x 4289 Maria Elisabeth,Van Eijck

04903 m: Anna Maria Gevers (09/04/1751) (+16/04/1823)->Db( x 2432 Jacobus Hubertus,Daneels

04933 05/06/1792-Ivo Gevers (+-?--14/05/1813)

->°(gesneuveld onder Napoleon

++: ->+(RA:Korporaal 4e compagnie 4e bataljon 148e infanterieregiment. Overleden in het militair hospitaal te Munster.

04288 p: Joannes Baptista Van Eijck (05/02/1753) (+20/03/1826)->Db( x10756 Maria Joanna,Vervoort

00624 m: Anna Elisabeth Leijsen (05/01/1765) (+08/01/1803) in 1793-94: habitans in Lichtaert ex Lichtaert dat via Sebrechts->Db( x 4916 Joannes Josephus,Gevers

------------------------

04907x12370: Petrus Franciscus GEVERS (°26/10/1755-)(+17/08/1781-) X Anna Maria WAGEMANS (°27/07/1755-TIELEN-)(+22/11/1830-)->A(ex thielen datum huwelijk fout: moeilijk terug te vinden ->°(uit "Thielen" via BS(+) dochter; d/v Petrus & Anna Elisabeth Marcelis

22510 x 07/12/1780- Huwelijk--TIELEN-

01881 get 1: /X/

01881 get 3: /X/

11536 + 20/12/1781-TIELEN-Anna Maria Gevers (+--26/02/1808)

->°(via "Tielen" en via BS(+)

++: ->+(+26j ex Tielen ongeh &BS ouders

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

04916x00624: Joannes Josephus GEVERS (°01/11/1762-)(+17/04/1822-) X Anna Elisabeth LEIJSEN (°05/01/1765-LICHTAART-)(+08/01/1803-TURNHOUT-)->A(in 1793-94: habitans in Lichtaert ->°(ex Lichtaert dat via Sebrechts

14859 21/01/1788- Huwelijk-- ->X(X vr uit Lichtaart -jarig, met tyoesteemming voogd

04922 get 1: Cornelius Gevers (19/02/1770) (+17/11/1848) Rademaeker->Db( x 8654 Catharina,Peeters

05542 get 2: Joannes Franciscus Verheuchten (09/02/1764) (+18/02/1844)->Db( x 3089 Teresia,Diels

04931 19/01/1789-Maria Anna Gevers (+-HERENTALS--18/01/1872)

->°(pe= avus prolis

++: ->+(via Lichem : gasthuisnon

02490 p: Franciscus Gevers (06/06/1728) (+31/03/1795) ex Turnhout (via H.Emm.)->Db( x10186 Digna,Stappaerts

03147 m: Maria Catharina Leijsen in 1788: habitans in Thielen ex Lichtaert

04934 24/08/1790-Teresia Gevers

04935 p: Jacobus Leijsen

06342 m: Dimpena Jacobs (03/03/1749) (+03/01/1830)->Db( x 7856 Petrus Josephus,Neefs

04936 31/03/1792-Joanna Gevers

->°(me habitans in Thielen

02490 p: Franciscus Gevers (06/06/1728) (+31/03/1795) ex Turnhout (via H.Emm.)->Db( x10186 Digna,Stappaerts

06501 m: Anna Maria Jacobs (22/10/1777) (+29/01/1853)->Db( x 462 Joannes Franciscus,De Backer

04937 19/03/1794-Cornelius Josephus Gevers (+-ANTWERPEN--19/12/1877)

++: ->+(ouders X Joanna Coveliers (RA)

04929 p: Cornelius Gevers (20/11/1787) (+17/11/1833)

00435 m: Anna Elisabeth De Backer (06/05/1745) (+08/10/1823) X J-B Daneels (Lichem) in 1794 ex Lichtaart

04938 19/07/1797-Petrus Franciscus Gevers (+--31/12/1855)->Db( x 7028 Susanna Maria,Leijsen

++: ->+("Franciscus Gevers" maritus "Susanna Leysen" 56j &BS ° ouders w/v, m/v ; Pisselaer

04939 p: Petrus Franciscus Leijsen habitans in Thielen

04287 m: Anna Catharina Van Eijck (25/10/1749) (+17/01/1829)->Db( x 4905 Joannes,Gevers

04940 09/10/1799-Joannes (-Baptista) Gevers

04941 p: Joannes Baptista Leijsen habitans in Thielen

01888 m: Anna Maria Leijsen (22/06/1738) (+01/11/1795) ex Thielen dat via Sebrechts->Db( x 1859 Josephus Dionijsius,Van Cleuvenberghen

04942 02/01/1802-Anna Catharina Gevers (+--18/07/1802)

->°(pe="Jacobus";sub conditione erat ob necessitatem domi baptizata a.E.P.Vendelmans Chirurgo obsteticante".... &BS

++: ->+(enkel BS: 6m, dv Jean Joseph Gevers & Anne Elisabeth Leijsen

02432 p: Jacobus Hubertus Daneels (02/11/1750) (+22/12/1803)->Db( x 4903 Anna Maria,Gevers

01888 m: Anna Maria Leijsen (22/06/1738) (+01/11/1795) ex Thielen dat via Sebrechts->Db( x 1859 Josephus Dionijsius,Van Cleuvenberghen

------------------------

04916x08681: Joannes Josephus GEVERS (°01/11/1762-)(+17/04/1822-) X Joanna PEETERS (°02/10/1773-)(+30/08/1806-)

20888 16/05/1803- Huwelijk-- ->X(hij viduus (BS 25/05)

04922 get 1: Cornelius Gevers (19/02/1770) (+17/11/1848) Rademaeker->Db( x 8654 Catharina,Peeters

08600 get 3: Cornelius Peeters (°Jacobs) (03/12/1743) (+19/01/1802) Illegit. Proles hoc legitimata est per subsequens matrimonium sign.erat Moermans Pastor->Db( x 4876 Anna Maria,Van Gelder x 8719 Anna Elisabeth,Verheijen

15106 30/12/1804-Anna Catharina Gevers (+--18/12/1805)

->°(vermoedelijk latere wedersamenstelling uit geheugen en gezien BS: aangepast aan BS

++: ->+(&BS ouders

08683 p: Franciscus Peeters (22/10/1777) (+29/11/1854) huwt 06/04/1826 Vlimmeren Maria Geerts ° 02/12/1783 Vlimmeren

04931 m: Maria Anna Gevers (19/01/1789) (+18/01/1872) pe= avus prolis

15187 30/08/1806-Anonyma Gevers (+--30/08/1806)

->°(e matris morte dissecta est proles ..... (stuk ontbreekt) geen naam &BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

------------------------

04922x08654: Cornelius GEVERS (°19/02/1770-)(+17/11/1848-)->A(Rademaeker X Catharina PEETERS (°09/07/1764-)(+26/05/1853-) + :->+(maritus C.Peeters 79j &BS ° ouders, m/v ; Loyzijdex +:@->+(vidua Cornelii Gevers 82j 6m 22d &BS ° ouders, w/v ; Looyzijde

04944 26/09/1801-Joannes Franciscus Gevers (+--19/05/1830)

->°(&BS "ouders non mariés"

++: ->+(+28j ongeh zv Cornelius & BS gebdat, ouders ; Looyzijde Wijk 5 Nr 2

08557 p: Gaspar Peeters (14/03/1726) (+20/04/1807)->Db( x11113 Teresia,Wouters

10186 m: Digna Stappaerts (14/07/1726) (+12/08/1805)->Db( x 2490 Franciscus,Gevers

22491 x 25/05/1803- Huwelijk-- ->X(enkel BS

04905 get 1: Joannes Gevers (03/08/1753) (+29/03/1810)->Db( x 4287 Anna Catharina,Van Eijck

04916 get 2: Joannes Josephus Gevers (01/11/1762) (+17/04/1822)->Db( x 624 Anna Elisabeth,Leijsen x 8681 Joanna,Peeters

08651 get 3: Joannes Peeters (06/02/1759) (+10/09/1759)

08755 get 4: Nicolaas Peeters (01/08/1771) (+16/04/1847) ex Thielen geb BS(X) z/v Anselme Peeters & Anne-Catherine Haest->Db( x 8658 Teresia,Peeters

04945 25/08/1803-Maria Catharina Gevers (+--11/07/1805)

->°(&BS

++: ->+(+2j ouders &BS ouders, 22m

04905 p: Joannes Gevers (03/08/1753) (+29/03/1810)->Db( x 4287 Anna Catharina,Van Eijck

08636 m: Anna Maria Peeters (26/11/1752) (+30/12/1822)

15154 31/12/1805-Maria Catharina Gevers (+--15/04/1871)

->°(&BS

++: ->+("Catharina Gevers" uxor Cornelii Diels (03157) 66j &BS ° ouders, v/v ; Looyzijde

10755 p: Melchior Vervoort (29/11/1756) (+12/10/1810)->Db( x 8647 Anna Maria,Peeters

04903 m: Anna Maria Gevers (09/04/1751) (+16/04/1823)->Db( x 2432 Jacobus Hubertus,Daneels

------------------------

04938x05554: Petrus Franciscus GEVERS (°19/07/1797-)(+31/12/1855-) X Catharina VERHOOGHTEN (°20/10/1778-)(+10/05/1837-)

18164 x 17/02/1824- Huwelijk-- ->X(G2="Cornelius" &BS

18165 get 1: Petrus Joannes Eyskens

04937 get 3: Cornelius Josephus Gevers (19/03/1794) (+19/12/1877) via Lichem: huwt Tielen 10/05/1826 Joanna Coveliers

------------------------

04938x07028: Petrus Franciscus GEVERS (°19/07/1797-)(+31/12/1855-) X Susanna Maria LEIJSEN (°20/11/1803-)(+16/07/1863-) ->°(&BS (Marie-Suzanne)

18273 x 04/02/1839- Huwelijk-- ->X(hij viduus Catharina Van Hooghten, get1="Cornelius Gevers" &BS

04937 get 1: Cornelius Josephus Gevers (19/03/1794) (+19/12/1877) via Lichem: huwt Tielen 10/05/1826 Joanna Coveliers

07017 get 3: Herman Leijsen (04/09/1767) (+15/07/1847) ex Thielen via BS(+) °Tielen z/v Egidius & Anna Cornelia Wens->Db( x 7894 Anna Elisabetha,Neefs

16591 01/03/1840-Josephus Gevers (+--21/11/1840)

->°(bij ma: enkel Suzanna &BS

++: ->+(filius Petri francisci 8m 20d

04937 p: Cornelius Josephus Gevers (19/03/1794) (+19/12/1877) via Lichem: huwt Tielen 10/05/1826 Joanna Coveliers

16320 Loco p: Joannes Peeters (11/11/1799) (+02/04/1866) heeft nog een dochter "Maria..°Beerse?) ex Beersse via BS(X) z/v Joannes Baptista (Beerse) & Petronella Deroover (Beerse)->Db( x 482 Maria Justina (Justina),De Backer

15201 m: Anna Catharina Leijsen (09/01/1807) (+26/04/1878) misschien 2751? &BS

16658 17/09/1841-Joannes Gevers (+--17/04/1844)

->°(pe=of 14510 &BS

++: ->+(filius Francisci 2j 6m &BS ouders; Pisselaer

07017 p: Herman Leijsen (04/09/1767) (+15/07/1847) ex Thielen via BS(+) °Tielen z/v Egidius & Anna Cornelia Wens->Db( x 7894 Anna Elisabetha,Neefs

16659 m: Joanna Coveliers ex Thielen

16756 16/08/1843-Josephus Gevers

->°(&BS

04922 p: Cornelius Gevers (19/02/1770) (+17/11/1848) Rademaeker->Db( x 8654 Catharina,Peeters

07022 m: Anna Elisabeth Leijsen (27/06/1794) (+11/11/1868)->Db( x 3118 Joannes,Diels

16838 25/11/1845-Franciscus Gevers

->°(ma= enkel Suzanna &BS

15784 p: Franciscus Daneels (11/11/1820) (+01/08/1898) &BS->Db( x16173 Carolina,Verhoeven

15201 m: Anna Catharina Leijsen (09/01/1807) (+26/04/1878) misschien 2751? &BS

------------------------

18608x15253: (Eligius-)Leo (poldus) GEVERS (°18/12/1831-TIELEN-)(+21/11/1896-)->A(ex Thielen ->°(in Thielenv ia BS(X) ° Tielen z/v Franciscus(+Tielen 20/07/1836) & Francisca Driesen( +Tielen 24/12/1836) X Maria CLOETS (°23/12/1833-WECHELDERZANDE-)(+18/09/1866-)->A(ex Wechelterzande X In Gierle in 1864:"Cluyts" natus in Wecheltersande 09/07/1830 in BS verbeterd naar 23/12/1833 ->°(via BS(X) °Wechelderzande d/v Petrus & Elisabeth van Echelpoel via BS(+) idem

18496 x 12/08/1861- Huwelijk-- ->X(hij natus in Thielen 18/12/1831, zij, natus in Wecheltersande 09/07/1830 &BS

18497 get 1: Petrus Cloots

03157 get 3: Cornelius Diels (13/12/1802) (+07/01/1874) &BS ouders non mariés

18609 x 20/07/1863-Carolina Gevers (+--22/09/1863)

->°(pa en ma X in Gierle &BS

++: ->+(filia Leonis 2m &BS ° ouders ; Royen

15310 p: Petrus Cloets ex Wechelterzande

11321 m: Carolina Westhofs ex Grobbendonk

18668 1 28/06/1864-Cornelius Gevers (+--01/07/1864)

->°(nooddoop L. Somers &BS, pa= Eligius Leopoldus

++: ->+(filius Leonis 1d &BS ; Royen

15935 p: Cornelius Diels (20/06/1824) (+22/04/1829) va=Corn. fili &BS

18670 m: Justina Cluyts Ex Wechelterzande

18669 2 28/06/1864-Ludovicus Gevers (+--05/07/1864)

->°(nooddoop L. Somers &BS

++: ->+(filius Leonis 5d (tweeling met 17694) &BS ; Royen

15935 p: Cornelius Diels (20/06/1824) (+22/04/1829) va=Corn. fili &BS

18670 m: Justina Cluyts Ex Wechelterzande

18766 14/09/1866-Maria Gevers (+-EDEGEM--23/11/1927)

->°(ma="Cloots" &BS

++: ->+(via Lichem X Antwerpen Josephus Proost

18767 p: Livinus Cloots ex Wechelterzande

18768 m: Maria Gevers e Gierle: ??

------------------------

18608x16942: (Eligius-)Leo (poldus) GEVERS (°18/12/1831-TIELEN-)(+21/11/1896-)->A(ex Thielen ->°(in Thielenv ia BS(X) ° Tielen z/v Franciscus(+Tielen 20/07/1836) & Francisca Driesen( +Tielen 24/12/1836) X Justina PROOST (°31/03/1848-) ->°(&BS

19071 x 30/08/1869- Huwelijk-- ->X(Gervers "Leopoldus" viduus Maria Cloots &BS ook grootouders

16356 get 1: Joannes Proost (26/06/1834) (+19/11/1898)

19072 get 3: Cornelia Diels

19073 27/01/1873-Cornelius (Ludovicus) Gevers

->°(me staat "Justina" &BS(C-Ludovicus)

19074 p: Cornelius Gevers ex Thilen

17424 m: Maria Justina Gavrain (09/05/1824) (+25/01/1905) ex Lille via BS(X) ° Lille d/v Petrus Franciscus(+Lille 03/05/1855) & Catharina Truyens won. Lille->Db( x15599 Franciscus,De Peuter

19177 15/12/1874-Franciscus Victor Gevers (+--01/06/1923)

->°(doop 16/12, "obiit jun 1923" &BS

++: ->+(ouders, gebdat

15599 p: Franciscus De Peuter (21/12/1815) (+15/06/1878) &BS->Db( x17424 Maria Justina,Gavrain

17236 m: Victoria Proost (02/06/1854) &BS

19243 08/04/1876-Josephus Gevers (+--20/12/1879)

->°(pe2: één vd &BS

++: ->+(ilus Leonis et Justina Proost 4j &BS ° ouders ; Looyzijde

19244 p: Franciscus Gevers ex Thilen

16808 Loco p: Josephus Daneels (25/02/1845) (+13/04/1900) &BS

19245 m: Ludovica Janssen

19355 23/06/1878-Augustinus Gevers ->Db( x18972 (Maria-) Theresia,Wouters x19961 Caecilia Justina,Canters

->°(bijschr: (wed Th. Wouters) hwt 24/4/1911 mr Cecilia Justina Canters dv Josephus en Theresia Matheusen ° hic 18/4/1891 &BS

16867 p: Augustinus Peeters (19/06/1846) &BS

16694 m: Maria Driesen (24/08/1842) (+17/07/1892) &BS->Db( x16561 Cornelius,Van Cleuvenberghen

19460 22/06/1880-Philomena (- Maria) Gevers

->°(&BS

15690 p: Joannes Driesen (12/10/1818) (+10/06/1886) &BS->Db( x15751 Joanna Catharina,De Peuter

16119 m: Maria Van de Mierhoop (30/12/1828) (+12/01/1890) &BS->Db( x16075 Cornelius,Verstappen

19583 06/07/1882-Cornelius Josephus Gevers

->°(bijschr: huwt 08/10/1908 Sidonia Clement. Wouters parochie Vosselaer &BS

16075 p: Cornelius Verstappen (28/12/1827) (+25/02/1902) &BS->Db( x16119 Maria,Van de Mierhoop

17134 m: Maria Wouters (18/09/1852) (+19/04/1941) &BS

19756 25/01/1886-Maria Hortensia Gevers

->°(bijschr: huwt 23/02/19xx Ludovicus Van Dael ° Gheel (Ten Aert) 08/02/1877 &BS

16561 p: Cornelius Van Cleuvenberghen (18/02/1839) (+12/04/1921) &BS->Db( x16694 Maria,Driesen

18766 m: Maria Gevers (14/09/1866) (+23/11/1927) ma="Cloots" &BS

19802 18/05/1887-Justina Gevers ->Db( x19681 Augustinus,Diels

->°(bijschr: huwt 04/11/1908 Augustinus Diels hic ° 01/06/1884 &BS

17752 p: Carolus Verstappen ex Gierle

18765 m: Justina Proost (11/09/1866) (+10/07/1936) me onzeker: "Justina Docks e Gierle" &BS->Db( x17874 Adrianus,Borgmans

19911 27/11/1889-Carolus Josephus Gevers (+--05/12/1889)

->°(nooddoop, doop 28/11;me staat "Josepha"

++: ->+(filius Leopoldi et Justina Proost 15d &BS ° ouders ; Looyzijde

18590 p: Joseph Driesen (29/12/1862) (+04/02/1942) trouwt TielenMaria Coleta Dionijs doop 30/12 &BS

18772 m: Josephina Verstappen (23/10/1866) &BS->Db( x17467 Augustinus,Dox

------------------------

21497x19008: Melchior Alphonsus GEVERS (°01/02/1877-?-)(+26/10/1953-TIELEN-) ->°(via Lichem X Maria Josephus Carolina Celina VENDELMANS (°22/10/1871-)(+09/04/1938-TIELEN-) ->°(doop 23/10; pe staat "Joannes"; bijscr huwt 29/08/1903 met melch. Alph. Gevers ° in Thielen 01/02/1877 &BS

21498 x 29/08/1903- Huwelijk-- ->X(hij Thielen 01/02/1877 z/v Josephus gerardus & Maria Elisabeth Van Aken, zij ouders, gebdat

21499 get 1: Josephus Gerardus Gevers

16520 get 3: Eduardus Vendelmans (07/04/1838) (+19/12/1909) later bijgeschreven:"+ 19Xbr 1909 4-5 uren namid." &BS->Db( x16767 Hortensia,De Backer

------------------------

19355x18972: Augustinus GEVERS (°23/06/1878-) ->°(bijschr: (wed Th. Wouters) hwt 24/4/1911 mr Cecilia Justina Canters dv Josephus en Theresia Matheusen ° hic 18/4/1891 &BS X (Maria-) Theresia WOUTERS (°19/12/1870-)(+31/12/1905-)

20608 10/01/1901- Huwelijk-- ->X(hij 23j, zij "Maria Theresia" 30j beiden Gierle,g1:Joannes

17338 get 1: Joannes Baptista Wouters (26/06/1856) (+30/05/1924) &BS->Db( x17432 Joanna,Van den Heuvel

19177 get 3: Franciscus Victor Gevers (15/12/1874) (+01/06/1923) doop 16/12, "obiit jun 1923" &BS

20607 19/01/1902-Maria Catharina Gevers (+-ZANDHOVEN--23/02/1992)

++: ->+(kaartje: w/v Alfons Heyns

18669 p: Ludovicus Gevers (28/06/1864) (+05/07/1864) nooddoop L. Somers &BS

18761 m: (Maria-)Catharina Dierckx (21/09/1831) (+16/09/1918) ex Vosselaer->Db( x15848 Petrus,Wouters

20693 1 05/04/1903-Petrus Josephus Gevers

15848 p: Petrus Wouters (31/03/1822) (+21/02/1905) nooddoop dr Fr. Vendelmans &BS->Db( x18761 (Maria-)Catharina,Dierckx

16942 m: Justina Proost (31/03/1848) &BS->Db( x18608 (Eligius-)Leo (poldus),Gevers

20694 2 05/04/1903-Joannes Augustinus Gevers

->°(bijschr: huwt 06/04/1929 in Vosselaer Carolina Jozefa Jacobs

17338 p: Joannes Baptista Wouters (26/06/1856) (+30/05/1924) &BS->Db( x17432 Joanna,Van den Heuvel

19802 m: Justina Gevers (18/05/1887) bijschr: huwt 04/11/1908 Augustinus Diels hic ° 01/06/1884 &BS->Db( x19681 Augustinus,Diels

20798 2 04/11/1904-Franciscus Gevers (+--12/12/1905)

++: ->+(1j, ouders, gebdat

16838 p: Franciscus Gevers (25/11/1845) ma= enkel Suzanna &BS

18601 m: Joanna (- Catharina) Wouters (01/05/1863) &BS "Joanna Catharina"

20867 31/12/1905-Franciscus Gevers (+--13/07/1999)

->°(bijschr: huwt Thielen 22/10/1931 Marg. Maria Wouters ex ???Weelde??

++: ->+(zerk X Margarita Wouters

18760 p: Franciscus Wouters (12/07/1866) (+29/11/1942) &BS

19460 m: Philomena (- Maria) Gevers (22/06/1880) &BS

------------------------

19355x19961: Augustinus GEVERS (°23/06/1878-) ->°(bijschr: (wed Th. Wouters) hwt 24/4/1911 mr Cecilia Justina Canters dv Josephus en Theresia Matheusen ° hic 18/4/1891 &BS X Caecilia Justina CANTERS (°18/04/1891-) ->°(doop 19/04 &BS

21586 x 24/04/1911- Huwelijk-- ->X(beide Gierle, ouders, gebdat, hij "Viddus Theresia Wouters"

19117 get 1: Josephus Antonius Stappaerts (02/10/1873) (+11/03/1931) &BS->Db( x20964 Philomena Stephania,Van der Schraelen

18812 get 3: Josephus Canters (24/09/1850) (+02/11/1928) ex Lille °data uit X-reg via BS(X) ° Lille z/v Petrus Frxx a Anna Elisabeth Diels->Db( x16999 Theresia,Matheussen

22111 26/01/1912-Ludovicus Joseph Gevers

19243 p: Josephus Gevers (08/04/1876) (+20/12/1879) pe2: één vd &BS

16999 m: Theresia Matheussen (19/05/1849) (+12/04/1930) pa en ma junctorum in Thielen &BS->Db( x18812 Josephus,Canters

22167 19/06/1913-Stanislaus Gevers

->°(me staat "Hortensia Gevers"; bijschr huwt 03/04/1945 Turnhout met M R Verbist

18812 p: Josephus Canters (24/09/1850) (+02/11/1928) ex Lille °data uit X-reg via BS(X) ° Lille z/v Petrus Frxx a Anna Elisabeth Diels->Db( x16999 Theresia,Matheussen

19756 m: Maria Hortensia Gevers (25/01/1886) bijschr: huwt 23/02/19xx Ludovicus Van Dael ° Gheel (Ten Aert) 08/02/1877 &BS

22223 05/12/1914-Emilius Albertus Gevers

->°(bijschr: huwt Turnhout 01/06/1948 A.M.C. Dierckx

20654 p: Ludovicus Delen

20810 m: Elisabeth Canters

22377 05/02/1919-Julius Albertus Maria Gevers

22378 p: Julius Gevers

18766 m: Maria Gevers (14/09/1866) (+23/11/1927) ma="Cloots" &BS

23041 10/09/1920-Leonia Maria Joannes Gevers

->°(bijs: huwt Turnhout 02/08/1941 Victor Thibaut ° Gent 20/05/1920 2de Turnhout 21/09/1954 Joannes Hens pe= Joannes, me= Maria

20694 p: Joannes Augustinus Gevers (05/04/1903) bijschr: huwt 06/04/1929 in Vosselaer Carolina Jozefa Jacobs

19689 m: Maria (Catharina Antonia) Canters (12/09/1884) (+16/07/1934) bijschr: huwt 09/02/1910 Ludov.Van Steenbergen ° Thielen 08/09/1977 &BS

------------------------

22404x22405: Ludovicus Josephus Lucia GEVERS (°07/01/1890-VOSSELAAR-)(+03/12/1963-TURNHOUT-)->A(Vosselaer ->°(via + en (mil) z/v Adriaen (Turnhout) & Hendrika Decort(Turnhout) X Maria Theresia GEENTJENS (°26/01/1895-WECHELDERZANDE-)(+03/03/1977-)->A(Wechelderzande ->°(via + kaartje + :->+(kaartje m/v Maria Geentjensx +:@->+(kaartje w/v Louis Gevers

22406 30/10/1919-Josephina Paulina Gevers (+-TURNHOUT--10/10/2008)

->°(pa Vosselaer, ma Wechelderzande, X Lille; bijschr: huwt Gierle 27/04/1946 Jos.Daems?

++: ->+(doodsbrief

22408 p: Joannes Gevers

22407 m: Paulina Geentjens

22733 22/05/1925-Augustinus Josephus Gevers (+-TIELEN--18/06/1942)

++: ->+(gebdat, ouders & kaartje

19749 p: Josephus Geentjens (08/12/1885) (+22/07/1960) Oudstrijder WO I doop 09/12; bijschr: 12/04/1921 huwt Julia Proost °hic 25/06/1885 &BS->Db( x19727 Catharina Julia,Proost

22734 m: Maria Gevers

------------------------

20338x20340: Cornelius Franciscus GEVERS->A(Turnholtanus X Oud-Turnhout X Coleta GABRIELS + :x +:@

20339 V 01/05/1898-Joannes Baptista Gevers

->°(doop 02/05 &BS ; wijk F

20341 p: Joannes Baptista Gevers (28/06/1874) (+06/12/1922)

20342 m: Catharina Matthys

------------------------

23203x23205: Ludovicus GEVERS->A(ex Vosselaar X Maria Theresia SCHAEYLTJENS->A(ex Lille + :x +:@

23204 17/01/1923-Maria Rosalia Francisca Gevers (+--31/05/2010)

->°(bijs: huwt Gierle 08/11/1948 Jos De Jongh

++: ->+(zerk X Jos De Jognh

22365 p: Franciscus Gevers

23206 m: Rosalia Geentjens

------------------------

14120x10104: Cornelius VAN GIELS(+11/01/1730-VORSELAAR-) X Catharina STAPPAERTS (°12/09/1679-)(+27/07/1759-VORSELAAR-)

14122 12/08/1704- Huwelijk--

->A(verhuizen eerst-> Beerse, later Vorselaar

13915 get 1: Petrus Vermeulen ?07514? of ?24667?

14123 get 2: Willebrordus Vanden Dries

------------------------

04956x03177: Nicolaus VAN GINNEKEN ->°(ook "Lignarii" X Susanna DIRICX(+24/11/1635-) + :x +:@

04957 24/10/1601-Margareta Van Ginneken

->°(pa= hier Nicolaus Lignarii (houtkoper?)

05716 p: Joannes Verhoeven (+11/02/1650) Geertszoon? Adrianuszoon?->Db( x 5717 Elisabetha,?

07046 m: Anna Bragadez

04958 21/08/1604-Gabriel Van Ginneken

03183 p: Cornelius Diricx->Db( x 3184 Elisabetha,Antonissen

04961 m: Maria Van Laer

------------------------

23075x23076: Albertus Maria GOETSCHALCKX (°07/08/1901-LILLE-) ->°(via X: z/v Emilius & Maria Dieltiens X Teresia NEEFS (°16/04/1906-ANTWERPEN-)->A(X Albert Goetschalckx uit Lille ->°(via X d/v Ludovicus & Maria Mertens

23077 25/11/1925- Huwelijk-- ->X(g1=Ludovica

20247 get 1: Ludovica Amelia Neefs (14/02/1897) (+27/08/1964) bijschr: 30/09/???? huwt Alfonsus Van de Broeck ° Wechelderzande 11/03/1896 meter="Amelia Neefs" &BS ; wijk E

23078 get 3: Josephus Goetschalckx

------------------------

04786x09723: Joannes VAN GOMPEL(+05/08/1665-) X Maria SAS (°18/09/1620-)(+26/11/1664-)->A("Maeyken" KA118

13272 10/11/1643- Ondertr.--

09021 get 1: Joannes Proost (30/12/1618) (+10/08/1665) ma=Porters->Db( x 356 Dijmpna,Van Baelen

09705 get 2: Michael Sas (25/03/1620) (+29/09/1668)->Db( x 5736 Adriana,Verhoeven

13273 24/11/1643- Huwelijk--

09694 get 1: Franciscus Sas (23/01/1600) (+19/05/1639)->Db( x 1137 Catharina,Bruels

09021 get 2: Joannes Proost (30/12/1618) (+10/08/1665) ma=Porters->Db( x 356 Dijmpna,Van Baelen

03344 get 3: Joannes Van Tongerloo (+18/06/1665) pastor te Gierle v 1624-1665; maakte de twee pestepidemies mee 1625-26 en 1636-37 had als leuze: Zwijgen kan niet verbeterd worden. Heeft zerk in de kerk.testamen: RAA.KA 17

04968 26/09/1645-Anna Van Gompel ->Db( x 9968 Gisbertus,Smans

01879 p: ? ?

08763 m: Dijmna Peter-Arts (11/01/1598) (+28/08/1651)

04969 28/08/1648-Paulus Van Gompel

->°(pe=filius Joanni

08933 p: Nicolaus Proost (19/09/1607) (+09/01/1667) in 1669: 3 onmundighe kinderen->Db( x 5969 Catharina,Jacobs

06633 m: Gertrudis Willems->Db( x 6632 Antonius,Janssen

04972 13/07/1651-Catharina Van Gompel

->°(ma mogelijk "Anna" Maria Sas

09713 p: Franciscus Sas (27/11/1603) (+03/05/1667)->Db( x 317 Margareta,Costers

04973 m: Maria C. Cornelissen

04974 13/12/1654-Margarita Van Gompel

->°(me= "alias Van Cleuvenbergen"

09729 p: Petrus Sas (25/11/1612)

09719 m: Elisabetha Sas (15/08/1613)->Db( x 1737 Adrianus,Van Cluevenberghen

04975 Loco m: ? Van Cleuvenbergen

04976 1 06/08/1658-Franciscus Van Gompel

09144 p: Gerardus Proost (+13/11/1683) Janszoon(OGA583) filius Joannes vind niet! Jacobus wel: verm. ingeweken->Db( x 7513 Susanna,Vermeulen

04356 m: Margareta Eijskens (11/08/1632)

04977 2 06/08/1658-Joannes Van Gompel

08421 p: Joannes Peeters (18/10/1611) (+23/12/1665) Waterlaat (zie RA.KAG 264) hendricxszoon(582)->Db( x 8454 Catharina,Sas

01879 m: ? ?

------------------------

04965x03592: Joannes VAN GOMPEL X Elisabeth JACOBS + :x +:@

04966 05/02/1710-Catharina Van Gompel

->°(Filia illegitima moeder bevestigt "in partu" dat VG de vader is.

01879 p: ? ?

01836 m: Digna Jacobs

------------------------

09730x12910: Petrus VAN GOORLE(+12/09/1636-) ->°("A Gool" X Catharina BRUELS(+20/08/1638-)

12909 01/02/1626- Ondertr.--

10349 get 1: Antonius Stevens (+29/03/1647)->Db( x10350 Barbara,Schenckels

00351 get 2: Joannes Van Baelen (in 1636: "Verbaelen")->Db( x 8994 Maria,Proost

12911 18/02/1626- Huwelijk--

10349 get 1: Antonius Stevens (+29/03/1647)->Db( x10350 Barbara,Schenckels

00351 get 2: Joannes Van Baelen (in 1636: "Verbaelen")->Db( x 8994 Maria,Proost

------------------------

09730x01036: Petrus VAN GOORLE(+12/09/1636-) ->°("A Gool" X Maria BROECX (°09/03/1595-)(+10/02/1646-)

13060 26/01/1633- Huwelijk--

10060 get 1: Simon Stappaerts (+26/08/1636) OGA-580: Janszoon?->Db( x 5143 Barbara,Broecx

09393 get 2: Nicolaus Raijmakers (18/07/1597) (+30/04/1645) mss schepen (RA_787701) en RAA_108->Db( x 8973 Margareta,Proost

13059 14/03/1633- Ondertr.--

25007 get 1: Petrus Stappaerts (+20/10/1666) Joanneszoon->Db( x 7308 Margareta,Dionijs

01039 get 2: Johannes Broecx (06/12/1598) (+27/06/1646)->Db( x 1043 Maria,Nuijdens x 1680 Maria,Bussers

04980 19/03/1634-Maria Van Goorle

03337 p: Michael Loijcx Mr.

04981 m: Christina Borchmans

04982 07/07/1636-Elisabetha Van Goorle (+-TIELEN--24/07/1676)

++: ->+(via Sebrechts

09059 p: Cornelius Cornelis (+01/01/1656) mss de molenaar uit Wechelderzande

05929 m: Sara Jacobs (03/08/1614) (+30/03/1663) Zara ma="Peeters"->Db( x 1202 Cornelius,Borghmans

------------------------

09730x01879: Petrus VAN GOORLE(+12/09/1636-) ->°("A Gool" X ? ? + :->+(++pestx +:@

11549 + 25/08/1636-Anonyma Van Goorle (+--25/08/1636)

++: ->+(+kv Petrus++pest geen gebdat

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

------------------------

03696x08908: Joannes GOOS (°18/02/1616-RIJKEVORSEL-)(+07/02/1698-)->A(x zv Cornelius vlg Daniel Goos -bedankt X Catharina DE PEUTER (°18/08/1619-)(+08/10/1678-)

13206 22/06/1639- Ondertr.-- ->X(x zv Cornelius

02618 get 1: Johannes Deens (06/11/1607) (+08/07/1667) probleem: 2644 Dens->Db( x 2635 Maria,Neefs

00809 get 2: Gerardus Diricx (+13/02/1668) Corneliuszoon (OGA347)->Db( x 9709 Maria,Sas

13207 12/07/1639- Huwelijk--

09886 get 1: Johannes Schenckels (23/03/1597)

03214 get 2: Hadrianus Diricx (21/03/1608)->Db( x 3288 Anna,Van Isschot

04984 12/09/1640-Anna Goos ->Db( x 6957 Joannes,Lenaerts

04770 p: Gerardus Geerts (+03/08/1659) Janszoon (o.a. OGA 581)->Db( x 3264 Maria,Dionijs x 4779 Anna,Wuijts (Wouters)

07556 m: Anna Bruels (+05/07/1667)->Db( x 7555 Andreas,Van Meurs

04985 1 30/04/1643-Cornelius Goos

->°(+ voor 30/05/1649

05391 p: Cornelius Hermans (+21/07/1687) blijkb Andreaszoon->Db( x 5392 Adriana,Geerts x 4229 Margareta,Van Eijck

11017 m: Anna Wouter-Wils (10/05/1617) (+22/08/1668) "Wouter-Wils?"->Db( x 186 Henricus,Aelen x10560 Joannes,Toomes x11078 Henricus,Wauters

04987 2 30/04/1643-Jacobus Goos

10051 p: Quirinus Stappars (21/03/1607) (+02/06/1699)->Db( x10346 Anna,Stevens

09001 m: Dijmna Proost (26/05/1608) me=Catharina Sas alias Stappaerts->Db( x 4224 Joannes,Van Eyck x 5033 Petrus,Goris

04988 13/07/1646-Joanna Goos (+--27/05/1694)->Db( x 5491 Gerardus,Verheuchten

04989 p: Michael Sjosen

08298 m: Catharina Schenckels (+17/10/1652) eig: Catharina Peter Schenckels (zus v 09885-09888)->Db( x 7294 Wilhelmus,Matheus x 9002 Eligius (ook "Ludovicus"),Proost

04990 30/05/1649-Cornelius Goos (+--16/08/1721)->Db( x 3689 Catharina,Van den Bleek x 408 Joanna,Poels

00372 p: Joannes Grielens

01772 m: Catharina Verhoeven

04991 27/08/1654-Joannes Goos

08366 p: Nicolaas Pauwels (Pauli) (+19/10/1668) schout, grafzerk pretor->Db( x 42 Anna,Verhelst

10074 m: Emerentiana Stappaerts (25/08/1637) (+29/10/1689)->Db( x 8313 Petrus,Van den Oudenhuijsen

04993 19/04/1658-Catharina Goos ->Db( x 3641 Cornelius,Dox

01879 p: ? ?

10084 m: Anna Stappaerts (02/10/1638)->Db( x 7511 Simon,Vermeulen

------------------------

04990x03689: Cornelius GOOS (°30/05/1649-)(+16/08/1721-) X Catharina VAN DEN BLEEK(+02/01/1695-) ->°(Blick + :x +:@->+(+vv C.Goos

04994 03/08/1681-Catharina Goos (+--12/03/1743)

05491 p: Gerardus Verheuchten (27/02/1654) (+13/05/1728) schepen RAA Gierle nr 2->Db( x 4988 Joanna,Goos x 7601 Elisabeth,Meijs

09097 m: Catharina Proost (28/11/1645) nog in leven 1712 (OGA_355)->Db( x 4373 Petrus,Eijskens

04995 29/12/1682-Maria Goos

10459 p: Joannes Stroobants (+08/07/1741) OGA583 Voster juni 1693->Db( x 5596 Joanna,Heijns

04997 Loco p: Martinus Van den Bleek Marten

01902 m: Joanna Verheijden (+12/07/1739) zus v 2597?->Db( x 1804 Cornelius,Van Cleuvenberghen

04998 18/03/1684-Cornelia Goos (+--07/02/1686)

++: ->+(+ ouders infans

04991 p: Joannes Goos (27/08/1654)

08369 m: Maria (Anna) Pauwels(Pauli) (24/10/1627) (+26/09/1703) verm 07459->Db( x10845 Cornelius,De Vrijter

05000 02/01/1686-Joannes Goos

03641 p: Cornelius Dox (23/11/1655) "wijlen" in 1726(OGA_356)->Db( x 4993 Catharina,Goos

04988 m: Joanna Goos (13/07/1646) (+27/05/1694)->Db( x 5491 Gerardus,Verheuchten

05001 18/08/1687-Gabriel Goos (+-LILLE--25/09/1758)

++: ->+(via JJ

06002 p: Guilielmus Jacobs (12/07/1654) (+22/12/1699) H. Geestm in 1698(OGA583)->Db( x 5404 Catharina,Hermans

04376 m: Catharina Eijskens (15/04/1646) (+16/08/1724)->Db( x 3579 Petrus,Dionijs x10830 Simon,Vos

05003 04/09/1689-Franciscus Goos (+--20/12/1714)

++: ->+(+ adolescens

05004 p: Franciscus Van den Bleek

06042 m: Maria Jacobs (09/08/1658) van ma enkel "Maria"->Db( x 1547 Joannes,Claes

05005 24/10/1692-Ida Goos (+--10/02/1776)->Db( x 2410 Petrus,Daneels x 7073 Franciscus,Verlinden

++: ->+(+84j wv Franciscus Verlinden

10717 p: Cornelius Vervoort (01/01/1657) (+22/06/1733) ink borgbrief uit Wortel 1687 datum geschat: moet nog opzoeken->Db( x 4636 Cornelia,Van den Bleeck

01754 m: Anna Van Cluevenberghen (22/05/1651) (+08/01/1721)->Db( x 5423 Cornelius,Hermans

05006 07/12/1694-Cornelia Goos

01247 p: Jacobus Franssen Jacobuszoon (OGA347)->Db( x 8068 Maria,Nuijdens

04633 m: Elisabeth Van Trier (02/03/1657) (+26/01/1701) via Sebrechts->Db( x 6815 Cornelius,De Laet

------------------------

04990x00408: Cornelius GOOS (°30/05/1649-)(+16/08/1721-) X Joanna POELS(+04/11/1742-)->A(blijkb d/v 088861 of 08862 (OGA_404) ->°("obstetrix jurata"

14051 15/03/1698- Ondertr.--

07073 get 1: Franciscus Verlinden (15/09/1677) (+15/10/1766)->Db( x 5424 Maria,Hermans x 5005 Ida,Goos

04817 get 2: Cornelius Van Gelder (16/12/1669) (+13/06/1736)->Db( x 6782 Maria,Kiebooms

14052 18/03/1698- Huwelijk-- ->X(X disp 2 roepen toelating besloten tijd

07073 get 1: Franciscus Verlinden (15/09/1677) (+15/10/1766)->Db( x 5424 Maria,Hermans x 5005 Ida,Goos

04817 get 2: Cornelius Van Gelder (16/12/1669) (+13/06/1736)->Db( x 6782 Maria,Kiebooms

05011 01/07/1699-Petrus Goos (+--09/07/1699)

++: ->+(+ ouders

05012 p: Joannes Maes

00375 m: Adriana Geerts (+16/12/1700) Gerardusdochter->Db( x 374 Adrianus,De Backer

05013 29/12/1700-Maria Anna Goos (+--04/03/1781)->Db( x10719 Michael,Vervoort

->°(meestal slechts "Maria"

++: ->+(+80 wv M.Vervoort

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

05014 Loco p: Gabriel Van den Bleek

10867 m: Marianna De Vrijter (21/10/1696) Maria Anna D.(omicella)->Db( x 8129 Guilielmus,Noijdens

05016 Loco m: Anna Maria Pauli

05017 04/11/1703-Elisabetha Goos

04809 p: Georgius Van Gelder (Joris)->Db( x 1152 Catharina,Broecx

01109 m: Elisabeth Aerts (+06/11/1722)->Db( x10418 Gaspar,Storms

05018 03/10/1706-Joanna Catharina Goos (+--25/11/1776)

++: ->+(+vv Joannes Sas

03986 p: Nicolaus Poels (20/07/1660) schuld aan H: Geesttafel KA Gierle 264; x Anna Versandt via Sebrechts z/v Franciscus & Gertrudis Schoenmaeckers

04389 m: Catharina Eijskens (26/05/1682) (+26/05/1707)->Db( x 4253 Martinus,Van Eijck

05019 13/06/1709-Anna Goos (+--30/06/1709)

++: ->+(+ ouders

02393 p: Cornelius Daneels (26/01/1665) (+04/12/1739) z/v Petrus en Maria Sprengers->Db( x 2394 Elisabeth,Schoeters

04984 m: Anna Goos (12/09/1640)->Db( x 6957 Joannes,Lenaerts

05020 15/04/1711-Cornelius Goos (+--24/05/1772)

++: ->+(+ ongeh

05640 p: Leonardus Heijns ink. borgbrief met X uit Brecht 1706->Db( x 5641 Anna,Van Nijen

03986 Loco p: Nicolaus Poels (20/07/1660) schuld aan H: Geesttafel KA Gierle 264; x Anna Versandt via Sebrechts z/v Franciscus & Gertrudis Schoenmaeckers

00727 m: Adriana Lauwens (+04/01/1765) (Lauwers)->Db( x 6052 Franciscus,Jacobs

08864 Loco m: Maria Poels (30/09/1675) (+15/08/1708) ->Lille->Db( x 7062 Laurentius,Verlinden

05022 03/12/1713-Digna Goos (+--04/05/1723)

++: ->+(+infans ouders

05419 p: Cornelius Hermans (07/02/1678) (+10/07/1740) H.Geestm (OGA_355) pa= hier "Hendricus"->Db( x 6066 Maria,Jacobs x 8869 Catharina,Poels

00126 m: Dijmpna Adriaensen (21/10/1691)

05023 02/04/1716-Anna Goos (+--04/05/1716)

++: ->+(+ ouders infans

02393 p: Cornelius Daneels (26/01/1665) (+04/12/1739) z/v Petrus en Maria Sprengers->Db( x 2394 Elisabeth,Schoeters

02163 m: Petronella Bierens (+17/09/1742)->Db( x 2086 Petrus,Cornelissen

05024 17/03/1718-Ida Goos (+--22/05/1799)->Db( x 8625 Egidius,Peeters

++: ->+(+81j wv Egidius Peeters

05640 p: Leonardus Heijns ink. borgbrief met X uit Brecht 1706->Db( x 5641 Anna,Van Nijen

05025 Loco p: Petrus Van de Mierhoop

05005 m: Ida Goos (24/10/1692) (+10/02/1776)->Db( x 2410 Petrus,Daneels x 7073 Franciscus,Verlinden

------------------------

05001x14203: Gabriel GOOS (°18/08/1687-)(+25/09/1758-LILLE-)->A(-> Lille X Maria VAN EIJNDE

14202 15/01/1715- Huwelijk--

03695 get 1: Cornelius Dox (26/08/1696)

03691 get 2: Jacobus Dox (23/11/1690) (+29/01/1776)->Db( x 3680 Anna,Dox

------------------------

05026x03649: Cornelius GOOSSENS(+17/06/1719-) X Catharina DOX (°08/05/1674-)

14162 06/11/1708- Huwelijk--

04394 get 1: Joannes Eijskens (17/06/1678)->Db( x 8103 Catharina,Nuijdens

05001 get 2: Gabriel Goos (18/08/1687) (+25/09/1758) -> Lille

05027 30/07/1709-Adriana Goossens (+--04/06/1779)->Db( x 4856 Georgius,Van Gelder

++: ->+(+wv J.Van Gelder

05501 p: Joannes Verheuchten (23/12/1681) (+12/06/1733) Verhooghten->Db( x 6175 Catharina,Jacobs

08507 m: Adriana Peeters (19/02/1697) (+05/05/1744) pe staat "Eyckens"->Db( x 9842 Gerardus,Schaluijnen

05029 20/03/1712-Jacobus Goossens

03691 p: Jacobus Dox (23/11/1690) (+29/01/1776)->Db( x 3680 Anna,Dox

02173 m: Catharina Proost

05030 30/07/1714-Joanna Catharina Goossens (+--07/07/1720)

++: ->+(+ ouders

04622 p: Joannes Van Gansen (+03/02/1719) H.Geestmr in 1699(OGA583) blijkb. °1660 Lichtaart (H.Emm.)->Db( x 4623 Elisabeth,Reijnders

00408 m: Joanna Poels (+04/11/1742) blijkb d/v 088861 of 08862 (OGA_404) "obstetrix jurata"->Db( x 4990 Cornelius,Goos

05031 27/03/1717-Petrus Goossens

03695 p: Cornelius Dox (26/08/1696)

05032 Loco p: Petrus Vincent ?06039?

01246 m: Margareta Borghmans (13/04/1683) (+19/01/1752)->Db( x 3644 Petrus,Dox

------------------------

15822x09284: Antonius GOOS (°17/07/1793-BRECHT-)(+10/06/1863-)->A( ex Brecht ->°(° uit BS(X) z/v Joannes Carolus & Marie Elisabeth Van Aken X Teresia PROOST (°20/08/1785-)(+15/02/1853-)

18153 x 28/01/1823- Huwelijk-- ->X(hij ex Brught? filius Joannes Caroli ; zij Antonio Francisci filia &BS ° ouders

05364 get 1: Joannes Verherbruggen (02/12/1791) (+06/11/1868) Winkelier (BS°15737)Herbergier(kadas) +/- 1840 Burgemeester->Db( x 9281 Maria,Proost

05351 get 3: Cornelius Proost

15961 26/01/1825-Cornelia Goos (+-LILLE--04/08/1861)->Db( x15830 Joseph,Eijskens

->°( va= "ex Braght" &BS

++: ->+(via Lichem

09279 p: Joannes Antonius Proost (08/08/1774) (+25/03/1829)

15962 m: Cornelia Barbara Van Put ex Braght va=" ex Braght"

09281 Loco m: Maria Proost (25/03/1779) (+04/05/1856)->Db( x 5364 Joannes,Verherbruggen

16030 04/09/1826-Marie Goos (+--26/06/1854)

->°(&BS

++: ->+(ongeh. 28j &BS ° ouders ; in de plaets

16031 p: Dymphna Haesenbroeckx ex Norderwyck

09280 Loco p: Cornelius Proost (02/11/1776) (+20/10/1855)

09281 m: Maria Proost (25/03/1779) (+04/05/1856)->Db( x 5364 Joannes,Verherbruggen

16078 30/01/1828-Theresia Goos (+--24/05/1828)

->°(&BS

++: ->+(enkel BS 3m, °dat, ouders, ; Wijk 1 nr 18

09263 p: Cornelius Proost (14/06/1780)

15719 m: Teresia Smolderen (08/04/1797) (+23/09/1874) ex Thielen via BS(X) en Sebrechts d/v Petrus Josephus & Maria Anna Borghmans->Db( x 3146 Joannes,Diels

------------------------

21128x20193: Sebastianus GOOS (°03/10/1831-LILLE-)->A(ex Lille ->°(via BS(X) °Lille z/v Lucia Goos X (Anna-) Elisabetha SPRANGERS (°23/04/1827-KASTERLEE-)(+30/05/1895-)->A(° Casterle ->°(via BS(X) ° Casterlee d/v Petrus & Joanna Van Der Veken (+Bourg Leopold)

21129 x 27/06/1870- Huwelijk-- ->X(Hij ° Lille x3/10/1831, w/v Maria Daneels, zij ° Casterle 23/04/1827 hic habitans &BS ook grootouders

21130 get 1: Antonius Boeckx ex Lichtaert

16640 get 3: Adrianus Felix Van Gorp (20/08/1805) (+03/07/1884) ex Alphen via BS(X) ° Alphen z/v Petrus & Regina Van Brecht->Db( x16641 Anna Maria,Slegers

------------------------

24297x24298: Augustinus GOOS X Josepha VAN DAEL + :x +:@

24299 + 28/05/1936-Franciscus Goos (+-TURNHOUT--04/12/1944)

->°(via+

++: ->+(gebdat ouders - in ziekenhuis

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

15987x16056: Joannes Franciscus GOVAERTS (GOVERS) (°25/07/1773-LICHTAART-)(+27/02/1851-)->A( ex Lichtaert ->°(via BS(+) ° Lichtaert z/v Laurentius Govers (+( & Catharina Hens(+) X Coleta VAN EIJK (°18/01/1788-TIELEN-)(+17/02/1875-)->A( ex Thielen ->°(Via BS(X) en Sebrechts: d/v Philippus Jacobus & Anna Maria Roefs

18181 x 15/02/1827- Huwelijk-- ->X(&BS ouders

18180 get 1: Philippus Van Eyck

01976 get 3: Antonius Coninckx (02/01/1775) (+08/02/1868) "maçon"(1814) "Laatste patriot"->Db( x 789 (Anna-) Barbara,Bollen

16055 20/05/1827-Martinus Govaerts (+--06/05/1899)->Db( x17548 Josepha,De Roover

->°(&BS

++: ->+(m/v J. De Roover &BS ° ouders, m/v ; in het dorp wijk A nr 29

09562 p: Martinus Roefs (29/11/1769) (+09/04/1846) kadas: kleermaker->Db( x15082 Anna Elisabeth,Druijts

09552 m: Anna Maria Roefs (02/07/1753) (+20/12/1837)->Db( x 4295 Philippus Jacobus,Van Eijck

------------------------

16055x17548: Martinus GOVAERTS (°20/05/1827-)(+06/05/1899-) ->°(&BS X Josepha DE ROOVER (°24/03/1836-BEERSE-)(+08/05/1904-)->A(ex Beersse elders: De Roock Sofia ->°(° dat in Xreg. ° Beersse via BS(X) ° Beerse d/v J.B. (+ Beerse 21/08/1861) & Maria Faes (+ Beerse 09/03/1870)

19168 x 24/04/1873- Huwelijk-- ->X(° data zij: vidua JB Lauwers &BS ook grootouders

16239 get 1: Carolus Brijdenbach (25/01/1832) (+24/03/1879) Slijter in sterke dranken (BS+) &BS->Db( x15673 Catharina,Janssen

15944 get 3: Felix Peeters (04/09/1824) (+06/03/1899) hoefsmit &BS->Db( x18687 Josephina,Goos

19169 27/09/1874-Paulina Govaerts (+--01/08/1954)->Db( x19315 Franciscus,Mertens

->°(doop 28/09 bijschr X 26/081905 met franciscus mertens hic °6/10/1877 &BS

++: ->+(in °reg: bijschrift - obiit Gierle 1/5/54 kaartje v/v Frans Mertens

19170 p: Ferdinandus De Roover ex Beersse

15701 m: Maria Cornelissen (11/11/1818) naaister mater prolis a duobis mensibus familitium Antwerpiae deserens hic advenit &BS->Db( x15618 Joannes Baptista,Neefs

------------------------

17677x17687: Bonifacius GOVAERS (°25/03/1854-LILLE-)->A(ex Lille ->°(via BS(X) ° Lille z/v J.B. & DePeuter Maria Josepha(+Lille 01/10/1861) X Elizabetha MELIS (°11/01/1855-KASTERLEE-)(+07/02/1893-)->A(ex Casterle ->°(via BS(+) ° Kasterlee d/v Frans Melis (+Lille) & Anna Catharina Truyens + :x +:@->+(v/v Bonif. Govaers 38j &BS ° ouders, v/v ; Broekzij

19739 V 07/11/1885-Franciscus Govaers (+--12/01/1886)

->°(&BS

++: ->+(filius Bonifacii et Elisabetha Melis 2m &BS ° ouders ; Broekzij

17915 p: Franciscus Govaerts ex Lille

17689 m: Theresia Melis ex Casterle

19804 V 30/05/1887-Maria Anna Govaers (+--10/03/1895)

->°(doop 01/06 &BS

++: ->+(8j &BS ° ouders ; Broekzijde wijk H nr 5

17753 p: Henricus Govaers ex Lille

19567 m: Maria Melis ex Casterle->Db( x19565 Joannes,Diels

22599 V 30/05/1887-Anonyma Govaers (+--10/03/1895)

->°(enkel BS

++: ->+(enkel BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

19924 27/05/1890-Victor Govaerts

->°(doop 28/05 &BS

18377 p: Victor Govaerts ex Lille

18378 m: Maria Van Laer ex Lille

------------------------

17677x17354: Bonifacius GOVAERS (°25/03/1854-LILLE-)->A(ex Lille ->°(via BS(X) ° Lille z/v J.B. & DePeuter Maria Josepha(+Lille 01/10/1861) X Anna VERSMISSEN (°29/10/1856-) ->°(doop 30/10 &BS

20098 17/07/1893- Huwelijk-- ->X(leedftijd vermeld (niet + Melis) wel in BS

17322 get 1: Anna Maria Van Campfort ex Mol

11370 get 3: Gaspar Melis (24/06/1848) (+03/12/1922) ex casterle

20097 07/08/1894-Carolus Govaers (+-BEERSE--14/10/1958)

->°(bijschr: huwt in Beersse 19/11/1913 Anna Maria Jo? Druyts &BS

++: ->+(via André Pluym X Anna Maria Druyts

12064 p: Petrus Carolus Leyzen

17558 m: Sophia Daneels (22/08/1860) (+27/07/1864) ma staat hier C Van Hooghten e Gierle... vermoedelijk fout &BS (Carolina Verhoeven)

------------------------

21619x19794: Josephus Joannes GOVERS (°20/09/1885-TURNHOUT-)->A(Turnhout X Maria Josepha DRIESEN (°DIELS) (°15/03/1887-)(+20/03/1940-) ->°(legitimata per subsequens mm. bijschr: huwt 28/01/1814 Jozef Govers °Turnhout 20/09/1889 &BS

21621 x 28/01/1914- Huwelijk-- ->X(hij z/v Guilieulmus Josephus & Anna Elisabeth broeckx ° Turnhout 20/09/1885, zij Gierle, gebdat, ouders

21620 get 1: Josephus (J-Wilhelmus) Govers (18/03/1850) (+28/05/1930)

18512 get 3: Ludovicus Driesen (27/05/1861) (+25/04/1927) pa,ma,me + huw e Gierle &BS

22225 x 19/12/1914-Maria Victoria Josepha Govers (+--26/09/2003)->Db( x22320 Josephus,Peeters

->°(pa turnhout; bijschr: huwt Gierle 18/07/1942 Joseph Peeters

++: ->+(doosprentje.be X Peeters

21620 p: Josephus (J-Wilhelmus) Govers (18/03/1850) (+28/05/1930)

18749 m: Victoria Diels (22/03/1866) (+04/12/1925) &BS->Db( x 1879 ?,?

22292 16/10/1916-Augusta Maria Ludovica Govers (+-TURNHOUT--10/12/1997)

->°(pa Turnhout

++: ->+(kaartje

18512 p: Ludovicus Driesen (27/05/1861) (+25/04/1927) pa,ma,me + huw e Gierle &BS

22293 m: Maria Govers

22334 24/12/1917-Rosa Govers (+-TURNHOUT--10/12/2008)

->°(pa Turnhout, bijschr: huwt 13/08/1963 Frans Vermeiren in Gierle

++: ->+(St. Lucia w/v Frans Vermeiren (kerknet)

22235 p: Ludovica Philomena Jacobs (16/02/1915) bijschrift "Van Peer"

11980 m: Rosalia Janssens (13/11/1854) (+20/11/1949) ex Poederle->Db( x17087 Joseph,Driesen

22446 13/11/1926-Josephus Petrus Elisabeth Govers (+-TURNHOUT--19/06/2007)

->°(pa ex Turnhout X Gierle Vormsel 29/0*/1938 bijschr: huwt 5/5/1953 Wechelderzande Maria Van Echelpoel

++: ->+(doodsbrief w/v Maria Van Echelpoel

22247 p: Celina Catharina Josepha Alberta Vervoort (28/03/1915) (+19/10/2008) "Lien uit 't hol (info TM)

20174 m: Elisabeth Geerts

------------------------

24308x22388: Albertus GOVAERTS X Maria Francisca Julia GEERTS (°25/04/1919-) ->°(bijschr: huwt Gierle 06/05/1939 Albertus Govaerts ex Tielen + :x +:@

24309 + 08/07/1942-Nora Govaerts (+-TURNHOUT--29/10/1945)

->°(via+

++: ->+(gebdat, ouders in ziekenhuis

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

24043x22328: Josephus Franciscus GOUVAERTS->A(ex Thielen X Elisabeth Joanna VERVOORT (°01/10/1917-)(+12/04/1953-TURNHOUT-) ->°(bijschr: huwt Gierle 15/04/1944 Josepus Gouvaerts + :x +:@->+(prentje X Jozef Frans Gouvaerts

24042 + 31/12/1945-Christiane Maria Alberta Gouvaerts (+-TIELEN--13/11/1974)

->°(via +; bijs: X Marcel Peeters 16/08/1960

++: ->+(prentje X Marcel Peeters

24044 p: Aloysius Gouvaerts

19606 m: Maria Amelia Van Gansen (02/10/1882) (+10/04/1961) bijschr: huwt 06/02/1907 Franciscus Vervoort °hic 29/08/1884 &BS->Db( x19684 Franciscus,Vervoort

------------------------

05033x09001: Petrus GORIS X Dijmna PROOST (°26/05/1608-) ->°(me=Catharina Sas alias Stappaerts + :x +:@

05034 03/06/1655-Elisabetha Goris (+--25/02/1707)->Db( x24672 Quirinus,Meijs

++: ->+(+vv Q.Meys

00304 p: Adrianus Baetvens ink borgbrief uit Morckhoven 1655->Db( x 9733 Anna,Sas x 319 Anna,Peeters

03264 m: Maria Dionijs (+18/09/1655) d/v Petrus (1200)->Db( x 4770 Gerardus,Geerts

------------------------

05035x04233: Adrianus GORIS(+11/05/1678-)->A(Peterssoon(OGA583) X Anna VAN EIJCK (°02/04/1638-)(+16/10/1714-)->A("Annelies" OGA 582

13416 16/11/1659- Ondertr.--

09033 get 1: Jacobus Proost (11/03/1637) (+02/02/1681) ma=De Pooter-De Peuter,Peuters->Db( x 7752 Christina,Van de Leur

07511 get 2: Simon Vermeulen (03/04/1639)->Db( x10084 Anna,Stappaerts

13417 29/11/1659- Huwelijk-- ->X(X dispensatie van een roep

09033 get 1: Jacobus Proost (11/03/1637) (+02/02/1681) ma=De Pooter-De Peuter,Peuters->Db( x 7752 Christina,Van de Leur

07511 get 2: Simon Vermeulen (03/04/1639)->Db( x10084 Anna,Stappaerts

13409 get 3: Norbertus Daniels vicarius pastor; in 1665 pastor te Ghierle

05036 18/08/1660-Joannes Goris (+-?--06/01/1666)

->°(me staat "Van Cuijck"

++: ->+(niet in reg maar broer met zelfde naam

05391 p: Cornelius Hermans (+21/07/1687) blijkb Andreaszoon->Db( x 5392 Adriana,Geerts x 4229 Margareta,Van Eijck

04238 m: Maria Van Eijck (27/02/1641) (+28/01/1697)->Db( x 1567 Petrus,Claes x 9075 Joannes,Proost x 9907 Petrus,Schenckels

05038 30/11/1661-Petrus Goris (+--29/12/1668)

++: ->+(+ zv Adrianus ++pest

09701 p: Petrus Sas (05/03/1613) (+18/05/1677)->Db( x 2578 Magdalena,Janssen

04769 m: Cornelia Goris Adriaen

05039 21/08/1663-Catharina Goris (+--17/02/1669)

->°(pe=junior-Janszoon

++: ->+(+ dv Adrianus ++pest

09066 p: Joannes Proost->Db( x11653 Catharina,Jacobs

04234 m: Dimpna Van Eijck (09/04/1643) "Van Cuyck"->Db( x 2856 Petrus,Diels

05041 06/01/1666-Joannes Goris

09907 p: Petrus Schenckels (31/05/1647) (+02/05/1679) OGA581 vader stelt zich borg; filius naturalis->Db( x 4238 Maria,Van Eijck

08316 m: Dimpna Van den Oudenhuijsen (28/10/1643)->Db( x 1714 Franciscus,Van Cleuvenberghen x 9739 Henricus,Sas

05042 18/04/1668-Adrianus Goris

->°(+ voor 07/01/1673

07511 p: Simon Vermeulen (03/04/1639)->Db( x10084 Anna,Stappaerts

02015 m: Adriana Vermeulen (+12/09/1687) verm.Gabrielsdochter(07510)

05044 07/01/1673-Adrianus Goris (+--15/05/1731)->Db( x 5046 Maria,De Peuter

04242 p: Henricus Van Eijck (04/08/1644) (+05/07/1680) Merten->Db( x 8467 Elijzabetha,Peeters

00824 m: Anna Proost

05045 03/05/1676-Catharina Goris (+--30/04/1679)

++: ->+(+ ouders

04244 p: Petrus Van Eijck (06/03/1646) (+19/07/1690)->Db( x 6019 Maria,Jacobs

06019 m: Maria Jacobs (31/12/1650) (+20/11/1699)->Db( x 1770 Joannes,Van Cleuvenberghen x 4244 Petrus,Van Eijck

------------------------

05044x05046: Adrianus GORIS (°07/01/1673-)(+15/05/1731-) X Maria DE PEUTER(+24/12/1745-)

14070 07/03/1700- Ondertr.-- ->X(x onderpastoor

02344 get 1: Petrus Diericx

09138 get 2: Joannes Baptista Proost (10/08/1670) (+03/03/1737) zie:009173_°_PR_X.eml->Db( x 2346 Begga,Vermeeren x 9188 Joanna,Slaets

14071 23/03/1700- Huwelijk-- ->X(X disp 2 roepen + besloten tijd

02344 get 1: Petrus Diericx

01236 get 2: Petrus Borghmans (29/01/1676) (+09/04/1736)

05047 31/03/1700-Petrus Goris (+--15/12/1771)->Db( x 5062 Maria,Denis x 1879 ?,?

++: ->+(+"Gorris"

03328 p: Petrus Diercx (08/04/1653)

08369 m: Maria (Anna) Pauwels(Pauli) (24/10/1627) (+26/09/1703) verm 07459->Db( x10845 Cornelius,De Vrijter

05048 30/01/1703-Joannes Franciscus Goris

01000 p: Adriaen Van Duppen (16/12/1677) (+16/11/1705) z/v Gerardus (Magister) x Anna Lambrechts->Db( x 4055 Maria,Peers x10111 Catharina,Stappaerts

01547 Loco p: Joannes Claes (29/06/1662) (+25/04/1725) 1588?->Db( x 6042 Maria,Jacobs

05049 m: Anna De Peuter

05050 29/08/1706-Maria Goris (+--24/09/1706)

++: ->+(+ ouders

05051 p: Petrus Rillaerts

02553 m: Maria Leijsen (+25/01/1722) Geertsdochter in 1695> Antwerpen x 06/09/1718->Db( x 2562 Jacobus,Delen

05052 23/02/1708-Adrianus Goris (+--04/06/1725)

05053 p: Joannes De Peuter

06042 m: Maria Jacobs (09/08/1658) van ma enkel "Maria"->Db( x 1547 Joannes,Claes

05054 01/10/1711-Cecilia Goris (+--30/11/1714)

++: ->+(+ ouders

03962 p: Cornelius Druijts (06/06/1672) Boswachter (OGA584)->Db( x 1233 Sara Catharina,Borghmans

02895 m: Cecilia Diels (24/08/1682) (+22/07/1715)

------------------------

05047x06064: Petrus GORIS (°31/03/1700-)(+15/12/1771-)->A(huwt met Denis in Rijkevorsel 17/06/1727 X Catharina JACOBS (°04/10/1673-)(+10/12/1724-)->A(Petrus Claes vroeg gestorven??

14279 07/02/1723- Huwelijk-- ->X(X get2: "Franciscus"

10154 get 1: Petrus Stappaerts (23/05/1688) (+07/01/1760)->Db( x10184 Catharina,Rombouts

03991 get 2: Nicolaus Franciscus Druijts (13/11/1703) (+17/08/1734)->Db( x10729 Cornelia (Anna C.),Vervoort

------------------------

05047x01879: Petrus GORIS (°31/03/1700-)(+15/12/1771-)->A(huwt met Denis in Rijkevorsel 17/06/1727 X ? ? + :->+(+"Gorris"x +:@

11556 + 22/02/1723-Anonyma Goris (+--22/02/1723)

->°(niet in °reg.datum van +

++: ->+(+filia illegitima van Petrus Goris en Catharina Jacobs

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

------------------------

05047x05062: Petrus GORIS (°31/03/1700-)(+15/12/1771-)->A(huwt met Denis in Rijkevorsel 17/06/1727 X Maria DENIS(+19/04/1786-)->A(ook Deijnsse, Denissen en Anna Maria + :->+(+"Gorris"x +:@->+(+>70j wv P.Gorris; "Anna Maria Denysse"

11557 + 29/01/1728-Anonyma Goris (+--29/01/1728)

++: ->+(+ouders doop dr vroedvrouw

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

05063 20/04/1729-Adrianus Goris

10980 p: Adrianus Wils (04/09/1673) (+15/12/1745) x Maria Aerts (OGA_355)

10836 m: (Maria) Catharina Vos (07/11/1704) (+13/01/1741)->Db( x 6179 Joannes,Jacobs

05065 24/02/1731-Isabella Goris (+--06/01/1804)

++: ->+(BS72j ouders, célibataire

06222 p: Cornelius Jacobs (02/12/1717) (+06/03/1720)

05066 m: Isabella Poppelaer

05067 20/01/1733-Joanna Maria Goris (+-TIELEN--14/10/1821)

++: ->+(akte: zoon Gerardus Knappaerts is aangever, maar zij is v/v Wilbrordus Coolbunders

03786 p: Joannes Goris->Db( x 3697 Maria,Dox

03033 m: Maria Neefs

05068 Loco m: Eliz. Denis

05069 23/03/1735-Mathias Goris (+-EKEREN--18/02/1805)

++: ->+("Gorissen" blijft twijfel X Anna Catherina Lambrechts (RA)

09528 p: Mattheus Roefs (16/09/1703) (+26/02/1752) (Mathias)->Db( x 4647 Anna Margareta,Van Gansen

02713 m: Catharina Luijts (+21/06/1755)->Db( x 5167 Petrus,Gijs

05071 10/03/1737-Anna Catharina Goris

01840 p: Petrus Roefs

05072 m: Anna Catharina Denissen Denis?

05073 21/07/1739-Joannes Baptista Goris (+--01/01/1749)

++: ->+(+ proles Petrus Dockx & Anna Denissen"

06086 p: Joannes Jacobs (24/09/1682)->Db( x 3966 Digna,Druijts

06456 m: Maria Neijs (+04/01/1778)->Db( x 6197 Balthazar,Jacobs

05075 31/10/1741-Anna Margrita Goris (+--03/03/1749)

++: ->+(+ "Margareta"; proles Petrus Dockx & Anna Denissen"

01280 p: Cornelius Neefs

05076 m: Anna Margrita Kiebooms

05077 27/06/1743-Lucia Goris

05078 p: Wilhelmus De Bruijn

05079 m: Lucia Denissen

05080 28/01/1746-Teresia Goris

09339 p: Joannes Prijs (02/07/1674) (+14/09/1721)->Db( x 6091 Maria,Jacobs

06213 m: Teresia Jacobs (30/08/1708) (+16/02/1789) pa="Jois fili"

05082 27/04/1748-Petrus Goris

04075 p: Petrus Verhemeldonck (+30/07/1752)

01065 m: Anna Maria Jacobs

05083 17/02/1751-Joannes Franciscus Goris

05063 p: Adrianus Goris (20/04/1729)

03608 m: Anna Catharina Nuijts (12/05/1710) (+14/03/1793) via Sebrechts->Db( x 3586 Petrus,Dionijs

------------------------

03786x03697: Joannes GORIS X Maria DOX (°25/03/1699-)(+06/04/1746-BEERSE-)

14294 27/09/1724- Huwelijk--

01451 get 1: Joannes Jacobs

10137 get 2: Petrus Stappaerts (10/09/1698) (+05/02/1770)->Db( x10217 Anna,Boons

05055 07/10/1726-Anna Maria Goris (+--13/02/1806)->Db( x 7176 Laurentius,Luijckx

++: ->+(+80 wv Ant. Canters wv L.Luyckx +"Maria" &BS

03691 p: Jacobus Dox (23/11/1690) (+29/01/1776)->Db( x 3680 Anna,Dox

03700 m: Anna Dox (07/11/1703) (+04/08/1780) blijkb ook x Jan Withaeghs->Db( x 2154 Balthazar,Cornelissen

05056 07/08/1728-Cornelius Goris

03695 p: Cornelius Dox (26/08/1696)

03864 m: Elisabetha Vermoijen (03/12/1699) (+12/08/1778) via H.Emm.->Db( x 4639 Joannes,Van Gansen

05057 23/11/1729-Joannes Goris (+--20/01/1766)

++: ->+(+adolescens

09497 p: Joannes Roefs (20/05/1698) (+01/06/1774)->Db( x 4613 Magdalena,Francken

05005 m: Ida Goos (24/10/1692) (+10/02/1776)->Db( x 2410 Petrus,Daneels x 7073 Franciscus,Verlinden

05058 16/06/1732-Petrus Goris (+-LICHTAART--03/11/1815)->Db( x 3015 Anna Catharina,Diels

++: ->+(via Lichem

10887 p: Henricus Van der Weirden (+29/12/1767) koster-schoolmeester->Db( x10888 Sophie Teresia,Deckers

05053 Loco p: Joannes De Peuter

10103 m: Magdalena Stappaerts (23/09/1674) (+18/11/1746)->Db( x10832 Joannes,Vos

05059 25/10/1734-Jacobus Cornelius Goris

03788 p: Elisabetha Wouters (+24/09/1743)->Db( x 3709 Cornelius,Dox

10083 m: Cornelia (ook Maria) Stappaerts (10/11/1656) (+23/07/1739)->Db( x 1999 Cornelius,Cornelissen x 3702 Cornelius,Dox

05060 19/04/1736-Joannes Franciscus Goris (+-MECHELEN--28/09/1818)

++: ->+(ouders, gebdat,w/v Maria De Win(x08/06/1766) - m/v Joanna Cath. Schots (x13/06/1776 ° Boortmeerbeek) (beide trouwen: Mechelen)

11150 p: Cornelius Wuijts (+05/12/1748)->Db( x 3672 Elisabetha,Dox

03788 m: Elisabetha Wouters (+24/09/1743)->Db( x 3709 Cornelius,Dox

------------------------

05058x03015: Petrus GORIS (°16/06/1732-)(+03/11/1815-LICHTAART-) X Anna Catharina DIELS (°01/01/1734-)(+02/01/1779-)

14618 26/11/1759- Huwelijk--

00418 get 1: Cornelius De Backer (19/06/1724)->Db( x 439 Elisabeth,Poels

14603 get 2: Joannes Tillemans

05084 12/04/1760-Joannes Cornelius Goris

02961 p: Cornelius Diels (18/10/1711) (+02/04/1763) pe1=jr, pe2=sr->Db( x 3014 Elisabeth,Vervecken x 3039 Anna,Vermeulen

05055 m: Anna Maria Goris (07/10/1726) (+13/02/1806)->Db( x 7176 Laurentius,Luijckx

05085 10/12/1761-Gerardus Goris

05086 p: Gerardus Goris

03040 m: Anna Margarita Diels (17/11/1742) (+30/05/1807) trouwt mss op 09/06/1757 in Beerse Jan Dierckx

05087 02/09/1763-Joannes Petrus Goris (+-LICHTAART--24/03/1828)

++: ->+(via Lichem X Dymphna Van Mechelen

01268 p: Petrus Borghmans (19/12/1720) (+20/09/1778)->Db( x 3789 Anna Elisabeth,Dox

03039 m: Anna Vermeulen (14/09/1718) (+15/06/1772) via Sebrechts->Db( x 2961 Cornelius,Diels

05088 11/08/1765-Maria Catharina Goris (+-LICHTAART--23/03/1817)

++: ->+(via Lichem x JB Crols

02963 p: Petrus Diels (12/12/1712) (+21/03/1773)->Db( x 9809 Maria,Sas

05071 m: Anna Catharina Goris (10/03/1737)

05089 27/09/1767-Joannes Goris

03786 p: Joannes Goris->Db( x 3697 Maria,Dox

03046 m: Elisabetha Diels (15/06/1748)

05090 19/09/1770-Isabella Goris (+--09/01/1804)

++: ->+(+ongehuwd

03048 p: Cornelius Diels (14/07/1750) (+09/04/1796) later kinderen in Poederlee(JJ)->Db( x 3098 Joanna,De Locht

05065 m: Isabella Goris (24/02/1731) (+06/01/1804)

05091 27/09/1773-Joanna Goris

->°(me="Joanna"

03050 p: Adrianus Franciscus Diels (17/02/1753)

05067 m: Joanna Maria Goris (20/01/1733) (+14/10/1821) mss nr Tielen X Willebrordus Coolbonders, in dat geval + 14/10/1821

05092 15/01/1777-Anna Maria Goris

03594 p: Martinus Dionijs (09/04/1712) (+04/09/1787)

00768 m: Anna Maria (BS:Maria Helena) Wouters (08/11/1765) (+12/05/1854) in 1789: ex Poederlée Lille via BS(+) ° Lille d/v Petrus & Elisabeth Roevens->Db( x 7659 Joannes Cornelius,Van de Mierhoop

------------------------

05093x05094: Antonius DE GORKER ->°(De Gorter? Remouchamps X Catharina ? + :x +:@

05095 01/09/1618-Anna De Gorker

05261 p: Jacobus De Haze (+21/05/1641) Volledig sterfhuis OGA 548 Jacobus de Oude gemeentesecretaris->Db( x 5262 Catharina,Empsten

05096 m: Joanna De Die

------------------------

16640x16641: Adrianus Felix VAN GORP (°20/08/1805-?-)(+03/07/1884-) ->°(ex Alphen via BS(X) ° Alphen z/v Petrus & Regina Van Brecht X Anna Maria SLEGERS (°11/05/1812-?-)(+15/11/1887-) ->°(ex Eersel; in 1858 Joanna Maria via BS(+) ° Eersel d/v Paulus & Van Der Aelst Wilhelmina + :->+(maritus Maria Slegers 79j &BS ° ouders m/v ; Bloemstraatx +:@->+("Maria Slegers" vidua Adriani Van Gorp 75j &BS ° ouders, w/v

16642 10/06/1841-Theresia Van Gorp (+--24/06/1841)

++: ->+(filia Adriani Felicis 3w 3d &BS ° ouders ; In de plaets Wijk 1 Nr 11

16643 p: Henricus Van Gorp Bredanus

09380 Loco p: Josephus Raupp

16644 m: Henrica Slegers ex Eersel (1844 ex Meerssel"

16729 20/02/1843-Catharina Van Gorp

->°(&BS

16730 p: Carolus Amandus Van Gorp ex Alphen

16181 Loco p: Judocus Adrianus Brijdenbach (12/04/1807) (+08/08/1861) ex Poederlé won. Rijkevorsel, in Gierle: bakker->Db( x16183 Anna Catharina,Janssen

16731 m: Wilhelmina Van Aelst (+17/05/1788) ex Eersel

10917 Loco m: Anna Elisabeth Van der Weirden (23/05/1795) (+22/06/1871)->Db( x 8243 Bonaventura,Van Oeckel

16782 02/06/1844-Joanna Van Gorp (+--31/01/1884)

->°(pa="Adriani" ma="ex Meerssel" &BS

++: ->+(filia Adriani et Maria Slegers 39j &BS ° ouders ; Bloemstraat

15390 p: Joannes Josephus De Backer (22/11/1810) (+18/02/1873) molder &BS->Db( x 4526 Anna Carolina,Eijskens

16783 m: Joanna Slegers zie ook 19066 ex Meerssel

16856 04/04/1846-Constantinus Van Gorp (+--29/10/1939)

->°(&BS

++: ->+(gebdat & kaartje X Catharina Jansen

16587 p: Carolus Canters (16/12/1839) (+05/03/1840) &BS

15550 m: Maria Teresia Eijskens (18/09/1814) &BS

16940 10/03/1848-Franciscus Van Gorp

->°(&BS

16941 p: Franciscus Slegers ex Eersel

16575 Loco p: Joannes Baptista Luysterborgs (24/08/1812) (+21/10/1861) ex Thielen via BS(X) ° z/v Theresia Borghs (won. Vorselaar)->Db( x16576 Maria,Van Peer

15560 m: Anna Maria De Peuter (26/12/1814) &BS->Db( x15721 Joannes Baptista,Roefs

17040 19/07/1850-Carolus Van Gorp (+--16/02/1852)

->°(junctorum in Beersse &BS

++: ->+(filius Adriani 1j 7m &BS ° ouders ; in de plaets

17041 p: Carolus Breugelmans ex Beersse

17042 Loco p: Joannes Luystenborgs ex Thielen

17043 m: Joanna Maria Van Gool

17151 07/12/1852-Justina (°Carolina) Van Gorp (+-TURNHOUT--26/07/1893)

->°(&BS

++: ->+(v/v Joannes Ludovicus Hoppenbrouwers

16086 p: Joannes Megens ex Deursen in Hollandia koster->Db( x16088 Anna Maria,Van der Heyden

04526 m: Anna Carolina Eijskens (22/05/1803) (+04/04/1873) &BS->Db( x15390 Joannes Josephus,De Backer

17293 26/06/1855-Hortensia Van Gorp

->°(ma=ex Eersel in Hollandia &BS "Ortancia"

16239 p: Carolus Brijdenbach (25/01/1832) (+24/03/1879) Slijter in sterke dranken (BS+) &BS->Db( x15673 Catharina,Janssen

16048 m: Constantina Dockx (13/03/1827) (+22/03/1894) &BS Constantina doorstreept Constantia in rand->Db( x16057 Joannes Baptista,Van Duppen

------------------------

16856x17257: Constantinus VAN GORP (°04/04/1846-)(+29/10/1939-) ->°(&BS X Catharina JANSENS (°10/10/1854-)(+21/02/1942-BEERSE-) ->°(doop 11/10 &BS

19297 x 01/05/1876- Huwelijk-- ->X(&BS ook grootouders

->°(g2 staat "Augustinus"

16640 get 1: Adrianus Felix Van Gorp (20/08/1805) (+03/07/1884) ex Alphen via BS(X) ° Alphen z/v Petrus & Regina Van Brecht->Db( x16641 Anna Maria,Slegers

15418 get 3: Joannes Augustinus Van Ouwenhuysen (03/08/1811) (+14/10/1892) veldwachter (in 1869) &BS->Db( x15403 Anna Catharina,Neefs

19298 18/04/1877-Maria Anna Carolina Van Gorp (+-BEERSE--04/01/1949)->Db( x17722 Joannes Baptista Ludovicus,Dictus

->°(&BS

++: ->+(v/v JB Lodewijk Dictus

16640 p: Adrianus Felix Van Gorp (20/08/1805) (+03/07/1884) ex Alphen via BS(X) ° Alphen z/v Petrus & Regina Van Brecht->Db( x16641 Anna Maria,Slegers

15532 m: Anna Carolina Van Ouwenhuijsen (11/02/1814) (+12/06/1888) &BS

19369 11/10/1878-Celina Maria Van Gorp (+--09/05/1881)

->°(pe staat "Augustinus" &BS

++: ->+(filia Constantini et Catharina Janssen 2j &BS ° ouders ; in het dorp

15418 p: Joannes Augustinus Van Ouwenhuysen (03/08/1811) (+14/10/1892) veldwachter (in 1869) &BS->Db( x15403 Anna Catharina,Neefs

19066 m: Joanna Maria Slegers ex Eerssel (Holland) (= misschien 16783)

20169 30/05/1881-Anonyma Van Gorp (+--30/05/1881)

->°(&BS

++: ->+(++ouders &BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

19594 29/08/1882-Leonia Justina Francisca Van Gorp ->Db( x19665 Ludovicus Cornelius,Meeus

->°(ma staat V. oudenhuyzen (vergissing?) bijschr: huwt 11/04/1907 Ludovicus Meeuws ° hic 05/02/1884

16940 p: Franciscus Van Gorp (10/03/1848) X Tielen 23/04/1884 Paulina Gevers (Volgens Lichem) &BS

15627 m: Justina Van Ouwenhuijsen (15/10/1816) (+08/05/1903) &BS

19666 17/02/1884-Josephus Joannes Van Gorp (+-BEERSE--30/03/1961)->Db( x24642 Anna Maria,Avonds

->°(doop 18/02; bijschr: huwt in Poederle 18/05/1912 Anna Maria Avondts ° daar 25/09/1887 (Reg Poederlee:dv Josephus Hubertus (° 2-6-1854 Lille) en Maria Elisabeth Laenen (° 4-3-1851 Tongerlo). De ouders X Poederlee op 8-5-1878). &BS

++: ->+(kaartje w/v Maria Avondts

15571 p: Joannes Janssens (10/03/1815) &BS

16729 m: Catharina Van Gorp (20/02/1843) &BS

17930 + 13/03/1886-Anonyma Van Gorp (+--03/03/1887)

++: ->+(proles Constantini Van Gorp et Catharina Franssen 1s &BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

17870 + 30/05/1887-Anonyma Van Gorp (+--30/05/1887)

++: ->+(proles Constantini et Catharina janssen een moment &BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

17950 + 19/11/1888-Anonyma Van Gorp (+--19/11/1888)

++: ->+(filius Constantinus et Catharina Jansen 4u &BS

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

19930 03/08/1890-Richardus Augustinus Josephus Van Gorp (+--09/07/1967)->Db( x22963 Irma Julia,Desodt

->°(doop 04/08; bijschr: in St. Jan Borgerhout huwt Irma Jul. "Werndt?" ° in Alderweireldt 06/10/1897 &BS

++: ->+(kaartje m/v Irma De Sodt

15884 p: Augustinus Janssens (27/03/1823) (+30/12/1913) nooddoop dr Fr. Vendelmans &BS->Db( x15851 Livina,Diels

17151 m: Justina (°Carolina) Van Gorp (07/12/1852) (+26/07/1893) &BS

20059 23/12/1893-Bertha Ludovica Van Gorp (+-BEERSE--15/04/1976)

->°(pe geen afkomst vermeld; bijschr: 29/08/1922 huwt J.B. De Doncker ° Beersse 23/04/1896 &BS

++: ->+(w/v JB De Doncker

19635 p: Ludovicus Hoppenbrouwers ex Gierle

19298 m: Maria Anna Carolina Van Gorp (18/04/1877) (+04/01/1949) &BS->Db( x17722 Joannes Baptista Ludovicus,Dictus

------------------------

19666x24642: Josephus Joannes VAN GORP (°17/02/1884-)(+30/03/1961-BEERSE-)->A("Jef Van Buren" ->°(doop 18/02; bijschr: huwt in Poederle 18/05/1912 Anna Maria Avondts ° daar 25/09/1887 (Reg Poederlee:dv Josephus Hubertus (° 2-6-1854 Lille) en Maria Elisabeth Laenen (° 4-3-1851 Tongerlo). De ouders X Poederlee op 8-5-1878). &BS X Anna Maria AVONDS (°25/09/1887-POEDERLEE-) ->°( (Reg Poederlee:dv Josephus Hubertus (° 2-6-1854 Lille) en Maria Elisabeth Laenen (° 4-3-1851 Tongerlo). De ouders X Poederlee op 8-5-1878). + :->+(kaartje w/v Maria Avondtsx +:@

24641 28/10/1917-POEDERLEE-Richardus Lodewijk Albert Van Gorp (+-ARENDONK--25/01/1975)

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

19930x22963: Richardus Augustinus Josephus VAN GORP (°03/08/1890-)(+09/07/1967-)->A(Oudstrijder WO I ->°(doop 04/08; bijschr: in St. Jan Borgerhout huwt Irma Jul. "Werndt?" ° in Alderweireldt 06/10/1897 &BS X Irma Julia DESODT (°06/10/1877-ALVERINGEM-)(+19/12/1972-)->A(ex Houtem + :->+(kaartje m/v Irma De Sodtx +:@

22961 31/08/1924-Constantinus Josephus Van Gorp (+--01/08/1929)

++: ->+(gebdat, ouders kaartje

16856 p: Constantinus Van Gorp (04/04/1846) (+29/10/1939) &BS

22962 m: Sophia Alderweireldt

------------------------

22816x22817: Franciscus Augustinus VAN GORP (°04/11/1898-LICHTAART-)(+28/12/1976-TURNHOUT-)->A(ex Lichtaert X Lichtaert ->°(via + X Maria Ludovica THYS (°27/06/1896-LICHTAART-)(+11/08/1970-) ->°(via+ + :->+(ziekenhuis - kaartje w/v Ludovica Thijsx +:@->+(kaartje v/v Frans August Van Gorp

22818 V 02/11/1936-Ludovicus Franciscus Joseph Van Gorp (+-AMAY--07/05/1958)

->°(ouders Lichtaert, bijs: sterft Amey 07/06/1958

++: ->+(kaartje

22819 p: Franciscus Thijs

22820 m: Philomena Nuyts

------------------------

23881x20663: Josephus Franciscus VAN GORP (°03/09/1902-KASTERLEE-)(+21/05/1980-TURNHOUT-) ->°(via X z/v Carolus & Maria Catharina Wynants X Ludovica Catharina VAN ROOY (°07/12/1902-)(+05/08/1948-) ->°(doop 08/12; bijschr: huwt in Gierle 20/02/1935 Jos. Fr. Van Gorp

23882 20/02/1935- Huwelijk--

19292 get 1: Franciscus Van Rooy (21/01/1877) (+15/10/1960) doop 22/1; X Beerse mt Augusta M.C. Cooymans &BS->Db( x21285 Augusta Maria Leona,Cooymans

23883 get 3: Ludovicus Van Gorp

24511 20/05/1939-Franciscus Van Gorp (+-TURNHOUT--25/02/2013)

->°(Vormsel Gierle12/07/1950, bijs: X Irena Van Gestel ex Vosselaer

++: ->+(m/v Irene Van Gestel

19941 p: Franciscus Van Roy (12/11/1890) (+18/01/1967) Oudstrijder WO I ouders X in Zeverdonck; bijschr: huwt 26/11/1920 met Lud Proost &BS

21863 m: Melania Joanna Van Gorp (10/04/1898) (+18/05/1977) Casterlé->Db( x19916 Josephus,Meeus

------------------------

23816x23511: Joannes Baptista (Ludo - JB) VAN GORP (°04/07/1905-KASTERLEE-)(+27/06/1973-) ->°(via X z/v Carolus & Maria Wynants X Hortentia Petronilla Maria BORGMANS (°01/09/1899-TURNHOUT-)(+21/11/1983-TURNHOUT-) ->°(via X d/v Hadrianus & Justine Proost

23817 23/01/1932- Huwelijk--

21864 get 1: Josephus Van Gorp

20058 get 3: Ludovicus Van Duppen (25/11/1893) (+07/01/1980) doop 26/11; bijschr 27/08/1923 huwt met Lud. Borgmans °hic 19/10/1894 &BS->Db( x20104 (Louisa) Joanna Maria Ludovica,Borgmans

24514 m 11/10/1932-Josepha Justina Van Gorp

->°(Vormsel 08/11/1944, x 19/05/1954 in Gierle Julius Fannes

22883 p: Carolus Van Gorp (21/05/1868) (+24/04/1949) via PR(+)

19510 m: Justina Proost (25/05/1881) (+03/01/1970) &BS

24512 + 24/05/1937-Josephus Adrianus Melania Van Gorp (+-TURNHOUT--11/10/2007)

->°(pa ex Casterlee, ma ex Turnhout, bijs: x Lucia Willems 8/10/60

++: ->+(w/v Lucienne Willems

24513 p: Adrianus Borgmans

21863 m: Melania Joanna Van Gorp (10/04/1898) (+18/05/1977) Casterlé->Db( x19916 Josephus,Meeus

------------------------

24641x23103: Richardus Lodewijk Albert VAN GORP (°28/10/1917-POEDERLEE-)(+25/01/1975-ARENDONK-)->A(gareelmaker X Maria (Hortentia Francisca) DIELS (°07/10/1921-) ->°(bijs: huwt Gierle 20/11/1949 Richard Van Gorp

24643 20/11/1943- Huwelijk--LICHTAART-

01881 get 1: /X/

01881 get 3: /X/

------------------------

09209x03514: Paulus Leonardus DE GRAUW->A(blijkb. Secretaris in 1709 x Anna Maria Smolderen (03514) x Antw.(St.Joris) 14/08/1707 X Anna Maria SMOLDEREN (°29/06/1690-ANTWERPEN-)(+16/06/1771-TIELEN-)->A(verm d/v 05431 Martinus en Cath.Proost x Paulus Leander De Grauwe(09209) ->°(geb.pl onzeker + :x +:@

24998 m 04/10/1711-TIELEN-Maria Catharina De Grauwe (+-TIELEN--22/09/1748)

01881 p: /X/

01881 m: /X/

09204 m 14/11/1713-TIELEN-Anna Francisca De Grauw (+--23/05/1770)->Db( x24961 Cornelius,Proost

->°(via Sebrechts

++: ->+(+v/v C.Proost begraven in de kerk

01881 p: /X/

01881 m: /X/

06479 m 04/10/1715-TIELEN-Cornelia Catharina De Grauw (+-TIELEN--27/02/1784)

++: ->+(via Sebrechts x 09300 J-B.Embrechts x 27/11/1736 Stierf 25/02.

01881 p: /X/

01881 m: /X/

09211 p 22/04/1723-TIELEN-Antonius Franciscus De Grauw (+-ANTWERPEN--01/01/1782)

++: ->+(via Sebrechts, geen dag of maand priester

01881 p: /X/

01881 m: /X/

04078 M 01/10/1732-TIELEN-Susanna De Grauw (+--02/08/1765)->Db( x 4071 Joannes Baptista,Van Duppen

->°(via Sebrechts d/v Paulus-Leander x Anna Maria Smolderen

01881 p: /X/

01881 m: /X/

------------------------

05097x03229: Egidius GRIELENS(+02/10/1616-) X Elisabeth JACOBS(+07/02/1636-)

12427 12/11/1594- Ondertr.--

07955 get 1: Joannes Nuijdens->Db( x 7956 Clara,Jacobs

10014 get 2: Adrianus Smolders->Db( x10015 Catharina,Goormans

12428 28/11/1594- Huwelijk--

05116 get 1: Waltherus Grielens

00806 get 2: Henricus Jacobs (+29/09/1624) 1x "Henricus Petri"(1612)

05098 12/11/1595-Petrus Grielens

->°(+ voor 16/03/1600

00806 p: Henricus Jacobs (+29/09/1624) 1x "Henricus Petri"(1612)

05099 m: Maria Wuijts eig: Maria Peter Wuijts

05100 24/08/1597-Catharina Grielens (+--20/08/1652)

++: ->+("Elisabetha" doorstreept en verbeterd

00803 p: Paulus Van den Bos (+01/08/1638)->Db( x 804 Catharina,Jacobs

08959 m: Catharina Proost (+01/01/1600)->Db( x 9884 Petrus,Schenckels

05101 16/03/1600-Petrus Grielens

01646 p: Petrus Jacobs

05102 m: Elisabeth Vermeulen->Db( x 8927 Joannes,Proost

05103 06/03/1602-Laurentius Grielens (+--20/05/1665)->Db( x 5139 Elisabeth,Stappaerts

01037 p: Wilhelmus De Cort (+16/06/1626)

05104 m: Elisabetha Van Ouwenhuijsen

05105 16/09/1607-Maria Grielens

03225 p: Joannes Jacobs

00085 m: Maria Smeijers zus v Cornelius? en Elisabeth?->Db( x 3233 Joannes,Diricx

05107 22/03/1610-Waltherus Grielens (+--01/11/1636)->Db( x 1879 ?,?

++: ->+(+Wouter Grielens cum proles" ++pest

08290 p: Henricus Van Ouwenhuijs (+15/10/1625)->Db( x 8291 Elisabeth,Van Balen

00002 m: Maria Jacobs->Db( x 1 Joannes,Verachter

05109 10/03/1613-Joannes Grielens (+--15/09/1636)

++: ->+(+Egidiuszoon ++pest

03233 p: Joannes Diricx (+15/09/1636) Petrus zoon->Db( x 85 Maria,Smeijers

05110 m: Barbara Sas (+26/10/1626) alias Denijs,+ alias Steijns

------------------------

05103x05139: Laurentius GRIELENS (°06/03/1602-)(+20/05/1665-) X Elisabeth STAPPAERTS(+28/01/1689-)->A(Joannesdochter

13017 21/09/1630- Ondertr.--

10051 get 1: Quirinus Stappars (21/03/1607) (+02/06/1699)->Db( x10346 Anna,Stevens

05927 get 2: Balthazar Jacobs (27/03/1602) (+28/05/1669) ook bij Sebrechts, lang Schepene OGA 582, broer in Mechelen? ma="Peeters"->Db( x 5958 Margareta,Jacobs

13018 22/10/1630- Huwelijk--

10054 get 1: Joannes Stappars (13/10/1609) (+11/09/1668) in 1669 werd een voogd aangesteld voor 2 van zijn kinderen.->Db( x 5282 Catharina,Veremeldonck

03208 get 2: Joannes Diricx (26/08/1604) (+27/10/1656) later Diercx->Db( x10024 Heijlwidis,Spapen

05140 28/09/1631-Egidius Grielens (+--14/10/1706)->Db( x 3662 Elisabeth,Van Gorp

++: ->+(+"Dielis" slecht leesbaar

08759 p: Joannes Peter-Arts->Db( x 8760 Getrudis,Simons

05100 m: Catharina Grielens (24/08/1597) (+20/08/1652)

05141 07/06/1634-Joannes Grielens (+--11/11/1700)

++: ->+(innuptus

03241 p: Joannes Diricx Frans zoon

05143 m: Barbara Broecx (+24/08/1636)->Db( x10060 Simon,Stappaerts

05144 13/07/1636-Elisabetha Grielens

05109 p: Joannes Grielens (10/03/1613) (+15/09/1636)

01630 m: Gertrudis Meeus (+19/08/1662) verm. Bartholomeusdochter (10037)

05145 29/10/1640-Maria Grielens

->°(+ voor 29/10/1642

05966 p: Cornelius Jacobs (27/04/1610)

10044 m: Maria Stappars (01/09/1595) (+19/12/1668) geb-dag onzeker->Db( x 7717 Petrus,Neefs

05146 29/10/1642-Maria Grielens (+--14/02/1701)->Db( x 8065 Cornelius,Nuijdens

++: ->+(+v/v C.Nuydens

10824 p: Joannes Vos (+16/03/1668) Janszoon senior->Db( x10825 Maria Joanna,Peter-arts

09965 m: Anna Smans (19/05/1615)

05147 26/08/1645-Catharina Grielens (+--10/09/1717)->Db( x 6004 Joannes,Jacobs

07330 p: Joannes Meeuws (+18/08/1682)->Db( x 7331 Margareta,Peterarts

05149 m: Catharina Leijsen (+07/09/1682)->Db( x10058 Sebastianus,Stappars

------------------------

05111x05112: Cornelius GRIELENS(+16/09/1611-) ->°(zoon v. Joannes X Margareta PRIJS + :x +:@

05113 v 02/04/1602-Anna Grielens ->Db( x 7449 Joannes,Mertens x 7515 Guilelmus,Vermeulen

->°(ex forni(s)cata nata (bordeel)

05097 p: Egidius Grielens (+02/10/1616)->Db( x 3229 Elisabeth,Jacobs

04358 m: Catharina Prijs

------------------------

05114x03301: Cornelius GRIELENS(+01/08/1638-) X Aleidis VOS(+15/10/1636-)

12585 12/04/1603- Ondertr.--

12523 get 1: Cornelius Egidi zoon van Agidius

12419 get 2: Walingus Ooms OGA 580: x Helena Mercx

12586 15/05/1603- Huwelijk--

12523 get 1: Cornelius Egidi zoon van Agidius

12419 get 2: Walingus Ooms OGA 580: x Helena Mercx

05115 05/11/1603-Joannes Grielens

05116 p: Waltherus Grielens

05117 m: uxor Wilhelmus Vos moeder v Aleijdis?

05118 19/09/1604-Elisabetha Grielens

->°(+ voor 19/11/1617?

05119 p: Joannes Vos broer v 03301?

05120 m: Catharina Brouwers

05121 22/02/1605-Joannes Grielens (+--14/12/1660)

->°(7m sinds vorig kind??? opsplitsen?

07275 p: Joannes Maes (+11/02/1655) Timmerman (OGA580)->Db( x 5126 Maria,Dircx

02329 m: Anna Brouwers (+01/02/1657)->Db( x10816 Joannes,Vos

05123 12/08/1608-Catharina Grielens ->Db( x 8790 Petrus,De Peuter

05111 p: Cornelius Grielens (+16/09/1611) zoon v. Joannes->Db( x 5112 Margareta,Prijs

08996 m: Catharina Proost (18/05/1597) (+22/09/1625)->Db( x 6796 Petrus,Knaeps

05124 12/07/1611-Wilhelmus Grielens (+--12/08/1655)

10023 p: Joannes Spapen (+01/04/1667)->Db( x 5705 Elisabetha,Grielens

05122 m: Aleijdis Vos

05125 19/10/1614-Anna Grielens (+--31/01/1693)->Db( x 8438 Antonius,Peeters

++: ->+(+vv A.Peeters

09677 p: Joachim Versandt->Db( x 52 Maria,Princen

05126 m: Maria Dircx (+16/10/1629) alias Maes->Db( x 2814 Cornelius,Diels x 7275 Joannes,Maes

05127 19/11/1617-Elisabetha Grielens (+-?--01/01/1701)->Db( x 1985 Adrianus,Cornelis x 4583 Joannes,Francken

->°(er is een adrianus dierckx zv Cornelius

++: ->+(niet in + reg, maar wijlen OGA_403

07275 p: Joannes Maes (+11/02/1655) Timmerman (OGA580)->Db( x 5126 Maria,Dircx

03243 m: Maria Lambrechts->Db( x10451 Cornelius,Smeijers

05128 10/08/1620-Martina Grielens

08928 p: Jacobus Proost (24/08/1594) (+05/11/1655) RAA.OGA.Gierle p13recto: gestorven voor 1663->Db( x 8901 Maria,De Peuter

05100 m: Catharina Grielens (24/08/1597) (+20/08/1652)

05129 16/06/1624-Maria Grielens (+--14/08/1665)->Db( x 7708 Cornelius,Neefs

08940 p: Petrus Proost (+09/07/1624) heeft blijkbaar zoon Petrus ° vóór de registers, die voogd wordt van zijn broers en zus->Db( x 8941 Catharina,Verm: Proost

05123 m: Catharina Grielens (12/08/1608) zou meer dan één kind gehad hebben(RA Gierle 549)->Db( x 8790 Petrus,De Peuter

05130 25/04/1627-Cornelius Grielens

->°(ma= Aleidis eius uxor

05103 p: Laurentius Grielens (06/03/1602) (+20/05/1665)->Db( x 5139 Elisabeth,Stappaerts

00085 m: Maria Smeijers zus v Cornelius? en Elisabeth?->Db( x 3233 Joannes,Diricx

------------------------

05107x01879: Waltherus GRIELENS (°22/03/1610-)(+01/11/1636-) X ? ? + :->+(+Wouter Grielens cum proles" ++pestx +:@

11574 + 01/11/1636-Anonyma Grielens (+--01/11/1636)

++: ->+(+zv Wouter "Wouter Grielens cum proles" ++pest

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

11575 + 07/12/1636-Anonyma Grielens (+--07/12/1636)

++: ->+(+staat 2 kinderen van Walteri Grielens ++pest

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

11576 + 07/12/1636-Anonyma Grielens (+--07/12/1636)

++: ->+(+staat 2 kinderen van Walteri Grielens ++pest

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

------------------------

12804x09885: Joannes GRIELENS(+07/02/1664-) X Margareta SCHENCKELS (°11/09/1594-)(+08/02/1658-)

12805 18/01/1619- Ondertr.--

12806 get 1: Joannes Huibregts "Huberti"

00351 get 2: Joannes Van Baelen (in 1636: "Verbaelen")->Db( x 8994 Maria,Proost

12807 20/02/1619- Huwelijk--

00351 get 1: Joannes Van Baelen (in 1636: "Verbaelen")->Db( x 8994 Maria,Proost

08992 get 2: Henricus Proost (+04/09/1625)->Db( x 8993 Dijmpna,Grielens

03183 get 3: Cornelius Diricx->Db( x 3184 Elisabetha,Antonissen

------------------------

05131x05132: Valerius GRIELIS X Anna VAN DEN PLAS + :x +:@

05133 22/12/1630-Margareta Grielis

00372 p: Joannes Grielens

05123 m: Catharina Grielens (12/08/1608) zou meer dan één kind gehad hebben(RA Gierle 549)->Db( x 8790 Petrus,De Peuter

05135 07/11/1632-Elisabetha Grielis (+--22/08/1636)

++: ->+(++pest

05136 p: Valerius Van de Wijer

05720 m: Maria Verhoeven (01/01/1597) 3226? kind v 2de vrouw Catharina?

05137 28/07/1635-Petrus Grielis

05138 p: Joannes Van den Plas

05127 m: Elisabetha Grielens (19/11/1617) (+01/01/1701) er is een adrianus dierckx zv Cornelius->Db( x 1985 Adrianus,Cornelis x 4583 Joannes,Francken

------------------------

05140x03662: Egidius GRIELENS (°28/09/1631-)(+14/10/1706-)->A(timmerman (RA.KAG.119 en 118) X Elisabeth VAN GORP(+15/11/1693-) ->°((Gorck)

13650 31/12/1672- Ondertr.--

02920 get 1: Joannes Stappaerts

13651 get 2: Joannes Van Gorp

13652 12/01/1673- Huwelijk--

05141 get 1: Joannes Grielens (07/06/1634) (+11/11/1700)

13651 get 2: Joannes Van Gorp

11508 get 3: Nicolaus Martinus Flamen (25/10/1634) (+01/11/1732) pastoor van 21/10/1668->1716 geboren te Rijsel (Van Rooy p.21)

05150 07/11/1673-Elisabetha Grielens (+--16/05/1696)

++: ->+(+ dv Egidius

07751 p: Petrus Proost Eligius' zoon

03585 m: Margareta Rombouts (+16/02/1696)

05139 Loco m: Elisabeth Stappaerts (+28/01/1689) Joannesdochter->Db( x 5103 Laurentius,Grielens

05151 12/02/1675-Laurentius Grielens (+--19/07/1749)

->°(pe="v Balthazar"

06004 p: Joannes Jacobs (03/08/1642) (+08/07/1706) ook bij Sebrechts schepen in 1701 (OGA583) Cardinael (OGA347)->Db( x 5147 Catharina,Grielens

05153 m: Anna Grieles (+05/04/1713) Grielis->Db( x 6814 Gaspaer,De Laet

05154 11/10/1676-Maria Grielens

->°(+voor 27/07/1678

05141 p: Joannes Grielens (07/06/1634) (+11/11/1700)

05155 m: Maria Adriaensen

05156 27/07/1678-Maria Grielens

06814 p: Gaspaer De Laet (+25/05/1703) schepen 1701(OGA583) + bij instorten van zijn huis->Db( x 5153 Anna,Grieles

05146 m: Maria Grielens (29/10/1642) (+14/02/1701) trouuwt verm niet met 08065 maar met 08057?->Db( x 8065 Cornelius,Nuijdens

05157 17/03/1680-Catharina Grielens ->Db( x 9486 Adrianus,Roefs

->°(ma= "Van Gorck"

05598 p: Jacobus Heijns (07/01/1655) (+11/02/1700) koster ->Db( x10464 Catharina,Verlinden x 5631 Digna,Leijsen

05158 Loco p: Cornelius Stappaerts

08459 m: Catharina Peeters (08/03/1654) (+15/11/1724)->Db( x 814 Abraham,Bosch

05159 20/05/1682-Joannes Grielens

02915 p: Corneel Proost

09621 m: Anna Vos (+01/08/1710)->Db( x 6036 Andreas,Jacobs (alias Vincent)

05160 Loco m: Anna Van Gorp

05161 14/09/1683-Anna Grielens (+--11/09/1747)->Db( x 4393 Joannes,Eijskens

++: ->+(++dysenterie

04244 p: Petrus Van Eijck (06/03/1646) (+19/07/1690)->Db( x 6019 Maria,Jacobs

09621 m: Anna Vos (+01/08/1710)->Db( x 6036 Andreas,Jacobs (alias Vincent)

05162 30/12/1686-Cornelia Grielens (+--02/01/1687)

++: ->+(+ ouders infans

05163 p: Petrus Stappaerts

08319 m: Catharina Van den Oudenhuijsen (25/11/1655) (+19/11/1738)->Db( x 3635 Joannes,Dox

05164 17/12/1690-Cornelia Grielens (+--11/02/1711)

++: ->+(+filia adolescens

04622 p: Joannes Van Gansen (+03/02/1719) H.Geestmr in 1699(OGA583) blijkb. °1660 Lichtaart (H.Emm.)->Db( x 4623 Elisabeth,Reijnders

08100 m: Anna Nuijdens (11/11/1668) (+26/08/1703)->Db( x 7309 Franciscus,Van Mechelen

------------------------

21611x18874: Petrus Josephus GRIELENS (°19/04/1880-BEERSE-)->A(Beersse X Paulina DANEELS (°17/11/1868-)(+18/03/1955-TIELEN-) ->°(bijschr 8/5/1913 huwt alhier met F J. Grielens van Bouwel 19/4/1880 &BS pastoor schreef "Van Roy" als moeder, BS "Verhoeven" zoals hoort

21613 x 05/05/1913- Huwelijk-- ->X(hij ° Beersse 19/04/1880, z:v joannes & Maria Philomena Van de Ackerveken, zij gierle, gebdat ouders

21612 get 1: Carolus Grielens

17064 get 3: Joseph Daneels (07/11/1850) (+01/04/1918) &BS pa= Joannes

------------------------

18269x15543: Joannes Franciscus GRIETEN (°15/05/1812-KASTERLEE-)->A(ex Casterlé ->°(via BS(X) ° Kasterlee z/v Joannes Franciscus (won. Mol) & Anna Margarita Mannaerts (+Mol 15/03/1838) X Maria Regina PROOST (°18/08/1814-)(+01/01/1885-KASTERLEE-) ->°(pe="Adr. Van (onleesbaar) &BS

18268 x 21/11/1838- Huwelijk-- ->X(&BS

05364 get 1: Joannes Verherbruggen (02/12/1791) (+06/11/1868) Winkelier (BS°15737)Herbergier(kadas) +/- 1840 Burgemeester->Db( x 9281 Maria,Proost

09282 get 3: Franciscus Proost (28/02/1781) (+07/12/1867)->Db( x 8377 Maria,Pauwels x15544 Maria Theresia,Smolderen

------------------------

05165x09484: Cornelius GIJS X Elisabeth ROEFS (°26/05/1671-)(+20/02/1739-) + :x +:@

05167 11/05/1702-Petrus Gijs (+--21/12/1791)->Db( x 2713 Catharina,Luijts

++: ->+(wv C. Loots 90j

09474 p: Petrus Roefs (14/09/1643) (+18/02/1725)->Db( x 2696 Joanna,De Veught

08106 m: Elisabetha Nuijdens (04/05/1682)->Db( x 5894 Petrus,Van Isschot

11541 + / / -?-Cornelius Gijs (+--13/09/1704)

++: ->+(+ vnaam niet vermeld bij +, ouders wel

01879 p: ? ?

01879 m: ? ?

05169 07/05/1707-Anna Elisabetha Gijs ->Db( x11102 Petrus,Wouters (Van Oirle)

09474 p: Petrus Roefs (14/09/1643) (+18/02/1725)->Db( x 2696 Joanna,De Veught

05170 Loco p: Simon Nuijens

02141 m: Adriana Van Herck (+21/06/1732)->Db( x 9470 Joannes,Roefs

05171 23/01/1709-Joanna Catharina Gijs (+--26/10/1710)

++: ->+(+ouders

05172 p: Joannes Gijs

09487 m: Catharina Roefs (03/12/1677) (+28/04/1743)->Db( x 8484 Petrus,Peeters

05173 27/08/1711-Joannes Baptista Gijs (+--03/03/1712)

++: ->+(+ ouders va="Petri Cornelii"

09488 p: Joannes Roefs (01/06/1683) (+18/03/1765)->Db( x 3656 Maria,Dox

07031 m: Anna Scheltiens

------------------------

05167x02713: Petrus GIJS (°11/05/1702-)(+21/12/1791-) X Catharina LUIJTS(+21/06/1755-)

14329 09/11/1728- Huwelijk--

00205 get 1: Petrus Pelcmans (+02/04/1784)

04845 get 2: Joannes Van Gelder (06/10/1702) (+01/06/1758)->Db( x 4875 Anna,Schellens x 4888 Elisabetha,Vertommen x 4891 Maria,Bollen

05175 28/04/1729-Maria Catharina Gijs (+--02/01/1780)

->°(2de v v Corn.Wouters

++: ->+(+ 2de v/v Cornelius Wouters, die achterblijft

05172 p: Joannes Gijs

05176 m: Maria Luijts->Db( x24923 Jacobus,Veremeldonck

05177 25/09/1730-Anna Elisabetha Gijs (+--28/07/1733)

++: ->+(+ ouders "Elisabeth"

02694 p: Joannes Dens (13/11/1700) (+03/12/1781)->Db( x 3467 Catharina,Dierckx

09484 m: Elisabeth Roefs (26/05/1671) (+20/02/1739)->Db( x 5165 Cornelius,Gijs

05178 14/04/1732-Cornelius Gijs (+--25/05/1732)

++: ->+(+ ouders

05179 p: Cornelius Gijs (+04/02/1762)

09487 m: Catharina Roefs (03/12/1677) (+28/04/1743)->Db( x 8484 Petrus,Peeters

05180 09/02/1734-Joannes Baptista Gijs ->Db( x 5182 Maria Anna,Van Lommen

24923 p: Jacobus Veremeldonck (+27/12/1741)->Db( x 5176 Maria,Luijts

05169 m: Anna Elisabetha Gijs (07/05/1707)->Db( x11102 Petrus,Wouters (Van Oirle)

05181 01/12/1737-Anna Teresia Gijs (+--18/02/1822)

++: ->+(+w/v Mich Vervoort w/v JB V Gansen &BS 84j, w/v1, w/v2, ouders ; omtrent de kerk

03819 p: Joannes Baptista Peeters

03467 m: Catharina Dierckx (26/10/1696) (+27/10/1758)->Db( x 2694 Joannes,Dens

------------------------

05180x05182: Joannes Baptista GIJS (°09/02/1734-)->A(trekt Lichtaart 19/06/1769 X Maria Elisabeth Mens? X Maria Anna VAN LOMMEN (°24/05/1732-BOUWEL-)(+12/06/1768-LICHTAART-) ->°(via Sebrechts

14608 16/02/1757- Huwelijk--

05329 get 1: Cornelius Veremeldonck (17/02/1725) (+08/09/1774)

04653 get 2: Joannes Van Gansen (07/02/1724) mss X Cath.Goossens, dan in 1757 Lichtaart

05183 08/10/1757-Petrus Franciscus Gijs (+--22/10/1757)

++: ->+(+"Petrus" proles ouders; ma:"Van Lommel"

05167 p: Petrus Gijs (11/05/1702) (+21/12/1791)->Db( x 2713 Catharina,Luijts

05184 m: Maria Versand

05185 05/11/1758-Maria Catharina Gijs (+-LICHTAART--02/05/1837)

++: ->+(via Lichem X Lichtaart FranciscusSebastianus Vinckens

05186 p: Petrus Van Lommen

05175 m: Maria Catharina Gijs (28/04/1729) (+02/01/1780) 2de v v Corn.Wouters

05187 01/12/1760-Maria Anna Gijs (+-LICHTAART--02/05/1837)

++: ->+(via Lichem

05188 p: Petrus J. Van Lommen

05189 m: Maria Anna Versand

------------------------

05190x06907: Adrianus GIJSEN(+12/11/1813-) ->°(ex Rijkevorsel 01/02/1813 peter "Geys"?? ex Rijkevorsel X Anna Elisabeth DE LAET (°19/12/1754-)(+25/04/1807-)

14846 27/11/1786- Huwelijk-- ->X(X man uit Rijkevorsel

06860 get 1: Cornelius De Laet (06/12/1724) (+01/01/1793) geboorte staat verkeerdelijk ing in +register 1685

14847 get 2: Theodorus Stappaerts

05191 17/01/1787-Cornelius Gijsen (+--03/10/1794)

->°(ex Rijkevorsel

++: ->+(+8j ouders

06887 p: Cornelius De Laet (06/07/1760) (+15/01/1761) habitans Turnhout

07016 m: Maria Gijsen habitans Minderhout

05192 13/06/1790-Joannes Franciscus Gijsen (+--03/10/1794)

++: ->+(+4j en 4m ouders

07095 p: Joannes Baptista (Joannes) Verlinden (+14/02/1814) ex Lille ->Db( x 6883 Anna Catharina,De Laet x 6885 Anna Elisabeth,De Laet x 3821 Anna Elisabeth,Dockx

06904 m: Anna Maria De Laet (27/02/1752) (+09/11/1830)

05194 24/05/1792-Joanna Gijs (+--18/05/1847)->Db( x 4702 Petrus,Van Gansen

++: ->+(uxor P. Van Ganzen 55j &BS °, ouders, v/v ; Venzijde

07100 p: Joannes Cornelius Verlinden (09/07/1769) (+11/09/1827)->Db( x 6677 Anna Maria,Janssen

06400 m: Maria Magdalena Jacobs (21/08/1754) (+28/04/1826)

------------------------

04946x04947: Gisbertus GHIJSELS(+01/02/1613-) X Maria ? + :x +:@

04948 01/10/1595-Anna Ghijsels

->°(00.10.1595

01737 p: Adrianus Van Cluevenberghen->Db( x 9719 Elisabetha,Sas

04949 m: Heijlwidis Delien

04950 29/12/1598-Catharina Ghijsels (+--27/01/1638)

++: ->+(+vv Joannes Vloers

04951 p: Henricus Geens

04952 m: Barbara Vloers (+10/02/1634)

04953 05/08/1602-Adrianus Ghijsels

04954 p: Petrus Hauwen

04955 m: Margareta Fijens

------------------------

04946x12623: Gisbertus GHIJSELS(+01/02/1613-) X Lucia DIONIJS

12621 05/02/1608- Huwelijk--

08420 get 1: Henricus Peeters (+12/10/1639)->Db( x 1144 Elisabetha,Jacobs x 70 Catharina,Jacobs

05951 get 2: Cornelius Jacobs->Db( x 5952 Elisabeth,Paridaens

------------------------

11537x09547: Joannes GIJSELS(+18/05/1825-) X Maria Carolina ROEFS (°13/08/1746-)(+17/04/1825-)

14768 08/02/1779- Huwelijk--

05660 get 1: Fredericus Heijns (09/11/1721) (+14/06/1806) ma= hier Knaepaerts->Db( x 9860 Joanna Teresia,Schaluijnen x 5692 Maria,Verbiest

04453 get 2: Cornelius Eijskens (31/03/1748) (+20/08/1814)->Db( x10754 Barbara Teresia,Vervoort x15445 Anna Margarita,Eggers