Parochieregisters Gierle dec 2021... enkel de A->Z-bestanden zijn vernieuwd.
Voor de + en x bestanden moeten we de procedures nog aanpassen, die zijn niet ge-updated sinds begin 2019.

Mijn vader Karel Neefs heeft (12000 fiches) gezinsreconstructies gemaakt uit de parochieregisters van Gierle van 1595->1803.  
Het opzetten van een db met automatische gezinsreconstructies was toen een uitdaging.
De gegevens komen uit de parochieregisters, aanvullingen vanuit de Burgerlijke stand (na 1800), aanvullingen uit gebedsprentjes van overledenen, schepenregisters-sterfhuizen-Heilige Geesttafels, koop-verkoop, momberrekeningen, kerkrekeningen, burgemeestersrekeningen, rechtsrollen, etc.
Dit jaar heb ik (ook weer) enkel de gezinsreconstructies vernieuwd, de lay-out is niet zoals ik hem graag heb maar ik heb mijn FOXPRO rechtstreeks HTML-pagina's laten aanmaken. Nog veel te leren.
Het is wel een aanzet naar een volledig SQL-gestuurde site.
Ik zoek tijd om ook x + registers te updaten, die lay-out is identiek:beter dat ik het nmaal goed doe en dan loopt de rest automatisch.
Er zullen dus verschillen zitten in de x+ registers vergeleken met de gezinsreconstructies: AL DE CORRECTIES VAN DE LAATSTE TWEE JAAR STAAN NIET IN DE x+ TABELLEN. Sorry.
.
I.g.v. problemen - fouten - onvolledige bestanden of hebt U getranscribeerde bestanden van Gierle: graag "Contact"

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

        

  +  

  X  

Contact

Naam-Index

GeneaLINK

Sabra

Jozef  Neefs

Vragen, berichten, contact, enz...
 Nieuw: Grafieken : geboorten en overlijdens
Nieuw (voor mij): de Latijnse wikipedia

Beschouw wat U vindt op de site niet als "vaststaand - zeker", het is mijn voorlopige beste manier om gezinnen te verweven, jaarlijks maak ik honderden correcties, en regelmatig stuit ik op duidelijk tegenstrijdige gegevens van de schepenen, maar wie was dan juist / fout???
Problemen met de contactpagina... al lang beterschap beloofd...probeer http://www.hklille.be/.

Om de duidelijkheid van de site te verhogen voegde ik volgende tekens toe:
->( betekent dat deze opmerkingen uit mijn vij veld "geboorte" komen,
->+( uit mijn vrij veld "overlijden"
->X( uit mijn vrij veld "huwelijk"
->A( uit mijn Algemeen vrij veld
->db(berekende data uit mijn database.

Namen: Voor de schrijfwijze van de namen ben ik opzettelijk slordig geweest. Origineel wilde ik dat cht "goed" doen en als ik dan eens een naam "Vrancken" echt goed kon lezen veranderde ik al de voorouders en afstammelingen. Tot het volgende jaar, bij de geboorte van het volgende kind de pastoor duidelijk "Franckx" schreef. Na een tijdje heb ik besloten geen rekening meer te houden met schrijfwijze, enkel na 1800 is dat preciezer.

Als het de eerste keer is dat je deze site bezoekt, lees dan even verder alvorens je in de gezinslijsten zoekt.

Beschouwingen
De bestanden die U ziet zijn een poging om mijn vaders' gezinsreconstructies automatisch na te bootsen vanuit een db. De bestanden worden bij elke publicatie automatisch gegenereerd vanaf nul - onmogelijk alles te herlezen.
Bijna
alle wezenlijke nota's van de pastoor in de registers zijn mee vermeld. Wat ik bijna nooit vermeldde (misschien spijtig) zijn huwelijks-obstructies, dispensaties, klasse's van begrafenisdiensten.
Veel inconsequenties in de bestanden komen door mij. Ik ben er ook al dikke 20j mee bezig, soms met jaren onderbreking. Ook de benadering van de pastoors tussen 1595 en 1920 is wel enkele malen veranderd.
Zoveel mogelijk vind je bij vermelding van een persoon ook de verwijzing naar zijn geboortedatum - evt partner indien bekend.  Van vader, moeder, peter en meter schreef de pastoor meestal enkel voornaam en familienaam in, ik voegde voor zover "duidelijk" de extra gegevens toe.  Die extra gegevens zijn nooit zeker.
Bij twijfel: als er op een bepaald moment een Joannes Peeters kinderen begint te "krijgen" en er zijn verschillende Joannes Peetersen die de vader zouden kunnen zijn (geen duidelijke indicaties door peter-meter enz.) dan maakte ik een "nieuwe" Joannes Peeters zonder geboortedatum.  Dikwijls worden zulke probleemgevallen metter tijd opgelost. Transcriptie van schepenregisters - testamenten edgl. heeft ook al corecties opgeleverd.
Zie je bij een persoon (meestal kind) iets staan in de aard van ++  "ouders"  of  "gebdat": dat is mijn afkorting om aan te geven dat in het overlijdensregister de naam van de ouders, of de geboortedatum mee vermeld is.  Ik ben dus erg zeker dat de overledene kind is van die ouders, om tijd te sparen, en omdat dat kind al in de geboortelijsten voorkwam, herhaal ik hier niet de namen van de ouders in de vrije velden in de overlijdensregisters.
Als Franciscus Aerts gestorven is 10 dagen na zijn geboorte staat er in het overlijdensregister misschien "obiit hodie et eodem die sepultus est Franciscus Aerts 10 diei filius infans Gualteri Aerts et Maria Vleminckx".  Ik schrijf hier "++ouders 10d",  bedoelende: "De namen van beide ouders staan vermeld bij het overlijden en de boreling die hier stierf is zowat 10d geleden geboren".
Sortering van de namen: hier hebben we gekozen voor de sortering van prof. De Brabandere.  Dat betekent dat je Smeulders, Smolderen, Vandermeulen, Vermeulen, Meulders, Mulder,  Molenaars allemaal bij de "M" vindt. Kijk in de "Naam-Index" voor opzoekingen.
Vanaf 1860 ongeveer begint de pastoor de gemeente van huwelijk (van de ouders) te vermelden bij elke geboorte. Initieel heb ik die mee opgenomen bij de geboorten maar dat creert "overhead" en onduidelijkheid.  Na een tijdje heb ik die huwelijksplaats enkel genoteerd als het niet "Gierle" was.  Blijft nog wel problematisch, het zijn immers gegevens over het huwelijk van de ouders die opgenomen zijn in de geboorteregisters van de kinderen. Een data-analyse dringt zich hier op. 
Mijn hoofdproductie is de A-Z gezinsreconstructie, daarin zitten de meeste gegevens, zoekt U specifiek naar een persoon kijk dan ook in de +X-lijsten.  Niet alle personen in de + lijst komen ook voor in de gezinsreconstructies, dat is duidelijk.

Vermoedelijk zitten er nog veel fouten bij de overlijdens. Als de pastoor schrijft "15/12/1734 obiit Joannes Dierckx", dan heb ik meestal een twintigtal kandidaten om te sterven. Het is maar door eliminatie (via andere gemeentes, schepenregisters... acten) dat die problemen opgelost kunnen geraken. De incorporatie van de "Rolle"-gegevens (waarmee ik bezig ben) levert toch wat op.

Toevoeging van de BS-gegevens heeft een hoop onduidelijkheden opgehelderd en correcties opgeleverd. De BS-opmerkingen beginnen gewoonlijk met "&BS". Hetgeen betekent: "ook - met identieke gegevens - opgenomen in BS". Ik heb overigens bijna alle BS-gegevens gedigitaliseerd.
Vanaf eind 189x begint de ambtenaar BSwijken en huisnummers te vermelden, eerst bij de overlijdens, later ook bij de geboorten: kan interessant worden.
Een deel van mijn bronnen wordt gevormd door fotokopies van een klapper-register dat jaren na datum door n van de pastoors, (omdat de originele boeken desintegreerden??), overgeschreven is.  In deze handmatige kopie staan geen details (hij kon het vermoedelijk ook niet goed lezen), enkel : datum; kind; vader; moeder; peter; meter. Ook van 1800 tot 1803 (vr het concordaat) lijken nogal wat "gaten" te zitten - moet daar nog wat aan doen.
Als U sterke aanwijzingen hebt dat de persoon die U zoekt in Gierle geboren is... zoek dan ook eens bij de "Z", daar staan de onwettige kinderen.  Het kan best zijn dat de pastoor geen weet had van een latere erkenning door de vader, na huwelijk, of door een later echtgenoot, of elders gebeurd of dat hij het vergat in te schrijven, ik vind nog regelmatig verkeerde namen bij zgn. "vr-kinderen".
De pastoors durven ook al eens in de fout gaan.  Nogal wat Catharina's in de + of x registers blijken origineel Maria Catharina of Anna Catharina gedoopt te zijn..
Ik probeerde redelijk consequent de geboorte - sterfdag te vermelden en niet de dag van doopsel of begrafenis, niet altijd duidelijk, niet altijd vermeld. De aanpak van de pastoors verschilt, maar het bisdom vond enkel de "doop"-datum belangrijk terwijl de pastoors meestal de geboortedata vermeldden. De pastoor voelde zich ook niet verantwoordelijk voor schrijfwijze of afstamming.
LOCO:
Soms schrijft de pastoor voor de meter "Maria Neefs loco Julia Proost" in mijn db zijn twee plaatsen voorzien voor peter en meter. Is er een tweede dan genereert mijn afdrukprogramma automatisch "Loco" vr de tweede naam. omdat die "Loco" op een nieuwe lijn komt kan je zo de indruk krijgen dat het de tweede is die loco is voor de eerste. Normaliter is dat NIET zo: je hoort de loco dus te lezen als: "in de plaats van: " of "vervangende de echte...:"

Kwaliteiten:
Wij probeerden alle bestanden: geboortes, huwelijken en overlijdens aan elkaar te linken en gezinnen te vormen.  Van deze links ben je zelden zeker, maar we vermeldden veel aanhalingen in de registers: als iemand in 1753 stierf met de vermelding "81j" dan voelden wij ons zeker van die persoon te identificeren met een boreling met dezelfde naam van 1672. 
Doordat de gegevens op internet staan kreeg ik redelijk wat vragen om extra info en kreeg ik dus automatisch "hulp" van mensen die aan hun eigen stamboom werken.  U bent trouwens welkom als U details van registers nodig hebt.
Huwelijken (of ondertrouw) heb ik behandeld alsof het kinderen waren: ... in een "normaal" (volledig Giels)  gezin zie je dus als eerste "kind" de ondertrouw, daarna het huwelijk met i.p.v. peter en meter de getuigen.  Voor mannen geboren in Gierle, die trouwden met een vrouw uit Tielen heb ik uiteraard geen trouwdatum (die zit in Tielen) en dat koppel begint dus maar "ineens" kinderen te krijgen. Trouwens, ondertrouwen werden minder en minder ingeschreven.
Extra probleem met de BS: er kunnen maanden verschil zitten tsn het burgerlijk of kerkelijk huwelijk: enkel als het verschil groot was merkte ik dat en maak ik daar melding van.

De nummers vr de namen zijn mijn systeemnummers(uniek per persoon of per huwelijk).  Als je zo'n nummer vindt bij de geboorten en je zoekt in de rest van de bestanden dat nummer op dan vind je de plaatsen waar diezelfde persoon (naar mijn idee) figureert als vader-moeder, peter, meter, getuige enz.

Onze dank aan de vele mensen die hun familie terugzochten en fouten hielpen verbeteren.  Ik kan immers niet gedetailleerd controleren omdat ik met "heel Giel" bezig ben. 
Trouwens, ik doe weinig meer dan nummerkes intypen en heb per ongeluk al verschillende HOLEBI-gezinnen gemaakt in een periode dat dat nog niet zo in de mode was. Als U ondertussen idiotien of andere fouten vindt graag een mailtje. 

Als U verdere opzoekingen wenst of als U problemen hebt met bepaalde vermeldingen: Contact - - - X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

        

  +  

  X  

Contact

Naam-Index

GeneaLINK

Sabra

Jozef  Neefs